کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 27 مهر 1399 0 1121
Card image cap
منگکیو شارینگان ابدی
ناروتو
اطلاعات

منگکیو شارینگان ابدی (万華鏡写輪眼 )

 

 

منگکیوشارینگان اگر با یک منگکیوشارینگان دیگر ترکیب شود منگکیوشارینگان ابدی پدید می آید.منگکیوشارینگان ابدی حاصل تلفیق قدرت های دو منگکیوشارینگان و یا بهتر کردن قدرت های آن است.کاربر به وسیله منگکیوشارینگان ابدی،هرگز کور نمیشود و به مشکلات منگکیوشارینگان،دچار نمیشود.(۱)

در دنیای ناروتو تاکنون فقط دو نفر به منگکیوشارینگان ابدی دست یافتند.

اولین نفر در دنیای ناروتو مادارا اوچیها بود که بعد از زخمی شدن ایزونا اوچیها چشمانش را گرفت و با چشمان خود پیوند زد.بعد از این پیوند از آنجایی که دوجوتسویی توسط مادارا اوچیها یا شارینگان هایش دیده نشده است،میتوان گفت منگکیوشارینگان ایزونا دید بهتری به مادارا داده و شاید روی سوسانوی او تاثیری گذاشته باشد هر چند بعد از این پیوند فقط در آرک فیلر نشان داده شد که مادارا توانست سوسانوی پرفکت را اجرا کند که البته در مانگا اینگونه نبود.

دومین نفر در دنیای ناروتو ساسکه اوچیها بود که با پیوند زدن چشمان برادرش ایتاچی اوچیها به منگکیوشارینگان ابدی اش دست یافت. ،تا قبل پیوند چشمان ایتاچی،ساسکه هنگام استفاده از آماتراسو و کاگوتسوچی دو ویژگی منحصر به فرد منگکیوشارینگانش،به چشمانش فشار شدیدی وارد میشد و هرچه بیشتر از چشمانش استفاده میکرد بیشتر تاری و دوبینی برایش به وجود میآمد تا زمانی که با پیوند چشمان ایتاچی به منگکیو شارینگان ابدی دست یافت.

بعد  از دسترسی به منگکیوشارینگان ابدی تنها مشکل ساسکه اوچیها در استفاده از دوجوتسوهای منگکیوی ابدی اش کمبود چاکرا بود.به عبارتی دیگر ساسکه تاری و دوبینی احساس نمیکرد همچنین کیفیت سوسانویش بهبود یافته و حتی در بعضی صحنه ها شبیه به سوسانوی ایتاچی با رنگی متفاوت نشان داده میشد.

 لازم به ذکر است که هیچکدام،نه مادارا اوچیها و نه ساسکه اوچیها از توانایی های منگکیوی برادرانشان بهره مند نشدند.برای مادارا چیزی گفته و نشان داده نشده ولی برای ساسکه هیچ توانایی منتقل نشد.

ساسکه، سوکویومی یا حتی توانایی های سوسانوی ایتاچی را نیز از چشم های ایتاچی دریافت نکرد.

 

توضیح درباره آماتراسوی ساسکه اوچیها 

آماتراسوی ایتاچی به ساسکه به صورت دائمی منتقل نشد، چشمان ساسکه بعد از دیدن اوبیتو به شکل منگکیوی ایتاچی در آمد و آماتراسو اجرا شد.بعد از آن هر زمانی که ساسکه از آماتراسو استفاده میکرد شکل منحصر به فرد منگکیوی خودش نمایان میشد.یعنی چاکرای موقتی که ایتاچی در چشمان ساسکه قرار داده بود تا با دیدن شارینگان اوبیتو به حالت آماتراسو بروز دهد کاملا مصرف شده بود.(۳)

دقیقا مانند زمانی که اوبیتو اوچیها به کاکاشی هاتاکه چاکرایش را اعطا کرده بود(۴) و بعد از مصرف شدن چاکرای اوبیتو،دیگر شارینگانی در چشمان کاکاشی وجود نداشت.(۵)

توبیراما سنجو در زمانی که برای اولین بار آتش سیاهی را که ساسکه ایجاد کرده بود بعد از ادوتنسه شدن دید،گفت که این آتش سیاه را قبلا دیده است.

از آنجایی که قدرت های منگکیو شارینگان در ایتاچی و ساسکه به صورت مشترک وجود دارد و توبیراما نیز قبلا آتشی مشابه آماتراسو را دیده است میتوان گفت آماتراسو قبلا وجود داشته و ممکن است به صورت ژنتیکی و یا تصادفی بین افراد قبیله ی اوچیها در طی سال ها منتقل شده باشد چون تنها آتش سیاهی که در ناروتو نشان داده شده بود و توسط دوجوتسو اجرا میشود آماتراسو است.

 

۱-مانگا چپتر ۳۸۶

۲-مانگا چپتر ۳۸۶

۳-مانگا چپتر ۳۹۷

۴-مانگا چپتر ۶۸۸

۵-مانگا چپتر ۶۹۱