کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 02 اسفند 1399 0 325
Card image cap
جوجوتسو
ناروتو
اطلاعات

جوجوتسو(呪 術 ، به معنی: جوتسوی نفرین) نوعی تکنیک است که با نفرین کردن آنها به دشمن آسیب می رساند, مانند جویبن جوتسو کار می کند, با این تفاوت که کاربر برای نفرین کردن آنها نیازی به استفاده از مهر و موم بر روی دشمن ندارد.

دو تکنیک نامگذاری شده از این نوع عبارتند از{ تکنیک نفرین هیدان: کنترل مرگ و میر خون }و { تکنیک نفرین ریوکی: کنترل بدن با خون دستکاری شده} ,که در آن هر دو خون دشمن را به نفرین قربانی میکنند و هر اتفاقی برای آنها بیوفتد برای هدفی که خونش را قربانی کرده اند نیز میوفتد..