کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 03 مهر 1400 5 842
Card image cap
جوتسو
ناروتو
اطلاعات

جوتسو ) ،به معنی: مهارت  / تکنیک ) به نیرنگ هایی گفته میشود که یک شینوبی معمولا در نبرد از آنها استفاده میکند.

برای هر جوتسویی شینوبی باید از چاکرای خود بهره ببرد.

برای اجرای یک جوتسو، شینوبی از دو انرژی استفاده میکند،انرژی روحانی(ذهنی) و جسمانی(بدنی).تا زمانی که شینوبی آن ها را متعادل نکند، نمی تواند به خوبی از جوتسو بهره ببرد.پس اولین لازمه استفاده از جوتسو تسلط بر دو انرژِی درونی بدن است. اغلب شینوبی ها با اجرای مهرانگشتی میتوانند جوتسو را اجرا کند.مهر انگشتی صرفا ماهیت چاکرای درون کاربر را شکل میدهد تا کاربر بتواند سبک مورد نظر خود را اجرا کند.به دلیل تنوع زیاد در ترتیب مهر های انگشتی و همچنین ماهیت های چاکرای طبیعی(آب,آتش,باد,رعد,زمین) میتوان بیشمار جوتسوی مختلف را اجرا کرد.

جوتسو ها در حالت کلی به سه دسته اصلی تقسیم میشوند.نینجوتسو،گنجوتسو و تایجوتسو.باقیِ جوتسو ها حاصل ترکیب،تغییر و یا شکل خاصی از این سه دسته هستند. به عنوان مثال جوتسوها میتوانند به صورت دوجوتسو,فویینجوتسو,سنجوتسو,نینپو(هنر نینجایی)و ...  باشند.

دوباره تاکید میکنیم که جوتسو حاصل تغییر شکل چاکراست و کنترل چاکرا رابطه مستقیم با توانایی وعملکرد جوتسو و توازن, بین انرژی های درونی کاربر دارد.درکل چاکرا نوعی واکنش دهنده(پیش ماده)و جوتسو فرآورده(محصول)آن است.

یک شینوبی معمولی ،با مهرهای انگشتی(هندسیل) میتواند از چاکرای خود،به آسانی  بهره ببرد و جوتسو های مورد نظر خود را با بازده بالااجرا کند، طبیعی است که مهر های انگشتی مختلف،توانایی اجرای جوتسو های متفاوت را به شینوبی میدهند.بعضی شینوبی ها بدون مهر انگشتی و یا  با یک دست مهر انگشتی را اجرا کرده و از جوتسوی مد نظر خود استفاده میکنند.دلیل این اتفاق،کنترل چاکرای فوق العاده آنهاست.

انواع جوتسو:در این مقاله یک توضیح ساده درباره هر نوعِ جوتسو ارائه میدهیم و توضیح مفصل تر آن را میتوانید در سایر مقالات نوشته شده مربوطه بخوانید:

دسته بندی ها اصلی:

گِنجوتسو(幻術 به معنی تکنیک های توهمی):یکی از سه حالت اصلی جوتسوهاست،هر جوتسویی که هدف مورد نظر را وارد توهم کند در این دسته بندی قرار میگیرد.

تایجوتسو(体術 به معنی تکنیک های بدنی): یکی از سه حالت اصلی جوتسو هاست،هر جوتسویی مرتبط با هنرهای رزمی یا بهینه سازی توانایی های فیزیکی انسان با کمک چاکرا باشد،در این دسته بندی قرار میگیرد.

نینجوتسو(忍術به معنی هنر نینجایی): یکی از سه حالت اصلی جوتسو هاست،هر جوتسویی که گنجوتسو یا تایجوتسو نباشد در این دسته بندی قرار میگیرد.

دسته بندی های فرعی:

نینتایجوتسو(忍体術 به معنی تکنیک های بدنیِ نینجایی)جوتسو هایی که به صورت همزمان از تایجوتسو و نینجوتسو در آنها استفاده میشود در این دسته بندی قرار میگیرند.

سِنجوتسو(仙術 به معنی تکنیک های دانایی): جوتسوهایی که به کمک انرژی طبیعت اجرا میشود در این دسته بندی قرار میگیرند.

فویین جوتسو(封印術 به معنی تکنیک مهر کننده):جوتسوهایی که با کمک مهر و موم صورت میگیرند در این دسته بندی قرار میگیرند.

جویین جوتسو(呪印術 به معنی تکنیک های مهرِ نفرین):جوتسوهایی که با یک مهرِ نفرین،هدف آلوده میشود در این دسته بندی قرار میگیرند.

جوجوتسو(呪術 به معنی تکنیک های نفرینی):جوتسوهایی که هدف توسط کاربر نفرین میشود در این دسته بندی قرار میگیرند.

بونشین جوتسو(分身術 به معنی تکنیک های شبیه سازی{کلون به معنی چیزی است که}): جوتسوهایی که کاربر در آنها نسخه هایی شبیه به خودش را به وجود می آورد  در این دسته بندی قرار میگیرند.

هیدن جوتسو(秘伝 به معنی تکنیک های مخفی):جوتسوهای مخفی هستند که معمولا افرادی خاص (مثل اعضای یک قبیله) آنها را استفاده میکنند.البته با داشتن شراط مناسب میتوان آنها را فرا گرفت،آنها بر خلاف ککی گنکای از نظر خونی انحصاری نیستند.هر جوتسویی که این معیارها را داشته باشند در این دسته بندی قرار میگیرند.

کِکای نینجوتسو(結界忍術 به معنی تکنیک های حائل):جوتسوهایی که با اجرای آنها یک سد،مانع یا فاصله بین هدف و کاربر یا... ایجاد میشود در این دسته بندی قرار میگیرند.

بوکی جوتسو(武器術 به معنی تکنیک های مسلح شده):جوتسوهایی که شینوبی از سلاحی برای تکمیل عملکرد آنها استفاده میکند در این دسته بندی قرار میگیرند.این دسته بندی نیز خود چند زیرمجموعه دارد لازم به ذکر است که برای این مقوله،کیشیموتو از راهکارها و تکنیک های نینجاهای واقعی الهام گرفته است:

1-کِنجوتسو(剣術 به معنی تکنیک های شمشیری):جوتسوهایی که به کمک شمشیر صورت میگیرند.مانند شینوبی های دهکده مخفی مه که شمشیرزن های خاصی دارند. 2-شوریکن جوتسو(手裏剣術 به معنی تکنیک های تیغه پنهان{در زبان ژاپنی،شوریکن به این معنی است}):جوتسوهایی که در آنها از شوریکن یا کونای استفاده شده باشد.3-تِسِن جوتسو(鉄扇術به معنی تکنیک های بادبزن آهنی):جوتسوهایی که در آنها، از بادبزن استفاده میشود.مانند شینوبی های دهکده مخفی شن مخصوصا تماری.4-بوجوتسو(棒術):در این جوتسوها،از وسایلی مانند چوب بلند رزمی یا ... استفاده میشود مانند آنهایی که قبیله آکیمیچی بهره میبرند.5-کوجوتسو نو جوتسو(傀儡の術به معنی تکنیک های عروسک گردانی):جوتسوهایی که برای انجام آنها از یک یا چند عروسک استفاده میشود.6-کوساریگاما جوتسو(鎖鎌術به معنی تکنیک های زنجیری):جوتسوهایی که در آنها از زنجیر استفاده میشود.7-کیوجوتسو(弓術 به معنی تکنیک های کمانی):جوتسوهایی که وابسته به تیر و کمان هستند.

همانطور که بالاتر هم گفتیم،ماساشی کیشیموتو از راه و روش نینجایی الهام گرفته است و هر هفت  زیرمجموعه بوکی جوتسو توسط نینجاها استفاده میشدند.همچنین تمامی جوتسو ها زیرمجموعه بوکی جوتسو که دسته بندی مادر هست،قرار میگیرند.

تنسه نینجوتسو( 転生忍術به معنی تکنیک انتقال حیات{تناسخ}):جوتسوهایی که در آنها کاربر نیروی زندگانی اش را به فرد دیگری منتقل میکند،در این دسته بندی قرار میگیرند.

رِنکای نینجوتسو( به معنی تکنیک های مشارکتی):جوتسوهایی که در آنها کاربران متفاوت،با در آمیختن چند ماهیت.

 چاکرا ناگاشی(チャクラ流し):جوتسوهایی که در آنها،جریان چاکرا به صورت خاص باعث افزایش بازده سلاح یا ... شود،در این دسته بندی قرار میگیرند.

چاکرا کیویین جوتسو(チャクラ吸引術 به معنی تکنیک های جذب کننده چاکرا):جوتسوهایی که در آنها جذب چاکرا  رخ میدهد در این دسته بندی قرار میگیرند.

کینجوتسو(禁術 به معنی تکنیک های ممنوعه):جوتسوهایی که استفاده از آنها ممنوع است در این دسته بندی قرار میگیرند.

ایریو نینجوتسو(医療忍術 به معنی تکنیک های درمانی):نینجوتسوهای پزشکی و سایر جوتسوهایی که خاصیت درمانی دارند و یا با علوم تجربی رشته زیست شناسی یا... در ارتباط اند در این دسته بندی قرار میگیرند.

سای سِی جوتسو(再生術):جوتسوهایی که در آنها اعضای بدن بازسازی میشود {زیرمجموعه نینجوتسوی پزشکی قرار میگیرند} در این دسته بندی قرار میگیرند.

جیکوکان نینجوتسو(時空間忍術 به معنی تکنیک های فضا-زمان):جوتسوهایی که از طریق آنها کاربر ابعاد را دستکاری میکند و یا در آن به صورت خاص جابه جا میشود در این دسته بندی قرار میگیرد.

دوجوتسو(瞳術 به معنی ):جوتسوهایی که به کمک چشم صورت میگیرند در این دسته بندی قرار دارند.

ککی گنکای(血継限界):این جوتسوها به سه دسته تقسیم میشوند:1-جوتسوهایی که به خاطر ماهیت چاکرای طبیعی ترکیبی فرد،به وجود آمده اند(سبک چوب).2-جوتسوهایی که کاربر از بدنش به خاطر ویژگی خونی خاص،استفاده ویژه ای میکند(شیکوتسومیاکو).3-اکثر دوجوتسوها. هر سه دسته گفته شده زیرمجموعه ککی گنکای قرار میگیرند.

ککی توتا(血継淘汰):به جوتسوهایی که بیش از دو ماهیت چاکرا در ساخت آنها دخیل باشد و همه ماهیت ها نیز در آن وجود نداشته باشد.زیرمجموعه این دسته بندی قرار میگیرند مانند سبک ذره ای.(جینتون)

ککی مورا(血継網羅):به جوتسوهایی که همه ماهیت های چاکرا(آب،آتش،باد،رعد،زمین،یین،یانگ و یین-یانگ) در آنها استفاده شده باشد،در این دسته بندی قرار میگیرند.

{توضیح اضافی:ببینید یک جوتسو،ممکن است همزمان در چند دسته بندی قرار بگیرد و زیرمجموعه همه ی آنها باشد در عین حال جوتسویی ممکن است فقط در یک دسته بندی قرار بگیرد.}

دسته بندی تمامی جوتسو ها به این شکل بود،حال هر کدام از جوتسوهایی که در یک دسته بندی خاصی قرار دارند،در یک سطح خاص طبقه بندی میشوند.

در حالت کلی،جوتسو ها با توجه به مهارت کاربر و سختی به شش گروه تقسیم میشوند:

سطح E:در این سطح شینوبی ابتدایی ترین و اساسی ترین جوتسو هارا در آکادمی می آموزد.که به اصطلاح به آنها جوتسوهای پایه میگویند.مانند کاواریمی نوجوتسو(تکنیک جا به جابی بدن)که کاربر برای فرار از موقعیت خطرناک و یا آسیب دیدن از آن استفاده میکند.سایر جوتسوهای معروف این سطح"بونشین نو جوتسو,هِنگه نوجوتسو و اُیروکه نوجوتسو هستند"

سطح:جوتسوهایی که در سطح گِنین هستند و همه ی گِنین ها ملزم اند آن ها را یاد بگیرند, بعضی از گِنین ها جوتسو های مختص به خود را می آموزند و نسبت به سایر گنین ها روش آموزشی متفاوتی دارند(قبایل خاص ماند هیوگا,بعضی اعضای آنبوی ریشه و یا شینوبی های سایر دهکده ها که عادی نیستند).جوتسوی شناخته شده این سطح شونشین نوجوتسو(Body Flicker) است که کاربر با استفاده از قدرت فیزیکی و تجمع چاکرایش میتواند از جایی به جای دیگر منتفل شود.سایر جوتسوهای معروف این سطح"کاگه شوریکن نوجوتسو و جوتسوهای مربوط به اُیروکه نوجوتسو هستند.جوتسوی مخفی شدن در مه{که زابوزا آن را اجرا کرد} نیز در این سطح طبقه بندی شده است"

سطح :C جوتسوهایی که در سطح چونین هستند و گاهی اوقات بعضی گنین ها که تمرینات پیشرفته تر دارند آن ها را فرا میگیرند.جوتسو های این سبک گسترده تر از دو سطح قبلی اند و میتوان گفت تمامی سه حالت جوتسو را دربرمیگیرد.جوتسو های معروف این سطح" بونشین هایی مانند بونشین آبی,بونشین خاص سای,بونشین خاص ایتاچی,نینجوتسو های معمول سبک آب,زمین,آتش و حتی بعضا رعد که صرفا نیاز به کنترل چاکرا دارند,تایجوتسوهای مخرب تر مانند آنهایی که راک لی در نبرد با کیمیمارو از آنها استفاده کرد،حملات تایجوتسوی سوناده سنجو وساکورا هارونو که صرفا قدرت تخریبی آنها با کمک تجمع چاکرا صورت میگیرد,فویین جوتسوهای نه چندان پیشرفته و تمامی جوتسو های احضار(کیچیوسه),تکنیک جا به جایی ذهن قبیله یاماناکا(شین تِن شین نوجوتسو),تکنیک های عروسک گردانی نسبتا پیشرفته و ...  هستند"

سطح:B جوتسوهایی که در سطح جونین هستند و میزان چاکرای بالایی را میطلبند.این سطح صرفا میزان کنترل چاکرا مطرح نیست و قابلیت های فردی خود کاربر در اجرای آنها بسیار دخیل است.مانند کاگه بونشین نوجوتسو که میتوان گفت شناخته شده ترین جوتسوی این سبک است.سایر جوتسوهای معروف این سبک"جوتسوهای هنر نینجایی کونان,نینجوتسوهای سطح بالای سبک های آب,رعد,آتش,زمین,اکثر جوتسوهای سبک باد,جوتسوهای احضار پیشرفته مانند راشومون یک گانه, جیکوکان نینجوتسوی هیرایشین گیری توبیراما سنجو,هیدن جوتسوهای پیشرفته قبیله آکیمیچی و یاماناکا,نینجوتسوهای پیشرفته پزشکی و...هستند"

سطح A:جوتسوهایی که در سطح کاگه و یا جونین هستند که کنترل چاکرای بالا,ویژگی فیزیکی و توانایی های خاص را طلب میکنند و یا ممکن است در رده بندی کینجوتسو قرار گرفته باشند.شناخته شده ترین جوتسوهای این سبک راسنگان و چیدوری هستند.سایر جوتسوهای معروف این سبک"نینجوتسوهای بسیار پیشرفته تر سبک های آب,آتش,باد,رعد,زمین است,فویین جوتسو های خاص مانند چیزی که گارا در جنگ جهانی چهارم روی میزوکاگه اعمال کرد,هارم نوجوتسو(در کمال ناباوری در سطح A طبقه بندی شده است),تایجوتسوهای خاص مانند هیرودورا,سِکیزو(Evening Elephant) ,باز کردن هشت دروازه,بونرِتسو نوجوتسو(سوچیکاگه دوم توانست به وسیله آن از مهر و موم بگریزد),جویین جوتسوهای اروچیمارو(مهر های نفرین),جوتسوهای بسیار پیشرفته پزشکی که کاربرد تهاجمی نیز دارند مانند حمله ای که سوناده به کابوتو کرد و سیستم عصبی او را به چالش کشید و یا ای یو شومتسو(yin release:wound distruction)که توسط کابوتو برای ترمیم بدنش اجرا شد,بعضی جوتسوهای هنر دانایی(سنپو)مانند چیزی که هنگام کشمکش بین ناروتو و نه دم دیدیم,جوتسوهای بعضی احضار پیشرفته نیز در این سطح هستند مانند راشومون های چندگانه هاشیراما و اروچیمارو و یا احضار دهان قورباغه هنگام مواجه جیرایا با ایتاچی  و ..هستند"

سطح S:جوتسوهایی که مخفی یا سطح به شدت بالایی دارند و شینوبی برای اجرای آنها نیاز به چاکرای قابل قبول و کنترل چاکرای بالایی دارد.جوتسوهایی که مختص به یک فرد و یا ککی گنکای باشند نیز در رده بندی این سطح قرار میگیرند.جوتسوهای منحصر به فرد و بسیار پیشرفته سبک های آب,آتش,باد,رعد و خاک در انی دسته بندی ها هستند.{جوتسوهای شناخته شده این سطح خیلی گسترده اند از همین رو از هر دسته شناخته شده ترین را انتخاب کردم تا بیشتر آشنا بشین}

کارما در بوروتو,بیاکاگو نو جوتسو,سُزای سِی(Creation Rebirth) سوناده سنجو. تمامی ککی گنکای ها که شامل تغییر ماهیت چاکرا(سبک بخار,جوشش,طوفان و ...)دوجوتسوها(شارینگان,بیاکوگان و ...)و تغییر حالت فیزیکی (ککی گنکا جوگو ویا کیمیمارو) وطبیعتا تمامی جوتسوهایی که به واسطه ککی گنکای صورت میگیرد نیز در این دسته بندی قرار میگیرند مانند آماتراسو,کامویی,آمنومیناکا,تمامی طریقت های رینگان,جوتسوهای وابسته به سنجوتسو,اکثر چاکرا کیویین جوتسوها,شونشین نوجوتسوهای خاص مانند چیزی که توسط شیسویی و یا رایکاگه نشان داده شد,بوکیجوتسوهای خاص مانند چیزی که از قورباغه کوه میوبوکو شاهد بودیم.او توانست یک نفر را در خود محبوس کند,فویین جوتسوهای خاص مانند مهر و موم خدای مرگ و یا مهر نفرین ساسکه و کیمیمارو,جوجوتسوی هیدان,تایجوتسوی منحصر به فرد کیلر بی,جوتسوی کوروی مُیا که توسط بورو اجرا شد.و...  در این سطح قرار میگیرند.

نکته مهم این است که جوتسوهای سطح C به بالا سبک های طبیعی چاکرا (آب,آتش,باد,رعد,زمین)وجود دارد که با توجه به قردادهای خاص داستان و توان شینوبی ها در سطوح مختلف قرار گرفته اند منتهی برای ساده نگاری از نوشتن جز به جز آن ها خودداری کردم.

موضوع دیگر که مطرح هست قرار گیری بعضی جوتسوها در دو سطح است.مثلا شونشین نوجوتسو(Body Flicker) هم در سطح Dو هم در سطح S دیده میشود.برای روشن شدن قضیه به قسمت خط کشیده شده دقت کنید.گفتیم {مختص به یک فرد}شونشین شیسویی اوچیها اصلا قابل قیاس با شونشین شینوبی هایی مانند ایروکا نیست.شیسویی به قدری در شونشین تبهر داشت که در مانگا (چپتر۲۲۲) صراحتا به این لقب نام برده شد. هم چنین شونشین رایکاگه چهارم که با کمک نینتایجوتسو صورت میگیرد با شونشین هیچ کدام از شینوبی های مذکور در یک جایگاه و سطح قرار نمی گیرد.

توضیح درباره نینپو و نینجوتسو:

 نینپو معمولا جوتسوهایی را شامل میشود که در آنها از ماهیت چاکرای طبیعی(آب،آتش،باد،رعد و زمین) استفاده نمیشود.به عنوان مثال جوتسوهای سای همگی نینپو هستند.نینپو واژه ای است که غالبا شینوبی ها وقتی جوتسویشان در هیچ سبکی قرار نمیگیرد،استفاده میکنند.