کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 27 دی 1399 2 589
Card image cap
جیکوکان نینجوتسو
ناروتو
اطلاعات

 

نینجوتسوی فضا زمان و یا جیکوکان نینجوتسو( 時空間忍術به معنای: تکنیک های نینجا فضا – زمان) نینجوتسوهایی هستند که به کاربران اجازه می دهند تا ابعاد فضا-زمان را دستکاری کنند و یا در آن سفر کنند.(۱)

با استفاده از نینجوتسوی فضا زمان,کاربر میتواند هر چیزی که در یک نقطه قرار دارد را در یک آن,به یک نقطه ی دیگر جا به جا کند.جوتسو های احضار میتوانند جز دسته بندی نینجوتسو های فضا زمان قرار بگیرند چرا که کاربر در یک لحظه موجود و یا شی مربوطه را احضار میکند.(۲)

کِکای نینجوستوها به راحتی به وسیله نینجوتسوهای فضا زمان قابل خنثی شدن هستند.چرا که کاربر به وسیله جا به جایی خود میتواند از فضایی که کِکای نینجوستو اشغال کرده گذر کند و به راحتی آن را دور بزند.(۳)

شینوبی هایی مثل میناتو نامیکازه واوبیتو اوچیها از بهترین ها درزمینه نینجوتسوهای فضا زمان هستند.

در نینجوتسوهای فضا زمان,کاربر یا بین ابعاد توسط پورتال جا به جا میشود,یا بدون استفاده از پورتال و با وجود مهر از یک جا به یک جای دیگر جا به جا میشود{که اساس کار جوتسو های احضار نیز همین است} و یا ابعاد را احضار میکند و آن ها را عوض میکند مانند کاری که کاگویا اوتسوتسوکی انجام میداد.

برای توضیح کامل چگونگی کارکرد نینجوتسوی فضا زمان به وسیله باز کردن پورتال ها اول باید توضیح داد که بین هر بُعدِ موجود،خلعی وجود دارد که توسط دوجوتسوی فرد قابل دسترسی است.یعنی دوجوتسویی مثل کامویی مانند تونل و یا پلی بین بُعدِ زمین و بُعدِ کامویی ارتباط برقرار میکند و کاربر میتواند توسط این پل و یا تونل بین ابعاد جابه جا شود.این تعریف فقط برای نینجوتسو هاییست که توانایی تلپورت بین ابعاد را دارند و برای نینجوتسو های فضا زمانی که بدون پورتال باز کردن در یک بعد{مانند بعد زمین} جا به جا میشوند صدق نمیکند,مثلا کاربر با نینجوتسوی فضا زمان رایجین پرنده در یک آن و یک لحظه از مکانی به مکان دیگر جا به جا میشود;در نتیجه کاربرانی مثل توبیراما سنجو برای جا به جایی نیازی به پورتال باز کردن ندارند.

ظاهرا هر دوجوتسوی فضا زمان بُعد منحصر به خود نیز را دارد و بقیه توانایی دسترسی به آن را ندارند(۴),البته میتوان با مهارت بسیار بالا و مقدار بسیار زیادی چاکرا,خلا بین ابعادی که بُعد ها را از هم جدا میکند را پر کرده و پل رابطی بین ابعاد ایجاد کرد(۵),کاری که اوبیتو اوچیها به وسیله کامویی و مقدار وسیعی چاکرا انجام داد وتوانست بین ابعاد منحصر به فرد کاگویا اوتسوتسوکی تونلی ایجاد کند و بتواند ساسکه اوچیها را نجات دهد.البته اوبیتو اوچیها با دیدن ابعاد پورتال ایجاد میکرد,اوبیتو اوچیها بدون دیدن و شناخت قبلی ابعادِ کاگویا توانایی پورتال باز کردن به آن ها را نداشت.

در دیتابوک چهارم گفته شده که منشا تمامی نینجوتسو های فضا زمان,یوموتسو هیراساکا یا همان جوستوی ککی مورای کاگویا اوتسوتسوکی است که توسط رینه شارینگان خود بین ابعاد جا به جا میشد.(۶)

بعضی از نینجوتسوهای فضا-زمان گاهی با تکنیک شونشین نو جوستوBody Flicker) ) اشتباه گرفته می شوند ,زیرا  کاربر فوراً از یک مکان به مکان دیگر منتقل می شود. در حالی که نینجوتسو فضا-زمان در واقع کاربر را از طریق فضا حمل می کند،تکنیک شونشین نو جوستو  که گاهی اوقات ممکن است هنگام اجرای آن ابری پدید بیاید; صرفاً حرکات پر سرعتی اند که به کمک رهاسازی چاکرا صورت میگیرند و جز جوتسوهای رنک دی هستند و هر شینوبی توانایی انجام آن را دارد(۷) در صورتی که نینجوتسوهای فضا زمان در رنک دی رتبه بندی نشده اند و هر شینوبی توانایی انجام آنها را ندارد. با وجود این ، تکنیک هیرایشین(رایجین پرنده) مرتبا توسط افراد مختلف از جمله توبیراما سنجو شونشین گفته شده است که دوباره تاکید میکنیم {شونشین نو جوتسو یا body flicker} یک نینجوتسوی فضا زمان نیست.

در واقع شینوبی به وسیله شونشین نو جوستو خود را با سرعت  از یک مکان به مکان دیگری منتقل میکند در صورتی که به وسیله نینجوستوی فضا زمان شینوبی به نوعی در فضا منتقل میشود،مثلا  ناروتو اوزوماکی هنگام بریدن دست کاگویا اوتسوتسوکی از شونشین نو جوتسو استفاده میکند ولی میناتو نامیکازه در هنگام مبارزه با اوبیتو اوچیها از نینجوتسوی فضا زمان(رایجین پرنده) استفاده میکند و متاسفانه نام جوتسوی هر دو شونشین گفته شده است!

در ناروتو فیلم: افسانه سنگ گِلِل ، تموجین با استفاده از خون خود برای فعال کردن قرارداد در اتاق مهرو موم،فضا را خم میکند. اگر چه، غیرنظامیان قاره تموجین از وجود چاکرا و یا نینجوتسو بی خبرند،اینکه حرکت تموجین یک نینجوتسوی فضا زمان است یا نه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

شینوبی ها حتی برای احضار وسایل نینجایی مثل شوریکن یا ... از جوتسوی احضار استفاده میکنند که خود نوعی نینجوتسوی فضا زمان است.(۸)

۱-مانگا چپتر ۹۲ صفحه ۱۳

۲-مانگا چپتر ۹۲ صفحه ۱۳

۳-مانگا چپتر ۵۰۰ صفحه ۱۴,چپتر ۵۰۲ صفحه ۱۱,چپتر ۶۴۴ صفحه ۱۲-۱۳

۴-مانگا چپتر ۵۹۷ صفحه ۶

۵-مانگا چپتر ۶۸۳ صفحه ۱۴-۱۵

۶-دیتابوک چهارم صفحه ۳۰۲

۷-مانگا چپتر ۳۹۵ صففحه ۹

۸-مانگا چپتر ۵۹۲ صفحه ۹-۱۱

نینجوتسوی فضا زمان مد نظر شما از چه نوعی است  ؟!