کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 23 بهمن 1399 0 372
Card image cap
شوتون
ناروتو
اطلاعات

شوتون یکی از ماهیت های طبیعی است 晶遁)به معنی سبک کریستال)
سبک کریستال یا شوتون یکی از ککی‌گنکای های نادر است که  اطلاع دقیقی از ترکیب ماهیت های چاکرای ان نداریم .به احتمال زیاد سبکی فرای سبک زمین باشد و حاصل تراکم چاکرای زمین(خاک)به مقدار زیاد هنگام بروز آن باشد هر چند برای بار اول که توسط کیبا دیده شد با سبک زمین اشتباه گرفته شد.سبک کریستال نسبت به سبک چوب،زمین و آب غالب و در برابر رعد و آتش مغلوب است.
کاربر سبک کریستال میتواند هر ماده‌ای را از رطوبت هوا گرفته تا اجسام مادی کریستالیزه کند و یا آنها را به سلاح تبدیل کنذ.مثل تیغه یا ان مشت کریستالی که گورن برای خودش درست کرد. همچنین می‌تواند حریف را محصور کند، سبک کریستال نسبتا سبک منعطفی است که به کاربر آزادی عمل در اجرای آن میدهد.
سبک کریستال نمیتواند چاکرا یا انرژی های خام را کریستالیزه کند به خاطر اینکه جرم فیزیکی ندارند که به واسطه آن کریستالیزه شوند.
همچنین کریستال به دلیل ساختار مولکولی منظمش به وسیله طول موج های منظمِ صدا(بسامد)حساس بوده و می‌شکند.
رینجی از این نقطه ضعف استفاده کرده و به وسیله خفاش خودش کریستال ها رو خُرد کرد
 این ککی گنکای صرفا داخل یک آرک فیلر در انیمه نمایش داده شد.(1)

1-انیمه ناروتوشیپودن قسمت های 91-97 و 104