محسن باقری نویسنده: محسن باقری 25 دی 1399 0 330
Card image cap
سویتون
ناروتو
اطلاعات

یکی از ۵ ماهیت اصلی طبیعی است.سبک آب به راحتی به وسیله منابع در دسترس مثل رود یا دریاچه استفاده و یا  مثل سبک آتش از دهان کاربر شکل گرفته و خارج می شود.(۱)

سبک آب کاربرد تدافعی و یا تهاجمی دارد.

هنگام استفاده از این سبک برای تهاجم در کنار منابع آبی،کاربر میتواند از جوتسوهایی نظیر سبک آب:اژدهای آبی استفاده کند، همچنین با افزایش فشار خارج شده از دهان کاربر، به هدف حمله کرده آن را سوراخ کند یا ببرد.در کاربرد های تدافعی می شود به وسیله سبک آب برای محافظت از خود یا اطرافیان دیوار آبی به وجود اورد.

از سبک آب می توان به عنوان تله نیز استفاده کرد و با ایجاد زندان آبی هدف را گیر انداخت و یا آن را چسبناک کرد تا هدف در آن گیر بی,فتد.از این سبک برای ایجاد مه نیز استفاده می شود.

سبک آب بین شینوبی های دهکده مخفی مه{کیریگاکوره} رایج و استفاده می شود.

بعضی از شینوبی ها و یا مردم دهکده مخفی مه به صورت پیشرفته و غیر معمول از این سبک استفاده می کنند.

مثلا کیسامه هوشیگاکی منحصرا جوتسو هایی که استفاده میکرد به شکل کوسه بود و استفاده او از سبک اب در سطح فراتر از سایر شینوبی ها بود..

افراد قبیله هوزوکی توانایی تغییر شکل ،حجم و یا تبدیل بدن خود به مایع را داشتند یا به وسیله بدن خود مثلا با انگشت های دست مثل تفنگ،آب را به سمت هدف پرتاب کنند .مثل سویگیتسو و یا میزوکاگه دوم.

همچنین اوتاکاتا جینچیوریکی شش دم با استفاده از این سبک،توانایی ایجاد حباب را داشت.

سبک آب در برابر سبک آتش غالب و در برابر سبک زمین مغلوب است.(۲)

ماهیت چاکرای آب هنگام ترکیب با سایر ماهیت های طبیعی به صورت ککی گنکای، سبک های زیر را به وجود می آورد:

سبک آب+سبک باد=سبک یخ 

 سبک آب+سبک زمین=سبک چوب و یا سبک گِل

سبک آب+سبک رعد+ سبک طوفان

سبک آب+سبک آتش= سبک بخار

۱-مانگا چپتر ۱۵

۲-مانگا چپتر ۳۳۳

 

!کدوم جوتسوی این سبک رو بیشتر از همه دوست دارید؟