کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 20 فروردین 1400 0 631
Card image cap
نینجوتسوی پزشکی
ناروتو
اطلاعات

نینجوتسوی پزشکی (医療 忍術 ، ایریو نینجوستو، به معنی:جوتسوهای پزشکی نینجا) زیرمجموعه نینجوتسو قرار دارد که به وسیله آن شینوبی توان بهبودی برای خود و یا دیگران دارد،شینوبی که توان استفاده کامل و داده جامع از این نوع نینجوتسو را داشته باشد، در طبقه بندی (医療忍،ایریو نین به معنای نینجای پزشک)"مِدیکال-نین" قرار میگیرد. استفاده از نینجوتسو پزشکی نیاز به کنترل چاکرای بسیار پیشرفته و همچنین دانش گسترده در مورد مواردی مانند گیاهان دارویی ، داروها ، بدن انسان و حتی سموم دارد.

نینجا های پزشک هم میتوانند مرد باشند و هم زن.هر شینوبی که مثلا یک بار جوتسوی پزشکی استفاده کرده باشد،نینجای پزشک نیست.نینجاهای پزشک به صورت تخصصی تر و جامع تر نینجوتسوهای پزشکی را فرا میگیرند و از آنها استفاده میکنند.

در ابتدا نینجاهای پزشک به طور غیرمتمرکز بودند و ممکن بود هر گروهی یک نینجای پزشک نداشته باشد ولی از جنگ جهانی دوم به بعد؛بعد از مرگ دان کاتو،سوناده سنجو پیشنهاد کرد که هر تیمی یک شینوبی پزشک داشته باشد تا مصدومان هر تیمی در طول نبرد،اگر زخمی شدند به سرعت مداوا شوند تا از تعداد تلفات کاسته شود.

سوناده با تهیه یک سیستمی متشکل از چند بند،قانونی تهیه کرد و عنوان کرد دانش آموخته هایش و تمامی شینوبی های پزشک باید از این قانون پیروی کنند:

بند اول:هیج نینجای پزشکی نباید روند درمان را تا زمانی که هم تیمی اش کاملا مرده باشد متوقف کند.

بند دوم:هیچ نینجای پزشکی نباید در خط مقدم بجنگد.

بند سوم:هیچ نینجای پزشکی تا زمانی که همه هم تیمی هایش زنده اند،نباید بمیرد.

اما بعد ها این بند را نیز به آن اضافه کرد:

بند چهارم:تنها شینوبی پزشکی میتواند قانون را بشکند که به (忍法創造再生  نینپو سُزُسای سِی بیاکاگو نوجوتسو به معنی هنر نینجایی: تولد آفرینش-جوتسوی صد درمان )مسلط باشد.

به طبع چون ساکورا هارونو نیز این توانایی را دارد میتواند این قانون را بشکند.

دانش نینجوتسو پزشکی غیر از بهبودی ساده می تواند برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. می توان از آن برای ساخت گازهای سمی ، تخریب سیستم عصبی هدف  و یا حمله مستقیم به هدف با تجمع چاکرا روی سطح پوست استفاده کرد.

به عنوان مثال کابوتو میتوانست با  کمک چاکرا ناگاشی،چاکرایش را در سطح دستانش قرار دهد و به وسیله آن،بدن حریفش را به شدت زخمی کند.سوناده نیز با تجمع چاکرا در مشتش، میتوانست قدرت تخریب تایجوتسویش را چندین برابر کند. ساکورا نیز این سبک مبارزه را از سوناده فرا گرفت.

سلول های هاشیراما سنجو دارای توانایی احیایی هستند که حتی بدون زدن مهر انگشتی نیز قابلیت شفابخشی دارد.البته تا قبل از جنگ جهانی چهارم شفابخشی بدون زدن مهرانگشتی برای سوناده که بزرگ ترین پزشک نینجای ان زمان بود نیز تقریبا غیرممکن بود،او از طریق جوتسویی که در بالا اشاره کردیم توانست این توانایی را تقلید کند.

در مانگا ، نینجوتسو پزشکی به رنگ آبی متمایل به نظر می رسد ، برخلاف انیمه که آنها را به رنگ سبز نشان می دهد.

اوبیتو با کمک سلول هاشیراما میتوانست بدون هیچ آسیبی از منگکیو شارینگانش استفاده کند

طبق دیتابوک چهارم،ساکورا بهترین شینوبی پزشک دهکده مخفی برگ است.

گفته شده که در نینجوتسوی پزشکی کاربر از هر دو ماهیت چاکرای یین و یانگ بهره میبرد.

توضیح درباره مهر صد درمان:

معلوم نیست آنچه روی پیشانی میتو اوزوماکی،همسر هاشیراما قرار دارد،همین مهر باشد ولی برای اولین بار در مانگا این مهر روی پیشانی سوناده نشان داده شد.

این مهر حاصل تجمع چاکرا روی قمستی از بدن(ترجیحا پیشانی) است که کاربر با کمک کنترل چاکرای سرسام آور طی چند سال به قدری چاکرا را در یک نقطه متمرکز میکند که آن نقطه به یک جور مهر تبدیل میشود.مهر ظارهی شبیه به لوزی دارد که تاکنون به رنگ بنفش دیده شده است.مهر متیواند با اراده کاربر رها شده و هر موقع که کاربر اراده کند،میتواند آن را فعال و یا غیر فعال کند.همچنین میتواند آن را به یک بدن دیگر انتقال دهد،یعنی با کنترل چاکرا،از چاکرایی که در مهرش ذخیره کرده بود،به فرد دیگری به طور مستقیم وارد کند.وقتی رها میشود،بسته به نوع استفاده اش تغییر حالت میدهد و به شکل نواری سیاه رنگ سراسر بدن را معمولا میپوشاند.حتی  از این مهر برای جوانسازی نیز استفاده میشود.

با کمک این مهر،چهار جوتسوی متفاوت اعمال شد.

 陰封印・解­(یینفویین:کای)به معنی مهر یین:رهاسازی.سوناده با کمک این جوتسو،(فویین جوتسو) سوناده چاکرایی که در مهر صد درمان ذخیره کرده بود را آزاد میکند و پس از آن،او میتواند از چاکرای آزاد شده از مهر صد درمان،استفاده کند.

創造再生 (سُزُسای سِی) به معنی تولد آفرینش.بعد از رهاسازی چاکرای مهرشده اش،سوناده با اعمال این جوتسو،سرعت تقسیم سلولی اش را زیاد میکند.براساس(  Hayflick limit  ) هر سلولی محدودیت تقسیم دارد،یعنی بعد از یک تعداد مشخصی تقسیم،دیگر تقسیم نمیشود.

سوناده با این جوتسو سرعت تقسیم را افزایش داد به طوری که هر سلولی چندین بار تقسیم شده و به همین طریق توانست بافت آسیب دیده اش را بازتولید کند.از آنجایی که هر سلولی محدودیت تعداد تقسیم دارد،از همین رو عمر سوناده با استفاده از این جوتسو کاسته میشود.لازم به ذکر است که سلول های پیر،با این جوتسو جوان نمیشوند،بلکه سلول های جدید تولید میشوند.

忍法創造再生  (نینپو سُزُسای سِی بیاکاگو نوجوتسو) به معنی هنر نینجایی: تولد آفرینش-جوتسوی صد درمان.سوناده با زدن این جوتسو،به طور مستمر،چاکرای مهرش را در سرتاسر بدنش نگه میدارد سپس با کمک تولد آفرینش،مدام سرعت تقسیم سلولهایش را افزایش میدهد.با کمک این جوتسو،کاربر حتی اگر تیغه سوسانو بدنش را ببرد،باز میتواند زنده بماند.همچنین تمامی آسیب ها را ترمیم میکند جز قطع شدن سر که نظیر آن را در دنیای ناروتو،بسیار کم دیدیم.در دیتابوک دوم گفته شده بود که تولد آفرینش نهایت بازتولید کردن جوتسو است،یعنی نهایی ترین جوتسویی که از طریق آن،میتوان کاربری،بدنش را بهبود ببخشد.این موضوع قبل از نشان دادن توانایی هاشیراما و یا بهبود یافتن مادارا اوچیها در حالت شش طریقت است،از این رو نمی توان گفت دقیقا صحیح است یا نه اما ذکر شد توانایی این جوتسو مانند توانایی هاشیراماست.چرا که تقریبا در همان سطح و بدون مهر انگشتی کاربرش را بهبود میبخشد.

همانطور که گفتیم،این جوتسو میتواند به بدن دیگری نیزمنتقل شود.مانند حالتیکه ساکورا با اوبیتو اوچیها برای بازگرداندن ساسکه اوچیها داشتند.

) 蛞蝓・網療治夥­کاتسویو:موریوجیکا) به معنی کاتسویو:شبکه عظیم درمانی.در این جوتسو سوناده با آزادسازی چاکرای مهر شده ،و با اتصال چاکرایش با کاتسویو،به کمک توانایی کاتسویو و چاکرای درمانی خودش،میتواند تعداد کثیری از افراد مجروح را درمان کند.این جوتسو هم چاکرا و هم مقاومت کاربر را بازیابی میکند.