کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 3 864
Card image cap
شارینگان
ناروتو
اطلاعات

یک دوجوتسوی ککی گنکای است که در قبیله اوچیها موروثی است.(۱)شارینگان یکی از سه دوجوتسوی بزرگ است.(۲)

بعد از به دست آوردن رینه شارینگان توسط کاگویا اوتسوتسوکی بعد از خوردن میوه چاکرا،این دوجوتسو برای اولین بار توسط هاگورومو اوتسوتسوکی{داخل انیمه} نشان داده میشود(۳).قبیله اوچیها که نوادگان ایندرا اوتسوتسوکی هستند به طور طبیعی تنها کاربران شارینگان هستند.{احتمال می رود که رینه شارینگان جد مشترک رینگان و شارینگان است.}(۴)

این ککی گنکای قدرتمند،در ابتدا غیر فعال است و زمانی که کاربر در شرایط روحی شدید قرار بگیرد،مغز کاربر چاکرای خاصی را آزاد میکند و در اعصاب بینایی تاثیر گذاشته و شارینگان بیدار میشود.

شرایط روحی شدید، که میتواند غم از دست دادن  و یا نجات دادن یک عزیز،اضطراب و ... باشد.از عوامل بیدار شدن شارینگان است.استفاده دوباره، تمرین و شوک های روحی شدید،شارینگان را از یک توموعه به دو و از دو توموعه به سه توموعه بالغ تغییر حالت میدهد.(۵)

 شارینگان معمولا برای اولین بار به صورت یک توموعه بیدار میشود.البته کاربر هایی مثل اوبیتو اوچیها،(ایتاچی اوچیها و ایندرا اوتسوتسوکی در انیمه) شارینگان هایشان با دو توموعه بیدار شد.(۶)

مثل همه ی دوجوتسو ها،شارینگان توانایی انتقال از یک اوچیهایی به یک غیر اوچیهایی دارد (۷)و  هنگامی که به یک غیر اوچیهایی منتقل میشود دیگر دوجوتسو غیر فعال نشده و مدام فعال خواهد بود از همینرو برای کم کردن مصرف چاکرا؛کاربر آن را میپوشاند.به علاوه دوجوتسوهایی که توسط شارینگان به وسیله یک کاربر غیر اوچیهایی زده میشود به مراتب چاکرای بیشتری مصرف می کنند(۸).

جفت شارینگانی که مربوط به یک اوچیهایی هستند با هم در ارتباط اند ،حتی اگر از هم جدا باشند.ممکن است کاربر توانایی دیدن از شارینگانی را که در اختیار ندارد را داشته باشد.(۹)(مانند شارینگان اوبیتو)

شارینگان معمولی{سه توموعه} به کاربر ۲ توانایی اصلی میدهد(۱۰):البته باید اشاره کنیم که این دو توانایی محدود به یک چشم مشخص شده نیست،به گفته مادارا اوچیها،زمانی کاربر از حداکثر توانایی شارینگان استفاده میکند که جفت شارینگان ها در کنار هم باشند.(۱۱)

۱-چشم درون:

کاربر توانایی دیدن چاکرا را دارد.البته لازم به ذکر است که شارینگان نسبت به بیاکوگان با کیفیت و درصد پایین تری چاکرا را میبیند همچنین توانایی دیدن تنکتسو ها و کانال های جریان چاکرا را نیز ندارد.درواقع شارینگان چاکرا را به صورت  هاله  میبیند{.ساسکه تصدیق می کند که شارینگانش توانایی دیدن چاکرا را به صورت رنگی دارد.حتی شارینگانش توانایی دیدن بافت سلولی را نیز داشت}همچنین شارینگان حرکت غیرعادی و نا هماهنگ چاکرا در یک شخص را هم تشخیص میدهد. شارینگان به کاربر توانایی لب خوانی کردن،تقلید کردن هر چیز،دنبال کردن هدف در هر حالتی و با هر سرعتی را دارد و زمانی که این توانایی تعمیم پیدا کند،توانایی پیش بینی به وسیله پیشگویی کردن حرکات،متوجه شدن انقباض و تحرک ماهیچه ها را دارد و همواره میتواند یک قدم از هدف جلو تر باشد.توانایی خواندن مهر های انگشتی و کپی کردن انها و اجرا کردن اکثر جوتسوها یکی دیگر از شاخصه های شارینگان است.که به کاربر اجازه میدهد آنها را به خاطر بسپارد و درشرایط لازم {در صورتی که توانایی فیزیکی یا ماهیت چاکرای مربوط به آن سبک مورد نظر را داشته باشد} از آن استفاده کند،کاربری که ماهیت چاکرای آب را ندارد نمیتواند جوتسوی سبک آب را کپی کند.همچنین شارینگان توانایی کپی کردن  تمامی ککی گنکای ها را ندارد.مثلا  شارینگان نمی تواند سبک یخ را کپی کند.(۱۲)

۲ چشم هیپنوتیزم

کاربر توانایی اجرای گنجوتسو به وسیله شارینگان را دارد.به دلیل دوجوتسو بودن گنجوتسو،لازمه ی انجام آن ارتباط چشمی کاربر با هدف است و تا زمانیکه به چشم های هدف نگاه نکند نمی تواند آن را وارد گنجوتسو کند.

از گنجوتسو برای مقاصد مختلفی مثل وادار کردن هدف برای انجام کاری،خواندن حافظه،آسیب رساندن به آنها و ... استفاده میشود و میتواند بدون آگاهی قبلی خودِ هدف، این کار ها را انجام دهد.

قبیله اوچیها به دلیل اجرای این جوتسو روی بیجو ها شناخته شده هستند که با اجرای گنجوتسو و کنترل چاکرای آنها میتوانند قدرت آنها را کنترل کنند.البته با ایجاد حواس پرتی یا قطع کردن رابطه بین کاربر شارینگان دار و بیجو میتوان این گنجوتسو را از بین برد و از کنترل شارینگان خارج کرد.(۱۳)

به علاوه توانایی هایی که گفته شد،شارینگان به کاربر دو توانایی دیگر نیز میدهد که زیرمجموعه دوجوتسوی گنجوتسو قرار میگیرند:ایزاناگی و ایزانامی

به طور خلاصه ایزاناگی به کاربر اجازه می دهد که واقعیت را منحرف کند یا از دست اتفاقی که در واقعیت افتاده فرار کند{مثلا مرگ}(۱۴.به زبان ساده کاربر به وسیله شارینگان،واقعیت را به توهم و توهم را به واقعیت تبدیل میکند مثلا دانزو شیمورا بعد از هربار آسیب دیدن و یا مردن توسط ساسکه اوچیها،واقعیت مرگش را به رویا، و توهم و رویای زنده بودنش را به واقعیت بر می گرداند. به این شکل از دست مرگ و یا از اتفاقی ناخوشایند فرار می کرد.

ایزانامی برای اولین بار برای جلوگیری از استفاده افراطی از ایزاناگی مورد استفاده قرار گرفت.(۱۵)

در ایزانامی هدف در یک  لوپ و چرخه بی انتها قرار میگیرد و تا زمانی که شخصی که این گنجوتسو را دریافت کرده باشد از مقاصد اشتباه یا شومی که دارد دست نکشد،در آن خواهد ماند.

در خاندان اوچیها به دلیل اینکه بعد از استفاده از این دو دوجوتسو کاربر توانایی دیدن را از دست میدهد و آن چشمی که از آن برای اجرای این دوجوتسو استفاده کرده برای همیشه کور می شود این دوجوتسو در دسته بندی کینجوتسو{جوتسو های ممنوعه} قرار گرفت. 

۱-مانگ چپتر ۱۲ صفحه ۷

۲-دیتابوک سوم صفحه ۳۱۳

۳-انیمه ناروتو شیپودن قسمت ۴۶۱

۴-مانگا چپتر ۶۷۰ صفحه ۱۲

۵-مانگا چپتر ۴۰۳ صفحه ۱۱,چپتر ۲۴۲ صفحه ۱۶-۱۸,چپتر ۴+۷۰۰ صفحه ۱۶

۶-ایتاچی و ایندرا در آرک فیلر

۷-مانگا چپتر۲۴۳ صفحه ۱۶-۱۸

۸-مانگا چپتر ۴۵۹ صفحه ۱۵

۹-مانگا چپتر ۶۰۴ صفحه ۱۷-۱۹,مانگا چپتر ۶۵۱ صفحه ۲-۴

۱۰-مانگا چپتر ۲۶۱ صفحه ۱۳

۱۱-مانگا چپتر ۶۰۲ صفحه ۱۵

۱۲-مانگا چپپتر ۳۶۱  صفحات ۵-۱۳-۱۷,چپتر ۴۱ صفحه ۱۶-۱۷,چپتر ۳۳۳ صفحه ۱۶-۱۷

مانگا چپتر ۵۷۹ صفحه ۹-۱۰

۱۳-مانگا چپتر ۲۶ صفحه ۱۴-۱۶,چپتر ۵۰۱ صفحه ۸,چپتر ۳۰۹ صفحه ۲,چپتر ۵۶۷ صفحه ۷

۱۴-مانگا چپتر ۴۹۷ صفحه ۹

۱۵-مانگا چپتر ۵۸۱ صفحه ۱۶-۱۷

اگر میتونستید بین شارینگان و بیاکوگان یک دوجوتسو رو انتخاب کنین،کدوم رو ترجیح میدادید؟!