کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 0 354
Card image cap
کینجوتسو
ناروتو

کینجوتسو(禁 術به معنای: تکنیک های ممنوع) جوتسوهایی هستند که استفاده از آنها ممنوع است.

این ممنوعیت می تواند به هر دلیلی باشد، اما کینجوتسو را می توان به طور کلی در یکی از این سه دسته قرار داد:

دسته اول جوتسوهایی که موجب میشوند خود کاربر صدمه ببیند ، مانند راسن شوریکن. اگرچه ، با آموزش ، کاربر می تواند ، این ضعف را برطرف کند و با آموزش های پیشرفته تر این جوتسو را تقریبا بدون عواقب اجرا کند.و البته بعضی جوتسو ها وجود دارند که نمی توان مانع صدمه دیدن توسط آنها شد. مثل مهر و موم خدای مرگ که توسط میناتو نامیکازه یا تولد دوباره آفرینش که توسط سوناده سنجو اجرا شد.

دسته دوم تکنیک هایی که قوانین طبیعت را نقض می کند مانند رینه تنسه و یا ادوتنسه نینجوتسو که برای احیای فرد مرده نیاز به یک قربانی دارد.

و دسته سوم برخی از جوتسوهای شناخته شده باعث به وجود امدن خسارت های گسترده ، مانند نابودی کامل یک دهکده و یا مرگ همه افراد در آن می شود، بنابراین پتانسیل آن مسبب ممنوعیت این جوتسو ها میشود.{این نوع کینجوتسو فقط در انیمه دیده شد}

علی رغم ممنوعیت کینجوتسو ها استفاده از انها در دهکده ای که در آن استفاده میشوند عواقب قانونی ندارد با این حال ، بهره بردن از آنها به شدت محکوم شده است، به ویژه آن دسته ازجوتسو هایی که طبیعت را نقض می کنند.به علاوه تحقیق درباره گسترش کینجوتسو ها نیز با مجازات همراه است کاربرانی مثل اوروچیمارو ویا هیروکو از کسانی هستند که درباره کینجوتسو ها تحقیق میکردند و مجبور به فرار از دهکده مخفی برگ{کونوهاگاکوره} شدند.

با اینکه هشت دروازه جوتسو نیست ولی هرگونه استفاده از آن به دلیل آسیب شدیدی که به کاربر وارد میکند،ممنوع است و در دسته کینجوتسو ها قرار میگیرد.(1)

1- انیمه ناروتو شیپودن قسمت 237