کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 18 خرداد 1400 2 730
Card image cap
کوتوآماتسوکامی
ناروتو
اطلاعات

  یکی از دوجوتسوهای قبیله اوچیهاست{(別天神)در شینتو،نام مجموعه ای از خدایان اولیه(پنج خدا)که بدون زاد و ولدی درتاکاماگاهارا متولد شدند.خود واژه کوتوآماتسوکامی به معنای "کامی های متمایز بهشتی" است.}

هر دو توانایی منگکیوشارینگان اوچیها شیسویی این گنجوتسو است.او هم با چشم چپ و هم با چشم راست میتواند کوتوآماتسوکامی را اجرا کند.از آنجایی که امضای چاکرای هر فرد با دیگری متفاوت است،رنگ منگکیوی شیسویی به رنگ سبز بود.(۱)

قوی ترین گنجوتسوی دنیای ناروتوست.(۲).کاربر میتواند با اعمال این گنجوتسو،ذهن هدفش را بی آنکه متوجه شود کنترل کند.به قدری توانمند است که اثر جانبی آن حتی روی هدف هم، قابل مشاهده نیست حتی اگر با بیاکوگان هدف دیده شود.یعنی کاربر با بیاکوگان متوجه به هم ریختن چاکرای قربانی نمیشود.آئو با مشاهده چشم دانزو از طریق رنگ چاکرا،آن را شناسایی کرد نه با دیدن میفونه.

مقدار چاکرای استفاده شده به شدت زیاد است تا حدی که هر ۱۰ سال یکبار میتوان آن را اجرا کرد.البته لازم به ذکر است که دانزو شیمورا با کمک سلول های  هاشیراما ،مدت استفاده دوباره از جوتسو را خیلی پایین آورد.(۳)

برعکس گنجوتسوهایی که با کمک دوجوتسو زده میشوند،نیاز به ارتباط چشمی مستقیم دارند،میفونه بدون دیدن شارینگانِ شیسویی کوتوآماتسوکامی را دریافت کرد.(۴)

ایتاچی با قرار دادن دستوری خاص{نجات دادن کونوها} روی منگکیوی شیسویی که در یکی از کلاغ هایش جاسازی کرده بود،طوری برنامه ریزی کرد  که با دیدن منگکیو شارینگان، کوتوآماتسوکامی فعال شده و قربانی را در گنجوتسوی خودش غرق کند.ایتاچی میخواست این گنجوتسو را روی ساسکه اعمال کند ولی از آنجایی که اول خود او در حالت ادوتنسه با ناروتو مواجه شد،خودش با نشان دادن منگکیویش،کوتوآماتسوکامی را فعال کرده و به قدری این جوتسو قوی بود که ایتاچی از کنترل کابوتو خارج شد.

این خارج شدن صرفا به خاطرگنجوتسو نبود،ایتاچی مجبور بود هر عملی را برای نجات کونوها (دهکده مخفی برگ) انجام دهد زیرا در گنجوتسوی کوتوآماتسوکامی که برنامه ریزی کرده بود،این دستور برنامه ریزی شده بود.یعنی اگر روی ساسکه نیز اعمال شده بود ساسکه هرکاری برای نجات کونوها انجام میداد.

۱-مانگا چپتر  ۴۵۹ 

۲-دیتابوک چهارم صفحه ۲۵۲

۳-مانگا چپترهای ۴۶۱.۵۵۰

۴-مانگا چپتر ۴۵۹

۵-مانگا چپتر

ممکن است سوال پیش بیاید که آیا کوتوآماتسوکامی روی رینگان نیز اثر میگذارد؟!

اول باید بگوییم دیتابوک چهارم بعد از نشان دادن سوکویومی ابدی منتشر شده است.در صفحه ۲۹۵ دیتابوک چهارم اشاره نشده که سوکویومی ابدی قوی ترین گنجوتسو است.از طرفی دیتابوک چهارم گنجوتسویی که ساسکه به ساکورا و نه هیولای دم دار زد هم پوشش نمیدهد.در نتیجه طبق دیتابوک چهارم قوی ترین گنجوتسوی ناروتو کوتوآماتسوکامی است.

همچنین از آن جهت که ساسکه توانست با کمک رینگان و سوسانویش،خود و بقیه را از سوکویومی ابدی نجات دهد پس رینگان ساسکه از سوکویومی ابدی قوی تر(از گنجوتسوی ککی مورایی که رینه شارینگان ایجاد کرده بود)است.

در پاسخ نهایی به سوال،باید بگوییم که اگر کاربر رینگان دار متوجه نشود که حریفش از گنجوتسوی کوتوآماتسوکامی استفاده میکند به احتمال زیاد وارد گنجوتسو می شود و یا اگر بشود مانند میفونه باید کسی آن را متوجه کند که در گنجوتسو قرار دارد،در غیر این صورت هدف قطعا وارد گنجوتسو میشود.این دیگر بستگی به هدفی دارد که گنجوتسو روی آن اعمال شده است.مثلا کوتوآماتسوکامی ممکن است روی ناگاتو جوابگو باشد ولی روی هاگورومو اوتسوتسوکی قطعا جوابگو نیست. .

این گنجوتسو قطعا از سوکویومی که ایتاچی با کمک چشم چپش استفاده میکرد قوی تر است و روی جینچیوریکی ها به راحتی اثر خواهد گذاشت.