کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 03 اسفند 1399 0 327
Card image cap
جویین جوتسو
ناروتو
اطلاعات

جویینجوتسو(呪印術 به معنای: تکنیک های مهر نفرین شده )به جوتسو هایی گفته میشود که شخصی توسط مهر نفرین تحت کنترل کاربر قرار میگیرد. اعمال مهر و موم بر روی بدن قربانی, توانایی ها و اقدامات قربانی را تحت کنترل خود قرار می دهد. با یک مهرمخفی ، کاربر می تواند عذاب روحی و جسمی بزرگی را به قربانی وارد کند. عملکرد دقیق جوینجوستو مخفی هنوز معلوم نیست و به صورت راز نگه داشته شده است ولی گمان میرود جویین جوتسو از نظر فیزیکی از چاکرای کاربر استفاده ابزاری میکند و یا روی ذهن او تاثیر میگذارد.

از جویین جوتسو های نشان داده شده بعضی از آنها را بررسی میکنیم:

۱-زِکا کُنزِتسو نویین(یا نو این)(舌禍根絶の印­) به معنی مهر نفرین زبان زدوده شده(منظور زبانیِ که نابود و یا قلع و قمع شده)..این جویین جوتسو در تمامی شینوبی های شاخه روت(ریشه) آنبو دیده میشود.این مهر برای درز نکردن اطلاعات آنبوی ریشه و یا هر موضوع مرتبط با دانزو به افراد ناشناس و یا دشمن است.به منظور حفظ اطلاعات از این مهر و موم استفاده شده و بعد مرگ دانزو نیز اثر این مهر ناپدید شد.(۱)

۲-شین تِن کوجوتسو جویین نو جوتسو(心転傀儡呪印の術) به معنی تکنیک مهر نفرین شده تعویض ذهن عروسکی{یا عروسکی شده} .این جویین جوتسو یکی از هیدن جوتسوهای قبیله یامانکا از دهکده مخفی در برگ(کونوهاگاکوره) است که توسط فو یاماناکا دستیار دانزو شیمورا اعمال شد.کاربر ابتدا از طریق شین تن شین نوجوتسو ذهن خود را در عروسک میبرد و بعد هنگامی که عروسک توسط هدف مورد نظر صدمه دید،ذهن کاربر با ذهن هدف تعویض شده و ذهن کاربر جای ذهن هدف و ذهن هدف درون عروسک مهر میشود.(۲)

۳-مازو نوکساری (魔像の鎖) به معنی زنجیر های مجسمه گدو .در این جویین جوتسو،کاربر به وسیله طریقت گِدوی رینگان،این زنجیر ها را به وجود می آورد.از طریق این زنجیر ها کاربر میتواند هیولا های دم دار(بیجوها) را به دام بیاندازد و آن ها را کنترل کند همچنین میتواند به هدف مورد نظر درد شدیدی اعمال کند(۳) 

۴-ساباکسو تایسو فویین(砂漠層大葬封印) به معنی مهر صحرای تشییع{جنازه}سلطنتی لایه ای.این جویین جوتسو کاربر به وسیله حجم عظیمی از شن،هدف را گیر می اندازد و به صورت لایه ای و پشت سر هم به آن شن اضافه میکند تا به صورت هرمی عظیم در آید در همین حین این حرم توسط برچسب های مهر و موم هدف را درون خودش مهر میکند.(۴)

۵-سنپو جیتون راسنگان(仙法・磁遁螺旋丸) به معنی هنر دانایی:راسنگانِ سبک مغناطیس.این جویین جوتسو به واسطه سبک مغناطیس موجود در چاکرای ناروتو که توسط شوکاکو(یک دم) تامین شد انجام گرفت.در این جوتسو که نوعی جوتسوی شبه مهرو موم(فویین جوتسو) است کاربر هدف را به وسیله چاکرای خاص شوکاکو و سبک مغناطیس گرفتار میکند.(۵){البته بر اساس چپتر ۶۵۸ مانگا اشکالی که دور بدن شوکاکو هستند به طور طبیعی بعد از برخورد با هدف و خواست شوکاکو آن را در خود مهر میکنند.}

از معروف ترین جویین جوتسو ها میتوان به مهر های نفرین اروچیمارو اشاره کرد که در مقاله مربوط به مهر های نفرین اروچیمارو توضیحات کاملتر را ارائه خواهیم داد.

۱-مانگا چپتر ۴۵۲

۲-مانگا چپتر ۴۶۹

۳-مانگا چپتر۵۶۷

۴-مانگا چپتر۵۵۶

۵-مانگا چپتر ۶۷۴