کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 07 بهمن 1399 0 313
Card image cap
رِنکای نینجوتسو
ناروتو
اطلاعات

رِنکای نینجوتسو یا کامبیجوتسو(  連 携 忍術یا コ ン ビ 術 به معنی نینجوتسو های مشارکتی یا جوتسو های ترکیبی ) در انیمه , ترکیبی از دو یا چند سبک یا جوتسوی مختلف و پدید آوردن جوتسویی با قدرت تخریب و اثرگذاری بسیار بیشتر است.رِنکای نینجوتسو ها از سبک های سازنده خود قدرت تخریب و اثرگذاری بیشتری دارند.

رِنکای نینجوتسوها نینجوتسو هایی هستند که ترکیب  سبک های طبیعی مختلف هستند وباید از ماهیت چاکرا های طبیعت در آن استفاده شده باشد نه هنر های نینجایی و یا جوتسوهای ترکیبی که ماهیت چاکرای طبیعی در آن دخیل نیستند.مثلا درست است که آکامارو و کیبا اینوزوکا با هم همکاری میکنند و نینجوتسوهایشان به صورت مشارکتی است  ولی از ماهیت چاکرای طبیعی{آب،باد،خاک،آتش،رعد} در اجرای جوتسوهای خود استفاده نمیکنند.پس به نظر نمی رسد که نینجوتسو های آنها در دسته بندی رِنکای نینجوتسوها باشد چون با تعریف آن مغایرت دارد.

نینجوتسوی سنپو:گوئِمون{هنر دانایی: گوئِمون} که جیرایا به کمک فوکوساکو و شیما دو وزغ از کوهستان میوبوکو علیه پین انجام داد نمونه بارز یک رِنکای نینجوتسوست که  سبک باد به کمک روغن قدرت تخریب چند برابری  به سبک آتش معمولی داده و قدرت تخریب ان را افزایش داده اند.

شِبه سبک جوششی که ناروتو اوزوماکی و ساسکه اوچیها با نینجوتسوی راسن شوریکن و سبک جهنم نیز به وجود اورده اند در دسته بندی رِنکای نینجوتسو قرار میگیرد.  جیریا اظهار داشت که رِنکای نینجوتسو نیاز به هماهنگی بین افرادی  که جوتسوها را باهم ترکیب می کنند, دارد. این همگام سازی می تواند یا از طریق آشنایی با یکدیگر و یا ساده فکری یا ساده لوحی حاصل شود. به عنوان مثال ، چون هم ناروتو اوزوماکی و گاماتاتسو "ساده" هستند ، آنها شرکای

همکاری ایده آلی برا هم محسوب میشوند

منظور از واژه "ساده", نگاه ساده نگرانه ی ناروتو و گاماتاتسو به جهان پیرامون خود در آن زمان است.

 

به نظر شما جالب رِنکای نینجوتسویی که در سری ناروتو دیدید کدام بود؟!