کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 18 خرداد 1400 0 616
Card image cap
سوکویومی
ناروتو
اطلاعات

سوکویومی توانایی منگکیوشارینگان چشم چپ ایتاچی اوچیهاست. .{( )در اساطیر نام ایزد ماه است}

فقط ایتاچی این گنجوتسو را دارد.سوکویومی یکی از قوی ترین گنجوتسوهای دنیای ناروتو است.(۱).

سوکویومی گنجوتسویی است که به کاربر امکان بر هم زدن زمان و فضا را در ذهن قربانی میدهد و به وسیله آن،هدف خودش را در دنیایی سیاه و قرمز گم میبیند.دنیایی که کاربر سوکویومی به هر شکلی که بخواهد میتواند برای قربانی در گنجوتسویش به وجود آورد و آن را زجر بدهد.اگر هدف گرفتار سوکویومی شود،سرنوشت هدف دست کاربر خواهد افتاد و او میتواند هر کاری که بخواهد انجام دهد.از آنجایی که اساس کار اکثر گنجوتسو ها ارائه صدمه روحی و ذهنی به هدف است و تاثیر فیزیکی ندارد،سوکویومی از شدید ترین آسیب های روحی را به قربانی وارد کند.(۱)

کاربر میتواند در ذهن هدفش،یک صحنه را بارها و بارها تکرار کند.با تنظیم زمان،میتواند و مقدار چاکرای استفاده شده برای گنجوتسو میتواند زمانی که در ذهن هدفش میگذرد را دستکاری کرده و آنطور که میخواهد نشان دهد.البته به طور طبیعی نیز استفاده آن چاکرای بسیار زیادی را میطلبد.یعنی ساده ترین سوکویومی {سوکویومی که کمترین زمان و کمترین میزان چاکرا در آن استفاده شده باشد} در مقابل گنجوتسو:شارینگان،چاکرای بیشتری میخواهد.به قدری به ایتاچی فشار می آورد که بعد از استفاده از آن دچارتاری و دوبینی نیز شد. تمام موضوعات گفته شده درباره عملکرد سوکویومی روی قربانی زمانی ثمر بخش است که قربانی در چشم های ایتاچی نگاه کند(۳)

در رمان ایتاچی شیندن: کتاب شب تیره(تاریک) ایتاچی به شخصی که علاقه داشت،ایزومی اوچیها،یک سوکویومی اعمال کرد.در این گنجوتسو چاکرای بسیار عظیمی استفاده شد. در توهم سوکویومی،ایتاچی و ایزومی با خوشی دهه ها با هم زندگی کردند و در نهایت ایزومی در گنجوتسو بر اثر کهولت سن مرد.وقتی ایزومی به خاطر کهولت سن مرد،روحش نیز همراه با وجودش در گنجوتسوی ایتاچی پیر شد{چون همانطور که بالا هم اشاره کردیم،گنجوتسو فقط از نظر روحی و ذهنی به کاربر آسیب می رساند.} و مردن روحش در توهم سوکویومی، در دنیای واقعی نیز اثرگذاشته و او مرد. تنها کسی که ایتاچی با سوکویومی آن را کشت،ایزومی بود.همچنین گفته شده هر ثانیه توهم سوکویومیِ ایتاچی  ۱۰ پیکو ثانیه{ ۱۱-۱۰ثانیه} دنیای واقعی است.یعنی ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ثانیه در دنیای واقعی، معادل یک ثانیه در توهم سوکویومی می گذرد.به عبارتی فضا و زمان در سوکویومی همانطور که گفتیم کاملا بی معنی است.

فقط سوناده سنجو تا کنون توانسته اثرات روحی سوکویومی را بهبود ببخشد و با اعمال چاکرایش،کاکاشی هاتاکه را از سوکویومی خارج کرد.(۳)

۱-دیتابوک دوم صفحه ۲۵۲ و ۲۵۳ و مانگا چپتر۳۸۹

۲-مانگا چپترهای ۱۴۲.۱۴۷.۲۵۷

۳مانگا چپتر ۱۷۲

یک سوال ممکن است پیش بیاید که راه فرار کردن از سوکویومی چیست و هر آیا هر کس گرفتارش میشود،هیچ کاری از او بر نمیاید؟!

برای پاسخ به این پرسی،کافیست دیتابوک دوم و نکاتی که در مانگا گفته شد را بررسی کنیم.

در دیتابوک دوم آمده که کسی میتواند سوکویومی را شکست دهد که شارینگان داشته باشد.(هیچ اشاره ای به داشتن منگکیو شارینگان هم حتی نشده است.)مخصوصا کسانی که مهارت ویژه و یا به درجات بالا از این نظر(استفاده از شارینگان) رسیده اند.در واقع کسی میتواند این گنجوتسو را بشکند که خون اوچیها و استعداد منحصر به فردی داشته باشد.(صفحه ۲۵۳)

ایتاچی در چپتر ۱۴۲ اذهان داشت تنها کسی که میتواند در مقابل سوکویومی مقاومت کند باید با او (هم خون) باشد.که دیتابوک دوم در جهت گسترش این اِستِیتمِنت صحبت کرد.

در چپتر ۴۱۳ کیلربی گفت برای شکستن گنجوتسو،کافیست چاکرا وارد بدن کاربر شود تا از گنجوتسو فرار کند.از آنجایی که جینچیوریکی هایی که با هیولای دم دار درون خود دوست هستند چاکرا وارد بدن آنها میشود ،میتوان گنجوتسوهای معمولی را دفع کرد.در چپتر ۴۵۹کیلر بی بعد از دریافت  یک گنجوتسو:شارینگان از دست ایتاچی با کمک هشت دم فرار کرد.ما نمیدانیم آیا سوکویومی نیز مانند بقیه گنجوتسوها در این مقوله قرار دارد یا نه ولی ناروتو(با وجود ناآگاهی از این موضوع که کیلربی گفته بود) هنگامی که فهمید ایتاچی چشمش به منگکیوشارینگان تغییر حالت داد گفت که (اگر سوکویومی و یا آماتراسو دریافت کنی کارت تمومه). جینچیوریکی سه دم(میزوکاگه چهارم) یاگورا کاراتاچی هم توسط گنجوتسوی اوبیتو که به واسطه شارینگانش انجام شد تحت تسلط اوبیتو بود.از آنجایی که تنها کسی که میتواند بقیه را از سوکویومی نجات دهد،سوناده سنجو{ ساکورا هارونو به دلیل فرا تر رفتن از حد سوناده میتواند در این لیست باشد}بود و ساسکه اوچیها تنها کسی بود که شخصا از سوکویومی به کمک رابطه خونی،سنجوتسو و مهارت بالایش در استفاده از شارینگان سه توموعه خارج شد پس چند نتیجه میتوان گرفت:

۱-سوکویومی (و گنجوتسوهایی مانند آنهایی که روی هیولاهای دم دار و یا جینچیوریکی زده شد مثل گنجوتسو:شارینگان اوبیتو و مادارا)روی بیجو ها و جینچیوریکی هایشان به احتمال بسیار بالا عمل میکند و روی افرادی که در حالت دانایی قرار دارند و یا چاکرای سنجوتسو به بدن آنها وارد میشود، بی اثر است.

۲-هر اوچیهایی که به مهارت بالایی در کنترل چاکرا و استفاده از شارینگان رسید میتواند سوکویومی را خنثی کند.مانند اوبیتو،مادارا،شیسویی و... .

۳-داشتن شارینگان برای شکستنن سوکویومی کافی نیست و کاربر باید خون اوچیها داشته باشد و گنجوتسوی معمولی نمیتواند آن را متوقف کند همانطور که کاکاشی نتوانست.(مانگا چپتر ۲۵۷)

نکته دیگری که باید بگوییم این است که سوکویومی روی رینگان اثر نمیگذارد.اگر قرار بود چنین اتفاقی بیوفتد ایتاچی به جای استفاده از سوسانو و آماتراسو صرفا با نگاه کردن به ناگاتو اوزوماکی میتوانست او را از کنترل کابوتو یاکوشی خارج کند و بدون استفاده از شمشیر توتسکا و یاساکا نو ماگاتاما ناروتو و کیلر بی را نجات دهد.

چون سوکویومی این توانایی را  ندارد بلافاصله بعد از خارج شدن از کنترل کابوتو،به ناگاتو،آماتراسو زد.به عبارتی هر جوتسوی کاربردی جز سوکویومی را روی ناگاتو اعمال کرد.

لازم به ذکر است که به کابوتو هنگام مواجه در پناهگاهش گفته بود که با سوکویومی،ادوتنسه را متوقف خواهد کرد(مانگا چپتر ۵۷۸)،یعنی ایتاچی بعد از ادوتنسه شدن قطعا این توانایی را داشته است.