آخرین اخبار و مقالات
کیان (ارمایل) 13 فروردین 1400 0 513
از اعضای گروه آکاتسوکی و نوکنین دهکده مخفی آب داغ
کیان (ارمایل) 08 فروردین 1400 0 1271
ساکورا هارونو شینوبی دهکده مخفی برگ و شاگرد هوکاگه پنجم و ششم
کیان (ارمایل) 08 فروردین 1400 0 1360
ادامه بخش اول
کیان (ارمایل) 01 فروردین 1400 0 1102
به کاربری که از نظر خونی تمامی ماهیت های چاکرا را داشته باشد ککی مورا میگویند.
کیان (ارمایل) 28 اسفند 1399 0 495
یکی از هفت شمشیر زن مه.از اعضای آکاتسوکی و از نوکنین های دهکده مخفی مه
کیان (ارمایل) 20 اسفند 1399 0 511
به مهر هایی که توسط اروچیمارو روی کاربر ها اعمال میشوند.
کیان (ارمایل) 14 اسفند 1399 2 1000
دوجوتسوی تغییر شکل یافته بیاکوگان است...
کیان (ارمایل) 12 اسفند 1399 0 446
یکی از کارکتر هایی که به گفته خودش از اول زندگی هیچ کس نبود.
کیان (ارمایل) 09 اسفند 1399 0 468
به جوتسویی که در آن شینوبی چاکرایش را رها میکند و از طریق آن جا به جا میشود.
کیان (ارمایل) 07 اسفند 1399 0 373
به کسی که بتواند چاکرا را به صورت پیشرفته حس کند،سنسور تایپ میگویند.
کیان (ارمایل) 04 اسفند 1399 0 518
گیرنده های سیاه, میله های سیاهی هستند که معمولا با استفاده از رینگان ایجاد می شوند.
کیان (ارمایل) 03 اسفند 1399 0 327
به جوتسو هایی که به کمک مهر نفرین انجام میشوند.
کیان (ارمایل) 02 اسفند 1399 0 325
به جوتسوهایی که کاربر با اجرای مراسماتی هدف را با آسیب رساندن به خود قربانی میکند.
کیان (ارمایل) 01 اسفند 1399 2 847
برادر هوکاگه اول, هوکاگه دوم دهکده مخفی برگ و قوی ترین کاگه ی زمان خود...
کیان (ارمایل) 30 بهمن 1399 0 476
سبک یین-یانگ یکی از ماهیت های چاکراست...
کیان (ارمایل) 30 بهمن 1399 2 1124
یکی از خارق العاده ترین توانایی های دنیای ناروتوست...
محسن باقری 30 بهمن 1399 2 1043
باتوجه به اینکه بٌعدها داخل دنیای ناروتو کمی گنگ هستش تصمیم گرفتم
کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 3 581
به جوتسوهایی که کاربر با کمک انرژی طبیعت آنها را اجرا میکند.
کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 0 316
سبک جوشش یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 0 385
سبک یانگ یکی از ماهیت های طبیعی چاکراست...