کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 17 آذر 1400 2 491
Card image cap
کاتون
ناروتو
اطلاعات

یکی از ۵ ماهیت اصلی طبیعی است.سبک آتش معمولا به وسیله مهر انگشتیه ببر اجرا می شود.

کاربر به وسیله جمع کردن چاکرا و ترکیب آن با هوای بازدمی شعله های آتش را از طریق دهان خارج می کند.(۱)

سبک آتش کاربرد تهاجمی دارد و از جوتسو هایی از قبیل توپ آتشین عظیم استفاده می شود.

تا حالا دیده نشده که کاربر به وسیله منبع آتش طبیعی و یا از قبل ایجاد شده استفاده کند.

میتوان به وسیله سبک آتش بعضی وسایل نینجایی مثل شوریکن را نیز آتش اندود کرد مثل جوتسوی ایتاچی اوچیها;البته ایتاچی از چاکرا ناگاشی بهره برد که در آینده درباره آن توضیح خواهیم داد.

از این سبک می توان برای خفا نیز استفاده کرد مثل جوتسوی خفا در خاکستر مادارا اوچیها در جنگ جهانی چهارم شینوبی.

سبک آتش بین شینوبی های دهکده مخفی ابر{کونوهاگاکوره} رایج و استفاده میشود.

ماهیت چاکرای آتش بین قبایل اوچیها و ساروتوبی موروثی است.به طوری که در قبیله اوچیها تا زمانی که شخصی در جوتسوی سبک: آتش توپ آتشین عظیم استاد نشده باشد به عنوان شینوبی قابل شناخته نمی شود.همچنین قبیله ساروتوبی یک جوتسوی مخفی از سبک آتش به نام سبک آتش: شعله های عظیم دارد که نشان دهنده اهمیت و جایگاه این سبک در این قبیله است.

جیرایا نیز در حالت دانایی به {رِنکای نینجوتسو}وسیله روغن  و سبک باد به کمک قورباغه قدرت تخریب سبک آتشش را در نبرد با پین نیز افزایش داد.

قوی ترین و خطرناک ترین جوتسوی سبک آتش: آماتراسو{آتش سیاه} هست (۲)که توسط ایتاچی اوچیها و ساسکه اوچیها به وسیله منگکیو شارینگان انجام میشود.البته ساسکه اوچیها توانایی کنترل و یا خاموش کردن آماتراسو را با منگکیو شارینگان ابدی خودرا دارد.آماتراسو آتشیست که هفت شبانه روز می سوزد و تقریبا به راحتی نیز خاموش نمیشود و توانایی سوزاندن کامل هدف را دارد.

سبک آتش دربرابر باد غالب و دربرابر آب مغلوبه(۳)

ماهیت چاکرای آتش هنگام ترکیب با سایر ماهیت های طبیعی به صورت ککی گنکای، سبک های زیر را به وجود می آورد:

سبک آتش+سبک باد=سبک جوشش

سبک آتش+سبک زمین=سبک گدازه

 سبک آتش+سبک رعد=سبک جهنم

سبک آتش+سبک آب=سبک بخار

همچنین با ترکیب سه ماهیت چاکرای باد،آتش و زمین ککی توتای سبک ذره ای به وجود می آید.

۱-دیتابوک اول صفحه ۱۷۴

۲-دیتابوک سوم صفحه ۲۸۹

۳-مانگا چپتر ۳۳۳

 

 

به غیر از آماتراسو ،به نظر شما کدوم نینجوتسوی سبک آتش از همه مرگبار تر است؟!