کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 09 اسفند 1399 0 468
Card image cap
شونشین نوجوتسو
ناروتو
اطلاعات

شونشین نوجوتسو(瞬身の術­) به معنی جنبش کالبد(لرزش بدن)

جوتسویی با حرکت و سرعت بالا صورت میگیرد و حاصل انفجار چاکرا(رها سازی چاکرا از طریق بدن ترجیحا پاها) است.

کاربر با استفاده از انفجار چاکرا میتواند فواصل مختلف را با توجه به تواناییش در سرعت های بالا طی کند.این جوتسو،یک جوتسوی بسیار متداول است.همانطور که در مقاله جوتسو هم گفتیم در رنک(D) دسته بندی شده است.

هر کسی میتواند شونشین را انجام دهد منتهی این بستگی به توانایی های خود کاربر دارد.بعضی از کاربرها به وسیله کنترل چاکرای بالا و یا مقدار چاکرای زیاد میتواند به بهترین نحو از این جوتسو استفاده کنند.

لازم به ذکر است که این جوتسو تلپورت نیست فقط در ظاهر تلپورت به نظر میرسد.واضح است که هرچه کاربر از مقدار چاکرای بیشتری استفاده کند فاصله بیشتری را طی خواهد کرد.(۱)

علی رغم اینکه همه میتوانند از این جوتسو استفاده کنند اما بعضی ها به خاطر استفاده منحصر به فردی که از این جوتسو میکنند با این اسم شناخته شده هستند مانند شیسویی اوچیها که به(瞬身のシスイ{شونشین نو شیسویی}) معروف بود.رایکاگه چهارم(آی) با کمک نینتایجوتسویش شونشین بسیار سریعی در اختیار دارد.بعضی از شونشین ها نیز انحصاری هستند و یا فقط بعضی کاربران خاص از ان استفاده میکنند.

مثلا گارا شونشین خاص خود را دارد{砂瞬身 سونا شونشین}.سای نیز از شونشین خاصی استفاده میکند.{墨霞瞬身 سومیگاسومی شونشین}

اعضای دهکده مخفی در مه نیز از یک شونشین خاص استفاده میکنند.{کیریشونشین 霧瞬身}

یکی از سریع ترین شونشین های مانگای ناروتو توسط خود ناروتو در حالت سنجوتسوی شش طریقت علیه کاگویا انجام شد.

ممکن است سوال پیش بیاید که فرق شونشین میناتو نامیکازه با شونشین شیسویی در چیست؟!

همانطور که در مقاله جیکوکان نینجوتسو گفتیم شونشین نو جوتسو(Body Flicker Technique) حرکت سریع حاصل از انفجار چاکراست.نینجوتسوی فضا-زمان هیرایشین نو جوتسو(Flying Thunder God Technique) حاصل انتقال از طریق فضا-زمان است.

در انیمه و مانگا به اشتباه (چپتر ۲۴۰ و ۶۳۷)به هیرایشین نوجوتسو،چند جا شونشین میگویند در صورتی که شونشین از طریق مهر مربوطه روی چاقوی میناتو و یا توبیراما سنجو انجام نمیشود در صورتی که هیرایشین نیازمند مهر خاصی است.(۲)البته خود میناتو در انیمه و مانگا بار ها هم از شونشین و هم از هیرایشین استفاده کرده است.

در انیمه سینمایی ناروتو اراده آتش شاهد یک ککی گنکایی (جینتون Swift Release)از هیروکو بودیم که از طریق آن به سرعت جا به جا می شود.به احتمال زیاد این سبک نوعی شونشین نوجوتسو باشد چرا که هیروکو از همین طریق با سرعت زیاد از حمله ساکورا جاخالی میدهد.

۱-رین نو شو ص۱۹۷

۲-مانگا چپتر ۳۹۵