کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 04 اسفند 1399 0 519
Card image cap
گیرنده های سیاه
ناروتو
اطلاعات

برای درک بهتر عملکرد این گیرنده ها پیشنهاد میکنم مقاله مربوط به رینگان را مطالعه کنید.

گیرنده های سیاه(黒き受信器­)

که به آن میله های سیاه،گیرنده های چاکرا،گیرنده های سیاهِ چاکرا نیز گفته می شود.(۱)با کمک از طریقت گِدو ،کاربر میتواند گیرنده های میله ای شکلی را به وجود آورد که معمولا از کف دست کاربر خارج می شود.(۲)

کاربر با ارسال چاکرایش به سمت این گیرنده ها میتواند آن ها را کنترل کند.با کمک از سایر طریقت های رینگان مانند چیکوشودو و یا جیگوکودو نیز میتواند استفاده گسترده تری از این میله ها کند.

طبق (جین نو شو ص۲۵۵) گیرنده های سیاه صرفا متعلق به رینگان هستند و با کمک از طریقت گِدو تولید میشوند ولی در مواردی دیده شده که گیرنده های سیاه فقط از کف دست کاربر رینگان دار خارج نمی شوند. مثلا اوبیتو در حالت جینچیوریکی ده دم توانست گوی های حقیقت یابش را به گیرنده های سیاه تبدیل کند و به کمک آنها از کِکای نینجوتسوی( Six Red Yang Formation六赤陽陣) استفاده کرد که به کمک آن یک حصار دور ارتش متحد شینوبی به وجود آورد.(۳)

ناگاتو اوزوماکی از طریق این گیرنده ها که از مجسمه گدو خارج شد، به آن متصل شد هم چنین او میتوانست از طریق همین گیرنده ها آن را کنترل کنند.(۴)

گیرنده های سیاه حاصل چاکرای کاربر هستند.از نظر فیزیکی مانند در حد فلز سخت اند و میتوانند فولاد را نیز سوراخ کنند و مسلما بدن انسان را نیز به راحتی سوراخ میکنند..برای شکستن آنها لازم است نیرویی خاص به آن ها وارد شود و گرنه به راحتی نمیتوان آن ها را از بین برد.همچنین کاربر دارای رینگان میتواند آن ها را راحت خارج کند و به کنترل خودش بگیرد در غیر این صورت به راحتی از جایی که متصل شده اند خارج نمیشوند.هنگام دریافت چاکرا گیرنده های سیاه دمایشان تغییر میکند(.۵).

ناگاتو به کمک این میله ها و رینگان هایی که در چشم شش طریقت پین به وجود آمده بود میتوانست انها را به راحتی کنترل کند و از زاویه دید آنها جهان را ببیند.

اوبیتو نیز با کمک این گیرنده ها که در قفسه سینه جینچیوریکی ها قرار داده بود میتوانست آنها را کنترل کند منتهی به جای دو رینگان،یک رینگان و یک شارینگان در چشم های جینچیوریکی ها به وجود آمده بود.حتی هنگامی که آنها وارد بیجو مود شدند مکان این میله ها تغییر کرد.میتوان از بدن هایی که کنترل میشوند نیز میله های سیاهی خارج کرد.عمده کنترل شدن اهداف از طریق این میله ها با کمک طریقت گِدو صورت میگیرد.(۶)

گیرنده های سیاه نیز ممکن است هنگامی که کاربرش از بین برود یا ناتوان شوند از بین بروند.(۷)

 

توضیح درباره گوی های حقیقت یاب و گیرنده های سیاه:
آیا گیرنده های سیاه و گوی های حقیقت یاب از یک جنس ساخته شده اند؟! میتوان گفت نیای مشترک دارند و در پنج ماهیت اصلی چاکرا با هم برابرند.

با رجوع به مقاله ککی مورا ،رینگان، سنجوتسوی شش طریقت و این-یُتون میتوانید منابع و توضیحات تکمیلی این پاسخ را پیدا کنید.

همانطور که گفتیم بوچو گودودامای کاگویا اوتسوتسوکی یک جوتسوی ککی موراست.همچنین گوی های حقیقت یاب کاربران ککی مورا نداشتند و مشتق شده از جوتسوی اصیل کاگویا هستند.

.بر اساس فندوم و دیتابوک ها ناگاتو، مادارا و اوبیتو در زمینه پنج ماهیت طبیعی چاکرا (آب.آتش.باد.رعد و زمین)به واسطه در اختیار داشتن رینگان نیز مشابه بودند و هر سه آن ها را داشتند.

میدانیم که اوبیتو توانست گوی های حقیقت یابش را به گیرنده های سیاه تبدیل کند و کِکای جوتسوی مد نظرش را بزند.

در آخر باید بگوییم که در گوی های حقیقت یاب از ماهیت چاکرای این-یُتون استفاده شده است.

در نتیجه گیرنده های سیاهِ رینگان از گوی های حقیقت یاب مشتق شده و خود گوی های حقیقت یاب از جوتسوی ککی مورای کاگویا مشتق شده اند و فرق گیرنده های سیاه با گوی های حقیقت یاب در این است گیرنده ها، ماهیت چاکرای این-یُتون و سنجوتسوی شش طریقت در ساخت آنها استفاده نشده است. فرق گوی های حقیقت یابِ کاربران سنجوتسوی شش طریقت با جوتسوی کاگویا در ککی مورا نبودن آنهاست.

 ۱-مانگا چپترهای ۴۲۰ .۴۲۸ .۴۳۶

۲-مانگا چپتر ۵۶۹

۳-مانگا چپتر ۶۴۳

۴-مانگا چپتر ۴۴۷ .۵۱۲

۵-مانگا چپترهای ۴۳۳.۴۲۰.۴۱۸.۳۸۱

۶-مانگا چپترهای ۴۲۱.۵۶۵.۴۴۳.۳۷۸.۵۷۰.۵۶۹

۷-مانگا چپتر ۶۸۰ و  انیمه سینمایی بوروتو مووی