آخرین اخبار و مقالات
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 672
گنجوتسو،یکی از سه حالت اصلی جوتسوهاست.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 374
دوجوتسوها همان تکنیک های چشمی هستند که غالبا ککی گنکای اند...
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 353
جوتسوهای ممنوعه که شینوبی اجازه استفاده از آنها را ندارد.
کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 276
به جوتسوهایی که برای آنجام آنها به شمشیر نیاز است.
محسن باقری 13 شهریور 1399 0 283
پخش این مجموعه که بخاطره ویروس کرونا دچار وقفه شده بود در ژانویه ۲۰۲۱ با به نمایش ...