کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 0 317
Card image cap
شاکوتون
ناروتو
اطلاعات

شاکوتون یکی از ماهیت های طبیعی ترکیبی چاکراست(( به معنی سبک جوشش灼遁
شاکوتون یا سبک جوشش با ترکیب ماهیت های باد و آتش به وجود میاد
ناروتو با استفاده از راسن‌شوریکن و ساسکه از {کاگوتسوچی}سبک جهنم به نوعی توانستند شبه سبک جوشش را به وجود بیاورند اما
تنها کاربر سبک جوشش در ناروتو پاکورا از دهکده شن بود. پاکورا به وسیله ایجاد گوی‌هایی با ترکیب ماهیت های آتش و باد و کنترل ان‌ها به صورت اجرامی آتشین توانست این سبک را خلق کند،این اجرام میتوانند با هم ترکیب شوند و یک شی‌ واحد به وجود بیاورند،به بدن حریف ضربه بزنند و ان را بسوزانند و یا منفجر شوند.

 در انیمه شاهد بودیم که توانایی تبخیر مایعات بدن را نیز دارند و توانایی خشک کردن افراد را نیز دارند.درواقع این سبک ترکیبی از توانایی های ماهیت آتش و باد هست.نوع ویرانگری و تخریب این سبک از سبک آتش بیشتر و در برابر سبک آب مغلوب است.لازم به ذکر است که 
فقط در انیمه شاهد مغلوبیت سبک جوشش در برابر سبک آب بودیم.(1)

1-انیمه ناروتوشیپودن ق 285