کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 02 بهمن 1399 0 411
Card image cap
رایتون
ناروتو
اطلاعات

یکی از ۵ ماهیت  اصلی طبیعی است.اکثر کاربرها برای ایجاد این سبک، چاکرای ماهیت رعد خود را متمرکز و به صورت مستقیم به رعد تبدیل میکنند و از طریق دست خود آن را خارج میکنند.(۱)

سبک رعد به راحتی به شمشیر،کونای و سایر وسایل فلزی منتقل میشود.جوتسوهایی نظیر چیدوری یا رایکیری به همین صورت نیز انجام می گردند.از شکل طبیعی رعد به ندرت استفاده میشود.

سبک رعد بین شینوبی های دهکده مخفی ابر{کُموگاکوره}رایج و استفاده می شود.

بعضی از شینوبی ها و یا مردم دهکده مخفی ابر به صورت پیشرفته و غیر معمول از این سبک استفاده می کنند:

شی، دستیار رایکاگه چهارم{آی} از سبک رعد برای ایجاد نور و اعمال گنجوتسو استفاده میکند.

دارویی، رایکاگه پنجمو رایکاگه سوم سبک رعد منحصر به فردی دارند و رنگ جوتسو های سبک رعد آنها به رنگ سیاه است.(۲)

آی،رایکاگه چهارم با استفاده از این سبک و ایجاد کردن جریان الکتریکی به عنوان پوشش توانایی های فیزیکی خود را ارتقا میدهد.مثلا سرعت جابه جایی اش افزایش می ابد.

رایکاگه سوم هم با استفاده از این سبک قوی ترین نیزه الکتریکی در زمان خود را به وجود اورده که به وسیله تجمع ماهیت رعد روی انگشتان وی ایجاد می گردد.

هاتاکه کاکاشی به دلیل از دست دادن منگکیوشارینگان دیگر قادر به استفاده کامل از رایکیری و یا چیدوری نیست از این رو جوتسوی شیدن که به رنگ بنفش است را خلق کرد که بدون نیاز به شارینگان میتواند آن را اجرا کند.

سبک رعد در برابر سبک زمین غالب و در برابر سبک باد مغلوبه(۳).کاربرهایی که از سبک آب استفاده میکنند در برابر سبک رعد آسیب پذیرند(۴)، جوتسوهایی از سبک گدازه که به صورت لاستیکی هستند در برابر سبک رعد مصون اند.

قوی ترین جوتسوهای شناخته شده سبک رعد {LIMELIGHT}(۵) و{INDRA ARROW}(۶) هستند.

ماهیت چاکرای رعد هنگام ترکیب با سایر ماهیت های طبیعی به صورت ککی گنکای سبک های زیر را به وجود می آورد:

سبک رعد+سبک زمین=سبک انفجار 

سبک رعد+سبک آب=سبک طوفان

۱-مانگا چپتر ۱۱۴

۲-مانگا چپتر ۵۲۶

۳-مانگا چپتر ۳۳۳

۴-مانگا چپتر ۴۶۳

۵-انیمه ناروتو شیپودن ۶۶

۶-مانگا چپتر ۶۹۷

کدوم جوتسوی سبک رعد رو بیشتر می پسندید؟!