کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 16 فروردین 1400 0 510
Card image cap
ایزاناگی و ایزانامی
ناروتو
اطلاعات

ایزانامی و ایزاناگی

ایزاناگی  (イザナギ   در اساطیر همسر ایزانامی و پدر آماتراسو،سوکویومی و سوسانو است.)

ایزانامی(  イザナミ   در اساطیر ایزدبانوی آفرینش و مرگ  و همسر پیشین ایزاناگی است.)

ایزاناگی و ایزانامی در دسته بندی (دوجوتسو،گنجوتسو،کینجوتسو)قرار میگیرند.هر دو با کمک شارینگان انجام میشوند و از نهایی ترین دوجوتسوهای قبیله اوچیها هستند.(1)

ایزاناگی

کاربران آن در مانگا،مادارا اوچیها،دانزو شیمورا و اوبیتو اوچیها بودند.

میدانیم تمامی گنجوتسو هایی که با شارینگان سه توموعه انجام میشوند،اثری در واقعیت ندارند.به عبارتی تمامی گنجوتسو:شارینگان ها فقط از نظر روحی هدف را تحت تاثیر قرار میدهند.در ایزاناگی ،استثنائن هم ماهیت چاکرای یین و هم ماهیت چاکرای یانگ مورد استفاده قرار میگیرد،بر خلاف سایر گنجوتسوها که فقط ازماهیت چاکرای یین استفاده میشود.

ایزاناگی تنها گنجوتسویی است که میتوان با شارینگان سه توموعه اعمال کرد و در واقعیت هم تاثیر بگذارد. میتواند هر چیزی برای کاربر را به توهم تبدیل کند حتی مرگ.میتواند فضای بین توهم و واقعیت را کنترل کند.به گفته اوبیتو قوی ترین گنجوتسویی است  که روی کاربر(خود) میتوان انجام داد.بعد از گنجوتسو و استفاده از مقدار زیادی چاکرا،شارینگان نور خودش را از دست داده و بسته میشود.به عبارتی کاربر بعد از استفاده از ایزاناگی شارینگانش کور میشود.اگر کاربرعادی باشد دیگر شارینگان بر نمیگردد.اما اگر کاربر تناسخ ایندرا اوتسوتسوکی باشد و بتوان چاکرای هاگورومو اوتسوتسوکی را  در خودش باز تولید کند، چشم کور شده،به رینگان تبدیل میشود و دیگر کور نیست.(2)

مدت زمان استفاده از ایزاناگی در هر کاربر متفاوت است ولی با کمک سلول های هاشیراما که چاکرای شگفت انگیزی به کاربر میدهند،میتوان مدت زمان ایزاناگی را تا چند دقیقه افزایش داد.(3)

ما شاهد این بودیم که دوجوتسوهای مربوط به شارینگان قابلیت برنامه ریزی و زمانبندی دارند.به عنوان مثال ایتاچی اوچیها آماتراسویش را به طور موقت در چشم ساسکه اوچیها قرار داد تا با دیدن شارینگان،فعال شود.اوبیتو اوچیها با انتقال کل چاکرایش،به طور موقت منگکیوشارینگانش را برای کاکاشی هاتاکه تا زمانی که چاکرایش ماندگار بود،منتقل کرد.مادارا اوچیها نیز با برنامه ریزی کردن ایزاناگی،به همراه میزان عظیمی از چاکرا،بعد از مرگش،ایزاناگی زد و توانست همه را فریب دهد.(4)

ایزانامی

کاربر آن در مانگا فقط ایتاچی اوچیها بود.

در این گنجوتسو بر خلاف ایزاناگی فقط از ماهیت یین استفاده میشود.

در این جوتسو کاربر با استفاده از شارینگان خود بر خلاف ایزاناگی که سرنوشت را تغییر میدهد،کاری میکند که قربانی سرنوشت را تصمیم بگیرد،یعنی به جای تغییر سرنوشت،بتواند راهی پیدا کند تا قربانی سرنوشت خودش را بپذیرد.(5)

این جوتسو از ایزاناگی پیچیده تر است.کاربر با ثبت خاطراتی  که قربانی در آن با او درگیر شده و احساسات فیزیکی  او برانگیخته شده(مثلا حس لامسه یا شنوایی) او را وارد گنجوتسویی بی انتها میکند، تا قربانی از راه اشتباهی که پیش گرفته است،منصرف شود.

مثلا ایتاچی حداقل دوبار در حالتی که به کابوتو حمله کرده بود، شمشیرش یک حالتی خاص داشت و با او برخورد کرد.ایتاچی این تصویر را ذخیره کرد.این دو حالت را او در مانگا A  و  A' در نظر گرفت.بعد با اضافه کردن تصاویر دیگری(مثل B وB' و C و C')، که آن ها هم شرایط قبلی را میتوانند داشته باشند،(در اینجا چکیدن قطره ای روی شونه کابوتو{B} و پا گذاشتن کابوتو روی پر کلاغ {C} ،صحنه های منتخب بودند).با اتصال تمامی تصاویر به هم دیگر با کمک شارینگانش لوپ یا چرخه بی نهایتی از اتفاقات را به وجود آورد که در آن کابوتو مدام تلاش میکرد تا اورا شکست دهد ولی نمیتوانست.

 تحت هر شرایطی،او در ایزانامی با شمشیر ایتاچی برخورد داشت، بعد ایتاچی به شکل کلاغ در می آمد{A}، قطره ای روی شانه کابوتو میچکید {B}و در نهایت پر کلاغی را  له میکرد{C}.تا زمانی که قربانی به هدف حقیقی اش نرسد و راه اشتباهش را پیش بگیرد،در این چرخه ی تغییرپذیر میماند.تنها هنگامی که قلبا قربانی خودش را پذیرفت،این چرخه از بین میرود.وقتی ایزانامی اعمال شد،قربانی وارد گنجوتسو میشود (در دنیای حقیقی بی تحرک میماند)و کسی که گنجوتسو را اعمال میکند ،شارینگانش نورش را از دست میدهد درست مانند ایزاناگی.

ایزانامی تحت هیچ شرایطی و توسط هیچ گنجوتسوی دیگری،اعم از گنجوتسوی شنیداری و یا چشمی از بین نخواهد رفت مگر اینکه قربانی خودش را بپذیرد و راه اشتباهش را عوض کند.حتی اگر قربانی چشمانش را هم ببندد هیچ تاثیری روی روند ایزانامی ندارد.

صرفا سه گنجوتسو، پایه چشمی دارند و نیازی به ارتباط چشمی با قربانی ندارند:سوکویومی ابدی،کوتوآماتسوکامی و ایزانامی.

1- دیتابوک چهارم صفحه 231 و 232

2-مانگا چپترهای 479.681

3-مانگا چپتر479 و انیمه ناروتوشیپودن قسمت 338

4-مانگا چپترهای 681. 688 و دیتابوک سوم صفحه 289

5-مانگا چپتر581

6-مانگا چپتر 587و 586

یک موضوعی که بعضی از دوستان معتقد هستند این است که هاگورومو،ایزاناگی بینهایت دارد.

ابتدا بهتر است نگاهی مختصر به توانایی های او بی اندازیم.او تمام توانایی های عمومی رینگان را دارد.سنجوتسوی شش طریقت،در انیمه بعضی توانایی های ده دم{جوتسوی 天変地異 تِنپِنچی}،سوسانو،توانایی حس کردن چاکرا و ... را دارد.طبق دیتابوک چهارم صفحه 226 او از جوتسوی بانبوتسو سوزو نوجوتسو    万物創造の術{به معنای تکنیک خلق همه چیز }استفاده کرد.در این جوتسو از ماهیت یین-یانگ استفاده شد.هاگورومو با کمک این جوتسو،نه موجود(هیولاهای دم دار) خلق کرد.سازوکار این جوتسو در چپتر 510 ام هم گفته شد.از طریق ماهیت یین با کمک انرژی روحانی چیزی پدید آورده شد و بعد با کمک ماهیت یانگ به آن چیز حیات بخشیده شد.

در این زمینه او نُه کالبد هیولا ساخت و بعد به آنها زندگی بخشید.چیزی که فراتر از آن هم انجام داد،بخشیدن احساس،شخصیت و توانایی های متفاوت به هر کدام از هیولاهای دم دار بود.مشابه اینکار و در درجه ای پایین تر به وجود آوردن چشمی برای کاکاشی هاتاکه توسط ناروتو اوزوماکی بود.

اوبیتو گفت ایزاناگی در واقع برای خلق کردن، توسط هاگورومو استفاده شد و هر کسی که چاکرا هم از سنجو و هم از اوچیها داشته باشد میتواند از آن بهره ببرد. ولی به دلیل دانش ناقصی که در این زمینه داشت و یا اینکه کیشیموتو برای از بین بردن کابوتو یاکوشی مجبور شد یک جوتسوی جدید اختراع کند این جملات اوبیتو نقض شد.(در چپتر 587 ایتاچی گفت اوچیهایی ها و هیچ اشاره ای به سنجو نکرد و بعد ها مادارا بدون استفاده از چاکرای سنجو از ایزاناگی استفاده کرد).کیشیموتو در دیتابوک چهارم گفت که ایزاناگی فقط مختص به شارینگان است.

در رابطه با ارتباط ایزاناگی و جوتسوی هاگورومو،صرفا میتوانیم بگوییم وجه مشترک این دو جوتسو،ایجاد ارتباطی بین توهم و واقعیت و خلق کردن چیزی است.به عبارتی ایزاناگی از این توانایی هاگورومو مشتق شده است.

در ایزاناگی بر خلاف جوتسوی هاگورومو،همزمان از ماهیت یین-یانگ استفاده نمیشود بلکه ابتدا از یین و سپس از یانگ به صورت جداگانه و نه همراه هم استفاده میشود.ایزاناگی فقط روی خود کاربر صورت میگیرد.

در ایزاناگی کاربر ابتدا هر اتفاقی که برای خودش رخ داده باشد را از طریق ماهیت یین به توهم تبدیل میکند.سپس توهم چیزی که مد نظرش است را جای توهم اتفاقی که رخ داده قرار میدهد.بعد توهم را به حقیقت تبدیل میکند.به عنوان مثال

از  طریق ماهیت یین،واقعیت(مرگ) را به توهم(مرگ)،توهم(مرگ) را به توهم(زنده ماندن) و در نهایت توهم(زنده ماندن) را از طریق ماهیت یانگ به واقعیت(زنده ماندن) تبدیل میکند.

پاسخ نهایی این است که ایزاناگی صرفا از طریق فداکردن شارینگان در ازای تغییر حقیقت صورت میگیرد،اصلا هاگورومو شارینگان نداشت(در مانگا) که بخواهد ایزاناگی استفاده کند و اصلا حقیقتی را او تغییر نداد.

-پس یعنی هاگورومو ایزاناگی بی نهایت ندارد؟!

مسلما ندارد،منتهی از آنجایی که او توانایی خلق کردن از طریق جوتسوی بانبوتسو سوزو نوجوتسو را دارد؛

بر فرض محال شدید ترین آسیب فیزیکی به او اعمال شود(از طریق تایجوتسو)،به راحتی و با اراده کردن(نه استفاده از مهر انگشتی و یا ترمیم خود به خودی مانند هاشیراما سنجو) بلکه با فکر کردن میتواند آن را ترمیم کند.پس قطعا ایزاناگی بی نهایت دربرابر توانایی او پشیزی ارزشمند نیست.از آنجایی که او ککی موراست و تمامی جوتسوهایی که او از طریق رینگانش اعمال میکند ککی مورا میشوند،پس قدرت و توانایی او در خلق کردن و ترمیم،چیزی فراتر از ایزاناگی است.

لازم به ذکر است که اوبیتو دانشش را از مادارا درباره این موضوع آموخت و خود مادارا از طریق کتیبه دانای شش طریقت که ان توسط زتسوی سیاه دستکاری شده بود،به آگاهی رسید،در نتیجه صحبت اوبیتو قابل استناد درباره ایزاناگی زدن دانای شش طریقت(هاگورومو) نبوده و مورد اعتماد ترین گفتار،درباره این موضوع همان دیتابوک چهارم است.

آیا در یک مبارزه آرمانی که صرفا مقایسه بین دو شخصیت هست،میتوان ایزانامی را اعمال کرد؟!

پاسخ منفی است.مسلما وقتی مقایسه آرمانی است ایزانامی نمیتواند عمل کند چرا که در شرایط آرمانی کسی دنبال هدف اشتباه نیست.در واقع ایزانامی نمیتواند اثری بگذارد چون حریف هدفی ندارد که آن را نپذیرفته باشد،ایزانامی برای افرادی که گمراه و در شک هستند پاسخگوست.افرادی که اراده راسخ دارند و هدفشان تغییرپذیر نیست تحت هیچ شرایطی وارد ایزانامی نمیشوند.

به عنوان مثال در داستان مادارا اوچیها،تحت هیچ شرایطی وارد ایزانامی نخواهد شد چرا که هدفش را دیده بود و ایمان داشت که هدفش حقیقت دارد و او دارد برای صلح،تمام  اینکار را انجام میدهد.

درباره شخصیت هایی مانند اوبیتو در مبارزه آرمانی ایزانامی کارساز نیست ولی در روند داستان،ممکن است جایی که اوبیتو به خودش و هدفش شک کرده باشد ایزانامی روی او کارساز باشد همچنین زمانی که او کمک به ناروتو و ساسکه و ... رفت چون هدفش را پیدا کرده بود،ایزانامی روی او کارساز نخواهد بود.

توضیحات اضافی:

اساس کار ایزاناگی مادارا به این شکل بود که او چاکرایی را در شارینگانش زمانبندی کرد (قبل از مرگ)که دقیقا وقتی مرد وهمه چیز به اتمام رسید زنده شود.یعنی مادارا کاملا مرد و هر کسی که آنجا بود مانند هاشیراما سنجو و سنسور تایپی مانند توبیراما سنجو یقین پیدا کردند که او مرده و بعد او با ایزاناگی دوباره زنده شد.علی رغم اینکه  گفته شد مادارا  در چپتر 681 ایزاناگی زد ولی به عنوان کاربر های ایزاناگی در دیتابوک چهارم عنوان نشده است که این یکی دیگر از اشتباهات این دیتابوک به شمار میرود.همه اوچیها ها با شارینگان سه توموعه میتوانند ایزاناگی بزنند همانطور که همه اوچیها ها طبق دیتابوک چهارم میتوانند ایزانامی بزنند.

نکته جالب درباره ایزاناگی و ایزانامی در این است که شارینگان در هر دو دوجوتسو  کور میشود ولی در ایزاناگی،شارینگان بسته شد و در ایزانامی شارینگان به رنگ سفید در آمد ولی قسمتی که مادارا ایزاناگی زد،مانند ایزانامی شارینگانش سفید شد و در قسمت فیلری که ایتاچی توضیح میداد،شارینگان ها سفید میشدند.میتوان گفت نظر کیشیموتو در طول زمان بابت نحوه اعمال ایزاناگی تغییر کرد.