کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 1 405
Card image cap
نینجوتسو
ناروتو

نینجوتسو((忍術به معنای: تکنیک های نینجا)یکی از سه حالت اصلی اساسی جوتسو هاست؛در واقع هرتکنیکی که گنجوتسو و یا تایجوتسو نباشد زیر مجموعه نینجوتسو قرار میگیرد.اکثر نینجوتسو ها نیازمند چاکرا و یا مهرانگشتی هستند.البته از سلاح های نینجایی  مانند شوریکن ، شمشیر و یا...نیز در دسته بندی نینجوتسو قرار میگیرند.جوتسوهایی مثل کِکای نینجوستو،جیکوکان نینجوستو،فوینجوستو،ادوتنسه نینجوتسو،مدیکال نینجوتسو،جوینجوتسو و... .

اکثر نینجوتسو ها از تغییر فاز ماهیت چاکرای طبیعی شخص به وجود می آیند.از انجایی که کاربر ممکن است ماهیت های چاکرای متفاوتی را داشته باشد،باید برای اجرای سبک مورد نظر خود،ماهیت چاکرای خود را کنترل کند وبا زدن مهر انگشتی ماهیت چاکرا را به عنصر مورد نظر خود تغییر دهد.مثلا فردی با زدن مهر انگشتی مشخص میتواند با کمک ماهیت چاکرای رعد خود {باید برای اجرا کردن هر سبک،ماهیت چاکرا مربوطه را داشته باشد}سبک رعد  را اجرا کند.

نینجوتسو به عبارتی استفاده نادرست از نینشویی است که هاگورومو اوتسوتسوکی اختراع کرد و اولین بار توسط فرزندش ایندرا اوتسوتسوکی برای جنگ و نزاع به کار گرفته ش(۱).در گذر زمان مردم به این باور رسیدند که نینجوتسو ساخت هاگوروموست، که اینگونه نبود

 

 

 

۱دیتابوک چهارم ص ۲۵