کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 07 اسفند 1399 0 374
Card image cap
سنسور تایپ
ناروتو
اطلاعات

سنسور تایپ یا  کانچی تایپو ((感知タイプ به معنی گونه {تایپ} حسگر است.به کسی که بتواند افراد و یا موقعیت آن ها را با حس کردن چاکرایشان شناسایی کند،سنسور تایپ میگویند.سنسور تایپ ها بدون وارد شدن به حالت دانایی و یا توانایی نظیر آن میتوانند چاکرا را حس کنند.

یک موضوعی قابل توجه است.هر کسی میتواند چاکرا را به یک اندازه مشخصی حس کند.به عبارتی هنگامی اندازه چاکرا از یک حدی فراتر رفت و از یک مقدار مشخصی بیشتر شد هر کسی میتواند حضور و یا رهاسازی آن را متوجه شود.سنسور تایپ ها فرقی که با سایر افراد دارند در این است که برای آنها موضوع مقدار مشخص چاکرا مطرح نیست!(۱)

آنها توانایی تشخیص چاکرا، کمتر از حد لازم را نیز دارند و میتوانند به راحتی آن را تشخیص و تمایز دهند یعنی مشخص کنند که هر چاکرا متعلق به چه کسی است.(۲)(البته مقدار چاکرا از یک اندازه ای که خیلی خیلی کمتر شد سنسور تایپ ها نیز نمیتوانند آن را حس کنند و یا آنها میتوانند متوجه کمبود شدید آن شوند.(۳))

آنها میتوانند از فاصله زیاد(چند ده کیلومتر) چاکرا را حس کنند(شا نو شو صفحه ۲۳۰).چیزی که برای سایر شینوبی های معمولی امکان پذیر نیست.

تا الان وسیله و یا جوتسویی در مانگا نشان داده نشده که کاربری بتواند سنسور تایپ بشود چرا که سنسور تایپ بودن یک ویژگی ذاتی است.هر کسی که بتواند نسبت به اطرافیانش خیلی بهتر چاکرا را حس کند او سنسور تایپ است منتهی وابسته به کاربرها این ویژگی ممکن است از طریق عواملی تغییر کند.مثلا تسهیل پیدا کند.اوبیتو اوچیها شینوبی بود که در بچگی نمی توانست چاکرا را به خوبی حس کند ولی در بزرگسالی توانایی حس کردن چاکرا را به دست آورد.به احتمال زیاد این توانایی به واسطه سلول هاشیراما سنجو تقویت شده باشد.(۴)

حس کردن چاکرا توسط سنسور تایپ ها یک قابلیت اتوماتیک نیست یعنی همواره آنها چاکرای افرادی با فاصله زیاد از خود را (بر خلاف حالت دانایی)حس نمیکنند.آنها باید با تغییرحالت چاکرایشان و وارد شدن به«حالت حسی» 感知仕様 (سنسوری مود) این توانایی ذاتی را فعال کنند. سنسور تایپ ها به راحتی میتوانند با حس کردن چاکرای موجود در مناطقی که امن  ویا بی خطراست از مناطق جنگی بگریزند و یا به سمت مناطق جنگی بروند.( ۵)

معمولا سنسور تایپ ها با تمرکز کردن روی چاکرای افرادی از فاصله دور میتوانند آن را حس کنند ولی هنگامی که درگیر چیزی باشند این قابلیت خاموش میماند و یا سنسور تایپ های معمولی نمیتوانند به راحتی چاکرای یک فرد خاص را در میان انبوهی از جمعیت را نمیتوانند به راحتی حس کنند.(۶)

آنها میتوانند متوجه شوند آیا سنسور تایپ دیگری در نزدیکی آنها وجود دارد و یا میتوانند متوجه دروغگویی نیز بشوند. همچنین آنها میتوانند متوجه شوند که آیا خود و اطرافیانشان در گنجوتسو قرار گرفته اند.(۷)

از آنجایی که هر فرد چاکرای خاص خود را دارد و به نوعی چاکرایش دارای امضای مشخص شده ای است.سنسور تایپ ها میتوانند امضای چاکرای هر کارکتر را نیز تشخیص دهند.به عبارتی افرادی که در اطرفشان حضور دارند را با توجه به مقدار چاکرا و امضای چاکرا از هم تمیز دهند.هنگامی که در چاکرای فردی تغییری رخ دهد سنسور تایپ ها نمیتوانند به راحتی آن فرد را از راه دور تشخیص دهند چرا که با تغییر نوع چاکرای یک فرد امضای چاکرای فرد نزد سنسور تایپ نیز تغییر میکند.(۸)

سنسور تایپ ها معمولا از مهر انگشتی RAM (قوچ)استفاده میکنند ولی بعضی از سنسور تایپ ها با لمس کردن زمین متوجه حضور افراد در اطرافشان می شوند مانند توبیراما سنجو و میناتو نامیکازه.(۹)

چاکرا میان افرادی که از نظر خونی با هم مشابه اند(مثلا در یک قبیله اند و یا ککی گنکای خاصی دارند) توسط سنسور تایپ ها بهتر تشخیص داده میشوند و تشخیص آنها را نسبت به سایر افرادی که شناختی ندارند ،تسهیل میکند..مثلا مو سوچیکاگه دوم توانست به راحتی چاکرای گارا را به خاطر رابطه اش با راسا کازه کاگه چهارم تشخیص دهد.همچنین متوجه حضور چاکرای شینوبی های مختلف از دهکده های مختلف شد.و یا توبیراما متوجه حضور چاکرای و سلول های هاشیراما در بدن اروچیمارو شد.(۱۰)

سنسور تایپ ها بسته به قبیله ای که در آن حضور دارند میتوانند از امکانات متفاوت استفاده کنند.مانند استفاده از نینکِن ها(شینوبی های سگ)که با بو کشیدن و حس کردن چاکرا به سمت اهداف روانه میشوند.(۱۱)

بعضی از سنسور تایپ های متوسط با استفاده از سنسوری نینجوتسو(کانچی نینجوتسو 感知忍術) کمبود توانایی حس کردن چاکرایشان را بهبود ببخشند.

بعضی از آنها(قبیله یاماناکا) میتوانند با کمک یک تکنیک خاص قابلیت حس کردن چاکرا را به سایر افراد منتقل کنند.(۱۲)

کارین نیز با استفاده از یک جوتسوی خاص از این توانایی اش بهره میبرد.در مانگا مشخص نیست که بقیه سنسور تایپ ها از جوتسوی خاصی استفاده میکنند یا نه ولی در انیمه یک سری جوتسوهای خاص به اسم «جوتسوی حسی» تعریف شده است.(۱۳)

میتوان به وسیله روش های مختلفی در فرآیند حس کردن چاکرا توسط سایر سنسورتایپ ها،اختلال ایجاد کرد.مثلا قبیله آبورامه با ایجاد جوتسویی خودشان را بین چاکراهای ایجاد شده توسط جوتسو پنهان کنند و سنسور تایپ ها را گیج کنند. کارین میتوانست چاکرای خودش را از حالت شناسایی برای سایر سنسور تایپ ها مخفی کند البته نمیتوانست دیگر از قابلیت سنسور تایپی اش استفاده کند. سوچیکاگه دوم مو قادر است چاکرای خود را به طور کامل هنگامی که در حالت نامرئی قرار دارد مخفی کند به طوری که کاملا غیر قابل ردیابی است.به همین دلیل به او لقب(Non-Person) را  داده اند.(۱۴)

میزوکاگه دوم به وسیله گنجوتسویش کاری میکرد که کاملا غیر قابل شناسایی شده بود.زتسوی سیاه نیز میتوانست خود را غیرقابل شناسایی کند.(۱۵)

در دهکده مخفی در مه چوکیچی بهترین شینوبی بود که میتوانست چاکرا را حس کند یا به عبارتی بهترین سنسور تایپ دهکده بود.(۱۶)

سامه هادا با بو کشیدن چاکرا به سمت چاکراهای قدرتمند(ترجیحا به مقدار زیاد) جذب میشود و هنگامی که کاربر سامه هادا با شمشیرش یکی می شود توانایی تشخیص چاکرا را پیدا میکنند.(۱۷)

افرادی که وارد حالت دانایی میشوند و میتوانند از انرژی طبیعت استفاده کنند به طرز چشمگیری توانایی حس کردن چاکرایشان افزایش میآبد به طوری که اگر کاربر سنسور تایپ هم نباشد میتواند به بهترین نحو چاکرای اطرافش را به واسطه انرژی طبیعت حس کند.

 

آیا میشود به وسیله جوتسویی سنسور تایپ شد؟!

پاسخ خیر است.همانطور که گفتیم سنسور تایپ بودن یک ویژگی فطری است و کاربر باید این قابلییت خاص را داشته باشد و توضیح دادیم که هر شینوبی میتواند چاکرا را از یک اندازه مشخص که بیشتر شد حس کند.کاربری که سنسور تایپ نیست میتواند به نوعی وارد حالت سنسوری مود شده و چاکرای اطرافش را حس کند.در مطالب فوق راه های مختلف حس کردن چاکرا به شیوه های مختلف را توضیح دادیم منتهی ساکورا هارونو در رمان ساسکه رتسودن توانست با زدن جوتسویی چاکرای اطرافش را حس کند.به عبارتی ساکورا علی رغم اینکه سنسور تایپ نبود توانست وارد سنسوری مود شود.

 

ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که مادارا چگونه توانست بدون چشم با نه بیجو و ارتش متحد شینوبی در یک بازه زمانی مبارزه کند؟

مادارا به صورت طبیعی سنسور تایپ بود و قبل از ورود هاشیراما به میدان نبرد چاکرای او را حس کرد.

او سلول هاشیراما را داشت که احتمال میرود فرایند حس کردن چاکرا را تسهیل کند همانطور که برای اوبیتو این اتفاق افتاد.

همانطور که گفتیم کاربری که وارد حالت دانایی میشود میتواند چاکرا را تا چند برابر بهتر حس کند.

مادارا با  تلفیق این سه توانایی توانست به طرز شگفت انگیزی بدون چشم در مقابل نه بیجو و ارتش متحد شینوبی بجنگد.

مادارا در ابتدا با کمک سنسور تایپ بودنش هاشیراما را پیدا کرده و روی گردن او دست گذاشت.

چاکرای سنجوتسوی هاشیراما را در ابتدا توسط توانایی جذب چاکرا (چاکرا کیویین نینجوتسو) جذب به وسیله مادارا جذب شده و بعد به سلول های هاشیرامای موجود در سینه او وارد شدند و انرژی طبیعت را مدام برای مادارا جذب میکنند.در واقع مادارا خودش وارد حالت دانایی نشد چرا که قسمتی از بدن او( مانند چشم ها بر خلاف جیرایا،ناروتو،کابوتو) تغییر نکرد بلکه سلول های موجود در سینه او تغییر کرده و حالت دانایی هاشیراما را به خود گرفتند.

۱-مانگا چپتر های ۲۸.۲۳۳.۶۱۶.(شا نو شو)صفحه۲۳۰

۲-مانگا چپتر۳۵۰

۳-مانگا چپتر ۶۶۱

۴-مانگا چپتر ۶۰۲

۵-مانگا چپتر های ۶۲۵.۶۶۴

۶-مانگا چپتر های ۴۶۱.۵۲۵

۷-مانگا چپتر های ۴۵۷.۴۶۴.۴۷۷

۸-مانگا چپتر های ۶۶۴.۳۱۵

۹-مانگا چپتر های ۲۳۹.۴۸۱

۱۰-مانگا چپتر های ۵۲۵.۶۲۰.۳۵۶

۱۱-مانگا چپتر های ۳۶۵

۱۲-مانگا چپتر ۶۳۳

۱۳- شا نو شو.انیمه ناروتو شیپودن ق۳۹۶

۱۴-مانگا چپتر های ۵۱۷.۴۶۱.۵۲۵

۱۵-مانگا چپتر های ۵۲۶و۵۵۷

۱۶-جین نو شو

۱۷-مانگا چپتر ۴۷۲