کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 11 بهمن 1399 0 364
Card image cap
هیدن جوتسو
ناروتو
اطلاعات

  秘  伝  )  هیدن جوتسو به معنای: جوتسو های مخفی)

به جوتسوهایی که در یک قبیله طور موروثی از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشوند با این تفاوت که این جوتسو ها ککی گنکای نیستند و هر کسی بدون پیش نیازی پیچیده توانایی اجرای آنها را دارد.

قبایلی که جوتسو های مخفی خاص خود را دارند به صورت حفاظت شده  و بدون اطلاع رسانی و به صورت اختصاصی این نینجوتسو ها را به افراد قبیله خود انتقال میدهند و جوتسوهای مخفی قابل تدریس هستند. به این ترتیب که ,از طریق شفاهی منتقل می شوند. برخی از جوتسو های مخفی نیاز به یک توانایی یا نسب خاص دارند و به همین ترتیب معمولاً غرور و شهرت قبیله ای که از آنها برخوردار است را برای شینوبی های آن قبیله به ارمغان می آورد.

بسیاری از جوتسو های مخفی مربوط به ماهیت چاکرای یین و یا یانگ مربوط میشود مانند جوتسوی سایه قبیله نارا یا تکنیک تغییر اندازه قبیله آکیمیچی. این تکنیک ها را نمی توان از طریق مشاهده ساده کپی کرد.

 

شما از بین کاربرهای هیدن جوتسو،کدوم رو بیشتر دوست دارید؟!