کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 25 بهمن 1399 0 501
Card image cap
ککی توتا
ناروتو
اطلاعات

به استفاده پیشرفته از ماهیت های چاکرا و ترکیب چند ماهیتِ(بیش از دوتا) چاکرا ککی توتا {血継淘汰 Bloodline Selection}به وجود می آید.لازم به ذکر است که ککی توتا از ککی گنکای حالت پیشرفته تری دارد چرا که ماهیت چاکراهای بیشتری در آن دخیل است.(۱)

تنها ککی توتای شناخته شده ی دنیای ناروتو تاکنون سبک ذره ای است.

جینتون ،سبک ذره ای یا  Dust Release) 塵遁)سبکی است که از ترکیب سه ماهیت آتش،باد و زمین به وجود می آید.

در سبک ذره ای کاربر یک شی نورانی هندسی سه بعدی {مثل مکعب} به وجود می آورد و آن را به طرف هدف پرتاب می کند.(۲)

بعد از برخورد آن با هر چیزی،آن را تا سطح مولکولی تجزیه می کند.سطح تخریب سبک ذره ای به شدت بالاست از همین رو کاربر این سبک تواناییه مبارزه با دشمنان زیادی را دارد.مغلوبیت سبک ذره ای نسبت به سایر سبک ها در این است که جلوی کاربر این سبک تا قبل از به وجود آودن این جوتسو با ایجاد نا هماهنگی و تداخل در دست ها میتواند گرفته شود.(۳)

در رمان گارا هیدن گفته شده که با ترکیب دو ککی گنکای{در اینجا سبک گدازه و فلز}میتوان یک شبه توتا ایجاد کرد.

کاربر های شناخته شده این سبک،مو سوچیکاگه دوم،اوهنوکی سوچیکاگه سوم(۱)،و در انیمه بوروتو کو و کاکو(۴) هستند.

۱-مانگا چپتر ۵۲۵-انیمه ناروتو شیپودن قسمت ۲۶۸

۲-مانگا چپتر ۴۶۶

۳-مانگا چپتر ۵۱۴ و ۵۵۳

۴-انیمه بوروتو قسمت های ۸۶ و ۸۷