کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 28 فروردین 1400 0 410
Card image cap
کامویی
ناروتو
اطلاعات

یکی از دوجوتسوهای قبیله اوچیهاست.{(神威) نام موجودی است روحانی در آیین آینوست.در کل کامویی به قدرت و عظمت خدایان شینتو اشاره میکند.  }

هر دو توانایی منگکیوشارینگان های اوبیتو اوچیها،این نینجوتسوی فضا زمان است. به عبارتی با کمک کامویی کاربر کلیدی دارد که میتواند ابعاد مختلف را با آن(مانند سایر نینجوتسوهای فضا-زمان پورتالی) متصل کند. از طریق کامویی میتوان بُعد زمین را به بعد مخصوص خودِ کامویی، و یا حتی ابعاد منحصر به فرد کاگویا اوتسوتسوکی متصل کرد.وقتی ابعاد از طریق کامویی متصل میشوند که پورتالی به شکل سیاهچاله پدیدار شود، در آن زمان میتوان از طریق فضایی که کامویی به وجود آورده است،در آنها سفر کرد.(1)

خود بعدِ کامویی،فضایی است که در آن پر از اشکال مستطیل شکل است و کاربر میتواند در آنجا استراحت کند  و یا از خطری که در بعدِ زمین،او را تحت فشار قرار داده فرار کند.تنها چیزی که از بعد کامویی میدانیم این است که در آن اکسیژن و جاذبه وجود دارد.

اکنون به توانایی هردو منگکیوشارینگان میپردازیم:

منگکیو چشم راست:به وسیله چشم راست کاربر میتواند اجسام نزدیک را با لمس کردن وارد بعد کامویی کند.اگر چیزی همراه با خود کاربر در بعد کامویی باشد،برای انتقال آن دیگر نیازی به لمس کردنش ندارد.کاربر میتواند قسمت اعظمی از بدن خود را کامویی کند،یعنی قسمت های مدنظر بدن خودش را وارد بعد کامویی کرده{غیر قابل لمس} تا از چیزی که میخواهد به او آسیب برساند،مصون بماند.در واقع بدن خودش غیر قابل لمس میشود ولی همچنان در بعد زمین میماند.مدت زمان کامویی به وسیله چشم راست فقط 5 دقیقه است.وقتی قسمتی از بدن وارد بعد کامویی شده باشد{غیر قابل لمس}،دیگر خود کاربر نمیتواند همزمان وارد بعد کامویی شود،یعنی باید ابتدا قسمتی که غیر قابل لمس شده از آن بعد خارج شود و بعد دوباره خودش وارد بعد کامویی شود.همزمانیِ غیر قابل لمس شدن بدن خود کاربر با کامل منتقل کردن خودش به بعد کامویی غیرممکن است.همچنین سرعت کامویی کردن دیگران و بردن آنها در بعد کامویی سریع تر از کامویی کردن خود بدن کاربر از طریق چشم راست است. میتوان گفت چشم راست بیشتر تدافعی است.(2)

منگکیو چشم چپ:به وسیله چشم چپ،کاربر میتواند اجسام دور را بدون نیاز به لمس کردن و صرفا با نگاه کردن، آن ها را وارد بعد کامویی کند.با این توانایی و ایجاد پورتالی سیاهچاله گونه که هر چیزی را در خود قرار میدهد،کاربر میتواند حتی قسمتی از بدن هدفش را از طریق این راه قطع کند.محدودیت استفاده از این جوتسو،به مقدار چاکرای کاربر و محدودیت استفاده از منگکیو شارینگان گره خورده است(3)

توانایی مشترک هر دو منگکیوشارینگان:

هردو چشم با توجه به قدرت اصلی خود،یعنی جا به جایی چیزی بین بعد کامویی و زمین،میتوانند از این قابلیت در راستای اهداف مختلف استفاده کنند.

اوبیتو و کاکاشی میتوانستند هر چیزی را متناسب با توانشان وارد بعد کامویی کنند و هنگامی که میخواستند، ان را از بعد کامویی خارج کنند.

هر دو میتوانستند خود را نیز در بعد کامویی جا به جا کنند. توانایی کاربرها وقتی هر دو منگکیوشارینگان را داشتند  دو برابر میشد.یعنی سرعت کامویی دوبرابر میشود.گمان میرود همراه با سرعت،مقدار زمان کامویی هم دوبرابر شود.از آنجایی که میناتو نامیکازه گفت کامویی از هیرایشین گیری بهتر است.اوبیتو از میناتو شکست خورد چون سرعت لحظه ای هیرایشین گیری از کامویی با یک منگکیوشارینگان کمتر بود،اما وقتی دو منگکیو در کنار هم باشند چون سرعت آنها همانطور که گفتیم،دو برابر میشود،پس از سرعت هایرایشین گیری هم فرا تر میرود.(4)

اوبیتو اوچیها:وقتی اوبیتو هر دو منگکیو را داشت،توانست از طریق توانایی کامویی دوربردی که  با کمک چشم چپش بود،به ابعاد کاگویا متصل شود و به دنبال ساسکه اوچیها برود.بعد با چشم راستش وارد بعد کامویی شده و به بعد دلخواهی که قبلا دیده بود برود.یعنی با چشم چپ،ابعاد را جست و جو میکرد و با چشم راست به بعد دلخواهی که قبلا دیده بود با کمک بعد کامویی، میرفت.حتی دیدیم که از هر دو چشم هم برای اینکار استفاده میکرد. (5)

کاکاشی هاتاکه:بعد از مرگ اوبیتو،او باقیمانده چاکرایش را به کاکاشی بخشید،کاکاشی بعد از دریافت منگکیوشارینگان ها،توانست پرفکت سوسانو را (که  چاکرای شش طریقت هم توسط اوبیتو به او منتقل شد)اجرا کند.(6)

او قابلیت کامویی را به شوریکن هایی منتقل کرد.با برخورد این شوریکن ها به هدف،آن را وارد بعد کامویی میکرد.

همچنین کاکاشی توانست بدن خودش را غیرقابل لمس کند و از جوتسوی ککی مورای کاگویا فرار کند و با کمک کامویی و ادغام آن با رایکیری،جوتسویی خلق کرد که با برخورد آن به هدف،آن را وارد بعد کامویی میکرد.

طبق دیتابوک سوم،برای اینکه جلوی یک جوتسویی گرفته شود،میتوان از نظیر آن برای دفعش استفاده کرد.به عنوان مثال هنگام مبارزه ساسکه با ایتاچی،یا کاکوزو با کاکاشی،دیدیم که از سبک مشترک برای مهار جوتسوی طرف مقابل استفاده کردند.

برای کامویی نیز،این موضوع صدق میکند.یعنی هنگامی که کاکاشی قصد داشت چیزی را از فاصله دور کامویی کند،اوبیتو با فعال کردن چشمش،جلوی این کار کاکاشی را میگرفت.(7)

1-مانگا چپترهای 683.685.688

2-مانگا چپترهای 395.467.597.510

3-مانگا چپترهای 276.424.608

4-مانگا چپترهای 502.666

5-مانگا چپتر 685

6-مانگا چپتر 689

7-مانگا چپتر 487

با کمک از دیتابوک های سوم و چهارم به ترتیب صفحات 240.241 و 240

توضیح بعضی موضوعات پرتکرار:

یک سری پرسش ها درباره اینکه:

آیا اوبیتو بدون تغییر حالت شارینگان میتواند از کامویی استفاده کند؟!

موضوع مهم این است که نمیتوان بدون آزاد کردن منگکیوشارینگان از قدرت های آن استفاده کرد.تحت هیچ شرایطی این امکان وجود ندارد.چون باید اول منگکیو ازاد شده باشد و بعد ،از قدرت های ان بهره برد.به عنوان مثال تحت هیچ شرایطی اوبیتو نمیتواند از کامویی،زمانی که دو توموعه داشت استفاده کند.چون هنوز این قدرت برایش آزاد نشده است.همانطور که کسی که دو منگکیو را در یک کالبد ازاد نکرده باشد نمیتواند از سوسانو استفاده کند.

سکانسی که مادارا درباره زنده ماندن اوبیتو از سنگ ها گفته شده بود،به این معنی نیست که او از کامویی استفاده کرده باشد و بتواند بین سنگ ها رد شود،مادارا گفت(معجزه) و از واژه (slip away)  برای توجیه زنده ماندن اوبیتو استفاده کرد. بعضی از دوستان با استفاده از زیرنویس فارسی که در ترجمه انیمه استفاده شده،میگویند اوبیتو از کامویی وقتی دوتوموعه بود استفاده کرد و از سنگ ها رد شد،که این حرف اشتباه است.

Slip Away در دیکشنری لانگ من:خارج شدن از یک مکان به صورت مخفیانه بی آنکه کسی متوجه شود.

همچنین خود واژه Slip به معنی:سُریدن،لغزیدن،گریختن،منحرف شدن و ... معنی شده است که هیچکدام معنی (عبور)کردن را به صورت مستقیم نمیدهد.

چرا اوبیتو چشمش به خاطر استفاده زیاد از کامویی کور نشد؟!

اوبیتو با داشتن سلول های هاشیراما،میتوانست پیاپی و بدون مشکل زیادی به راحتی بین بعد زمین و کامویی خودش را منتقل کند.همانطور که میدانیم،سلول های هاشیراما خاصیت شفا بخشی دارند از طرفی به کاربر،چاکرای قابل قبولی نیز میدهند،از همین رو اوبیتو نه تنها کور نمیشد بلکه به راحتی در زمانی که بین بعد زمین و کامویی جا به جا میشد مشکلی نداشت.

در صورتی که کاکاشی،به دلیل اوچیها نبودن(در مقاله شارینگان و منگکیو شارینگان کامل این موضوع را توضیح دادیم) و نداشتن سلول های هاشیراما،نمیتوانست مانند اوبیتو از آن استفاده کند و در خلال جنگ جهانی چهارم،بعد از استفاده زیاد از کامویی گفت که ممکن است کور بشود.

البته یک موضوعی لازم به ذکر است که،اوبیتو هنگامی که در بعد کاگویا سرگرم جست و جوی ساسکه بود،علی رغم اینکه باقیمانده چاکرای هاگورومو،سلول هاشیراما و مقدار زیادی از چاکرای ساکورا را در اختیار داشت اما از چشمانش خون آمده و به او فشار زیادی وارد شد.باید بگوییم،چون جا به جایی اون،بین بعد زمین و کامویی نبود.اوبیتو سعی میکرد با اتصال ابعاد کاگویا به هم(که کاگویا با دوجوتسوی ککی مورایش{آمنومیناکا} به همراه مقدار بسیار زیادی چاکرا که حتی او نیز کمبود چاکرا را بعد از چندین بار حس کرد) توسط کامویی ساسکه را نجات دهد.

{تفاوت سطح یک دوجوتسوی ککی مورا و ککی گنکای را به راحتی دیدیم:کاگویا تنها مشکلش برای جا به جایی بین ابعاد،کمبود چاکرا بود در صورتی که اوبیتو با آن همه داده ای که داشت به زور این کار را انجام میداد.}

چرا اوبیتو نتوانست بعد از جینچیوریکی ده دم شدن از کامویی استفاده کند؟!

اوبیتو هنگامی که از کامویی استفاده میکند،با استفاده از مقداری چاکرا،تمام وجودش را جا به جا میکند به طوری که حتی سنسور تایپ ها نیز متوجه وجود او نمیشوند،اوبیتو وقتی جنیچیوریکی است؛باید بگوییم که جینچیوریکی ناقص ده دم است،بدن او توانایی کنترل ده دم را نداشت.حتی نمیتوانست دو رینگان را با هم کنترل کند.

فرق مادارا با اوبیتو،در این بود که مادارا تناسخ ایندرا بود و با استفاده از چاکرای تناسخ آشورا و بازتولید کردن چاکرای دانای شش طریقت(هاگورومو) و داشتن ظرف چاکرای بیشتر نسبت به اوبیتو بدنش را برای جینچیوریکی ده دم بیشتر آماده کرد.

اوبیتو نه تناسخ آشورا بود،نه ازهمان اول ظرف چاکرای بیشتری داشت و نه توانست چاکرای هاگورومو را کنترل و یا حتی بازتولید کند،کاری که ناگاتو اوزوماکی،مادارا و ساسکه اوچیها توانستند به خوبی به دلایل مختلف،من جمله تناسخ بودن و داشتن چاکرای بسیار زیاد،انجام دهند.به همین دلیل مادارا به راحتی خودش را وارد بعد کامویی کرد(مهم نیست بدنش نصف شده باشد یا نه چرا که وقتی از بعد کامویی خارج شد،تمام بدنش همراه او بود.)

آیا اوبیتو میتواند از سوسانو استفاده کند؟!

مسلما بله،تنها دلیلی که میتوان گفت چرا که اوبیتو از کامویی استفاده نکرد پلات هول است.او وقتی به کاکاشی چاکرا داد،روحش نیز با اون منتقل شد.درآن زمان،بدن اوبیتو همراه با سلول هاشیراما توانایی تحمل چاکرای بیشتری هم از کاکاشی دارد.

تمام چیز های لازمی که اوبیتو برای سوسانو زدن نیاز داشت را در همان زمان دارا بود.

با این حساب،کامویی میتواند کارهای زیادی انجام دهد.به عنوان مثال تیغه توتسکا روی کاربری که از هر دو و یا چشم چپ استفاده میکند فایده ندارد.کاربر چشم راست میتواند چیزی به اندازه هشت دم و یا بزرگ تر هم با توجه به محدودیتها،جا به جا کند.

با چشم چپ حتی میتوان،وارد سوسانو شد و یا در برابر نینجوتسوهای فضا زمان غیر پورتالی مانند هیرایشین گیری و یا آمنوجیکارا پا به پا پیش رفت.