کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 27 بهمن 1399 0 313
Card image cap
فُتون
ناروتو
اطلاعات

فُتون یکی از ماهیت های طبیعی ترکیبی چاکراست(沸 遁 به معنای سبک بخار)
سبک بخار  در حالات مختلفی دیده شده که از ترکیب ماهیت آب و آتش به وجود آمده و نوع بروز آن به کاربر بستگی دارد. ککی گنکای هرکاربرمنحصر به فرد است به عنوان مثال فُتون می ترامی با فُتونِ هان جنچیوریکی متفاوت بود.

می ترامی به وسیله دهانش این سبک را اجرا میکرد و هان از طریق خارج کردن بخاراز تمام بدنش(تقریبا مانند چاکرا ناگاشی) استفاده میکرد.

سبک  بخار: قدرت بی همتا,قدرت فیزیکی کاربر را تا حد خیلی زیادی ارتقا میدهد.
این قدرت مختص یک سبک مبارزه برای جینچوریکی های کوکوئوست. ناروتو به واسطه ی جینچوریکی بودن کوکوئو میتواند از این ککی گنکای استفاده کند.اون در مقابل کاگویا یخ های اطرافش که کاگویا برای گرفتار کردنش ساخته بود رو از بین برد.
یکی دیگر از کاربر های این سبک فوتسو است(۱)

۱-در رمان ساسکه شیندن