کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 06 بهمن 1399 0 576
Card image cap
منگکیو شارینگان
ناروتو
اطلاعات

 

شکل پیشرفته و تغییر یافته شارینگان معمولی است.زمانی چنین تغییری حاصل میشود که کاربر درد شدید روحی متحمل شود.مثل مرگ نزدیک ترین دوست یا ... که بعد از دیدن این صحنه،شارینگان یک طرح منحصر به فردی به خود میگیرد که برای هر کاربر با کاربر دیگر فرق دارد.قدرت های منگکیوشارینگان از شارینگان معمولی گسترده تر است.(۱)

منگکیوشارینگان قدرت های عمومی همه ی شارینگان های معمولی را داراست و تمامی منگکیوشارینگان ها از این نظر با هم مشابه اند.

هر جفت منگکیوشارینگان قدرت های به خصوصی به کاربر میدهد قدرت اختصاصی که منگکیو شارینگان به کاربر می دهد احتمالا از ماهیت چاکرا و یا نسبت خویشاوندی انتخاب میشود.مثلا قدرت یکی از چشم های ایتاچی اوچیها و ساسکه اوچیها آماتراسو بود.

به غیر از قدرت اختصاصی که منگکیوشارینگان به کاربر میدهد;کاربر یک قدرت شگفت انگیز دیگر به اسم سوسانو نیز بدست می آورد.همه ی منگکیوشارینگان ها  اگر در چنین شرایطی فعال شوند,به کاربر دسترسی به سوسانو را میدهند.در واقع سوسانو نیرویی است که بعد از فعال شدن جفت منگکیوشارینگان ها در یک کالبد آزاد میشود و حتی در غیاب منگکیوها هم میتوان از آن استفاده کرد.مثل مادارا اوچیها که بعد از رینه تنسه شدن بی آنکه دوجوتسوی شارینگان را در اختیار داشته باشد از سوسانوی خود,در مقابل بیجو ها استفاده کرد.(۲)

منگکیوشارینگان مثل شارینگان معمولی و هر دوجوتسوی دیگری قابل انتقال است.قدرت های منگکیوشارینگان حتی بی آنکه چشمی مبادله شود میتوانند از طریق چاکرا از یک فرد به فرد دیگری جا به جا شوند و یا حتی زمانبندی شوند و در یک زمان خاص فعال گردند.(۳)

مثل شارینگان معمولی قدرت های منگکیوشارینگانی که توسط چشم یا چاکرا انتقال داده میشوند،مقدار چاکرای بیشتری را از کاربر غیر اوچیهایی میطلبد.از همینرو کاربری که منگکیوشارینگان را دارد و غیر اوچیهایی است به مراتب با احتیاط بیشتری از این دوجوتسو بهره میبرد.

حتی برای کاربر هایی که از منگکیوشارینگان خود نیز استفاده میکنند,استنفاده زیاد از ان باعث تاری و دوبینی میشود.منگکیوشارینگان چاکرای به مراتب بیشتری نسبت به شارینگان میخواهد و طبیعی است هنگامی که از قدرت های آن نیز استفاده میشود,حجم زیادی از چاکرا خارج میشود.اگر کاربر منگکیوشارینگان بیش از حد معمول از این دوجوتسو استفاده کند در نهایت کور میشود و بینایی خود را از دست میدهد.(۵)

با پیوند منگکیوشارینگان با یک منگکیوشارینگان دیگر{ترجیحا بهتر است کاربر های این منگکیوها با هم نسبت خونی داشته باشند}میتوان آنرا ترمیم کرد و منگکیوشارینگان ابدی را به وجود اورد.(۶)

هرچه سطح شارینگان بالاتر باشد میتواند لوح سنگی اوچیها را بیشتر رمز گشایی کند.با توجه به گفته اوبیتو منگکیوشارینگان از شارینگان معمولی بیشتر و از رینگان کمتر میتواند لوح را رمز گشایی کند.

کاربران شناخته شده منگکیوشارینگان و قدرت های آنها:

 

اوچیها مادارا یکی از اولین کسانی بود که منگکیوشارینگان خود را بیدارکرد.توانایی های جفت منگکیوی او ناشناخته است و در مانگا و انیمه ذکر نشده ولی در یکی از بازی ها میتواند با کمک منگکیوی خود زمان را دستکاری کند.البته مادارا توانایی استفاده از سوسانو را دارد.

 

اوچیها ایزونا نیز مانند اوچیها مادارا جز اولین کسانی بود که منگکیوی خود را بیدار کرد و همانند مادارا توانایی های منگکیوهایش ناشناخته است.گمان میرود به دلیل بیدار کردن جفت منگکیوشارینگان ها در یک کالبد, بتواند از سوسانو استفاده کند.

 

اوچیها اوبیتو توانایی استفاده از جیکوکان نینجوتسو هارا به واسطه منگکیوهایش دارد.چشم راست اوبیتو اوچیها میتواند اجسام با فاصله نزدیک{معمولا نیازمند تماس}را وارد بعد کامویی کند.به کمک چشم راستش که نزد هاتاکه کاکاشی است میتواند اجسام دور{بدون نیاز به تماس} را وارد بعد کامویی کند.همچنین جفت منگکیوهایش توانایی تلپورت به بعد کامویی را دارند.

بعد از انتقال چاکرای اوبیتو اوچیها به کاکاشی هاتاکه او جفت منگکیوهارا در یک کالبد داشت در نتیجه توانست سوسانو را آزاد کند.

 

اوچیها شیسویی توانایی استفاده یکی از خالق العاده ترین گنجوتسوها به اسم کوتوآماتسوکامی را دارد و برای اجرای آن میتواند هر جفت منگکیوهایش استفاده کند.کوتوآماتسوکامی از گنجوتسوهاییست که میتواند ذهن هدف را کنترل کند و هدف متوجه گیر افتادن در گنجوتسو نمیشود.اوچیها شیسیویی توانایی استفاده از سوسانو را دارد و سوسانوی او فقط در انیمه و بازی نشان داده شده است.

 

اوچیها ایتاچی هر چشمش یک دوجوتسوی متفاوت دارد.او با چشم راستش آماتراسو و با چشم چپش سوکویومی را اجرا میکند.آماتراسو آتشی است سیاه رنگ که هفت شبانه روز میسوزد و قوی ترین نینجوتسوی سبک آتش است.سوکویومی نیز یکی از قویترین گنجوتسوهای چشمی است که نمیتوان به راحتی از آن خارج شد.اوچیها ایتاچی سوسانو نیز دارد.

 

اوچیها ساسکه توانایی استفاده و کنترل آماتراسو را داشت.او با چشم چپش آماتراسو را اجرا کرده و با چشم راستش {کاگوتسوچی}آن را کنترل میکند و یکی از منعطف ترین نینجوتسو هارا به وجود آورده است.ساسکه اوچیها نیز توانایی استفاده از سوسانو را دارد. در بوروتو(انیمه و مانگا)ساسکه میتواند هم با چشم راست و هم با چشم چپش آماتراسو را اجرا کند در صورتی که در ناروتو اینگونه نبود.

 

اوچیها شین با منگکیویش میتواند از جیکوکان نینجوتسو استفاده کند.او همچنین میتواند با استفاده از تِلِه تکنیک و مهر کردن اشیا آنها را از طریق منگکیویش کنترل کند.او میتواند با به اشتراک گذاشتن چاکرای خاص منگکیویش تمام چشم های دیگر بدنش را به شکل منگکیویش در آورد.او میتواند از طریق مخلوقاتی که حاصل کلون اوست جاسوسی کند و از طریق شارینگان آنها و دریچه چشم انها دنیا را ببیند.تمام این توانایی های شین فقط توسط تک منگکیویی که در چشم راستش قرار دارد صورت گرفته است.از انجایی که او جفت منگکیوهایش را در یک کالبد فعال نکرده است درنتیجه توانایی استفاده از سوسانو را ندارد

(لازم به ذکر است که جد مشترک قبیله اوچیها,اوتسوتسوکی ایندرا نیز منگکیو داشته و توانایی استفاده از سوسانوی اون در مانگا نشان داده شده است.(سایر قابلیت های منگکیویش مانند هینوکاگوتسوچی فقط در انیمه نشان داده شد

   کاربران دیگه ای نیز منگکیوشارینگان داشتند:و همه اوچیها بوده و از نسل ایندرا اوتسوتسوکی بودند نائوری،ناکا،بارو،رای و فوگاکو اوچیها از کاربران منگیوشارینگان هستند که توانایی دوجوتسو های آنها نمایش داده نشده است

توضیح درباره قدرت های منگکیوشارینگان ها

دوجوتسو های هر منگکیو چند حالت کلی دارد:

حالت اول یک دوجوتسو در هر دو چشم تکرار شده باشد. مثلا هر منگکیوی اوچیها شیسویی گنجوتسوی کوتوآماتسوکامی را اجرا میکرد

حالت دوم یک دوجوتسو در هر دو چشم یک قابلیت شبیه به هم و یا مکمل داشته باشد.مثلا اوچیها اوبیتو دوجوتسوی کامویی را در منگکیوهایش داشت ولی هر چشم دامنه و شرایط خاصی را برای اجرا نیاز داشت.

حالت سوم هر چش دو دوجوتسوی متمایز داشته باشد.مثلا اوچیها ایتاچی که چشم راستش آماتراسو و چشم چپش سوکویومی را اجرا میکرد

یک حالت استثنائی دیگر نیز وجود داشت که یک چشم دو دوجوتسوی متمایز داشته باشد مثلا اوچیها شین که منگکیوشارینگان چشم راستش دو قابلیت متفاوت داشت

مانگا چپتر۳۸۶ (۱ 

    مانگا چپتر ۴۶۴ و دیتابوک چهارم صفحه ۴۹ (۲

مانگا چپتر ۶۸۱ )۳

مانگا چپتر ۶۰۰ )۴

مانگا چپتر ۳۸۵ )۵

مانگا چپتر ۳۶۸ )۶

!اگر بین منگکیو ها حق انتخاب داشتید کدام منگکیو را انتخاب می کردید؟