کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 20 شهریور 1399 0 358
Card image cap
یوتون
ناروتو
اطلاعات

   یوتون یکی از ماهیت های ترکیبی طبیعی چاکراست( 溶遁 :熔遁 به معنای سبک گدازه)
یوتون یا سبک گدازه از ترکیب ماهیت آتش و زمین به وجود میاید.از انجایی که اکثر ککی‌گنکای ها منحصر به فرد هستن و برای هر کاربر، به یک شکل خاص بروز میدهند، سبک گدازه هم از این قاعده مستثنی نیست.سبک گدازه فازهای گسترده ای دارد و نوع اجرا شدنش بستگی به کاربرش دارد:

 
سنگ مذاب (
Molten Rock):
به شکل جامد و مایع وجود دارد، سون‌گوکو و جینچیوریکیش روشی از فاز جامد و می ترامی از فاز مایع این ککی‌گنکای استفاده میکنند.

 
گِل اسیدی (
Acidic Mud):
توسط می ترامی ابداع شده و در بوروتو،بورو کاربر این ککی‌گنکای هست.در انیمه گِل اسیدی در ابتدا به صورت فاز مایع سنگ مذاب (مولتِن راک) نشان داده شده بود.


آهک خورنده (
Corrosive Quicklime):
توسط تعداد زیادی از نینجا های دهکده مخفی سنگ استفاده میشود و همچنین کیوسوکه از دهکده مخفی باران از آن استفاده کرد.


لاستیک وُلکانیده(
Vulcanized Rubber):
توسط دودای از دهکده مخفی ابر استفاده شده و دربرابر سبک رعد برتری دارد.این سبک زمانی استفاده میشود که شخص با اجرای این نینجوتسو سعی دارد حریفش که کاربر سبک رعد هست را مغلوب کند.


خاکستر آتشفشانی(
Volcanic Ash):
توسط کوروتسوچی از دهکده مخفی سنگ استفاده شده و به صورت مایع (آهکی) هم از این جوتسو استفاده می‌کند

 یوتون به معنای سبک یانگ هم هست. سبک یانگ یکی از ماهیت های اصلی خارج از پنج ماهیت طبیعی است.
در رمان ساسکه شیندن ذکر شده که کاریو هم از این سبک استفاده می‌کنه.
در رمان گارا هیدن شعله های مذاب (مِلتینگ فِلِیمز) که شکل دیگری از سبک گدازه اس توسط ایتورو از دهکده مخفی صخره به وجود امده.
در انیمه سبک گدازه می ترامی به دو شکل نشان داده شده،یک بار به صورت گدازه مذاب و بار دیگر به صورت مایعی خردلی رنگ.


ناروتو در حالت دانایی از این ککی‌گنکای به صورت ترکیب با راسن‌شوریکن است