کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 15 تیر 1400 0 324
Card image cap
جنگ جهانی سوم شینوبی
ناروتو
اطلاعات

همه ی کشور های بزرگ، درگیر این جنگ شدند.دلیل وقوع این جنگ ها در مناطق مختلف بعضا گفته شده است.

دهکده مخفی برگ با دهکده مخفی سنگ جنگید.گفته شده دهکده مخفی سنگ  برای افزایش سرزمین هایش به مرز سرزمین آتش نفوذ کرده بود.

دهکده مخفی برگ با دهکده مخفی ابر هم برخوردهایی در این جنگ  داشتند.

دهکده مخفی برگ با دهکده مخفی مه نیز در نبرد بود و شینوبی های دهکده مخفی مه قصد ویرانی کامل دهکده مخفی برگ را داشتند.

دهکده مخفی سنگ با دهکده مخفی ابر نیز سر مناطقی مناقشه داشت.

دهکده مخفی شن هم در این جنگ حضور داشت.

دهکده مخفی باران هم در این جنگ به دلیل موقعیت مکانی خود(به دلیل حضور بین سه دهکده مخفی برگ،شن و سنگ) محل نزاع بود.

رهبرانی که در جنگ  به هر نحوی حضور داشتند عبارتند از:

هوکاگه سوم:هیروزن ساروتوبی از اول تا پایان این جنگ رهبر دهکده مخفی برگ ماند.بعد از جنگ،میناتو نامیکازه به این مقام رسید.دلیل اصلی این انتقال قدرت،عملکرد هیروزن در دو جنگ اخیر بود.دانزو شیمورا و سران سرزمین آتش به دلیل طولانی شدن جنگ های جهانی و آسیب هایی که به دهکده مخفی برگ زده بود همچنین تحریکات دانزو،تصمیم گرفتنه شد هوکاگه تغییر کند.بین اروچیمارو و میناتو،میناتو توسط هیروزن و سایر سران برگزیده شد.

رایکاگه سوم و چهارم:ای(رایکاگه سوم) در این جنگ کشته شد.ای فرزند او(رایکاگه چهارم) بعد از او به این مقام منصوب شد.

سوچیکاگه سوم:اوهنوکی در از اول تا پایان این جنگ،رهبر دهکده مخفی سنگ ماند.

میزوکاگه سوم:میزوکاگه سوم از اول جنگ رهبر دهکده مخفی مه بود.معلوم نیست یاگورا کاراتاچی تا پایان جنگ میزوکاگه چهارم شده باشد.

کازه کاگه سوم :کازه کاگه سوم تا قبل از پایان جنگ رهبر دهکده مخفی شن بود.

هانزو:او تا پایان این جنگ رهبر دهکده مخفی باران ماند.

اتفاقات مهم:
به دلیل اهمیت فراوان این جنگ در سرنوشت اکثر شخصیت های داستان،برای بیان کامل اتفاقاتی که در این جنگ افتاده انیمه را نیز مبنی قرار دادیم و در قسمت منابع،اعلام میکنیم.

در انیمه ناروتو شیپودن قسمت ۳۴۷ نشان داده شد که نیروهای دانزو،برای تحریک طرفین و به وجود آوردن نزاعی بین دهکده مخفی برگ و سنگ،خودشان را شبیه شینوبی های دهکده مخفی سنگ کردند.

اوبیتو اوچیها برای نجات زندگی کاکاشی هاتاکه جان خودش را فدا کرد و به عنوان هدیه(برای جونین شدن کاکاشی)شارینگانش را به او بخشید.بعد از این جنگ،کاکاشی به "کپی نینجا" معروف شد.همچنین او با کمک شارینگان اوبیتو توانست جوتسوی چیدوری را تکمیل کند.نبرد پل کانابی که از مهم ترین نبرد ها بود را به نفع دهکده مخفی برگ به اتمام رسید.(۱)

فقط در انیمه ذکر شده میناتو ۱۰۰۰ شینوبی از دهکده مخفی سنگ را شخصا می‌کشد.(۲)

اوبیتو توسط مادارا اوچیها نجات پیدا کرد و تعلیم دید.(۳)

رین نوهارا بعد از آنکه به زور توسط آنبو های دهکده مخفی مه،جینچیوریکی سه دم شد،مجبور به خودکشی برای نجات دهکده مخفی برگ شده و توسط چیدوریِ کاکاشی به قتل رسید.بعد از مرگ رین،هر دو شارینگان اوبیتو تبدیل به مانگکیو شدند. همچنین اوبیتو تمامی آنبو های دهکده مه را سلاخی کرد و جان کاکاشی را نجات داد.لازم به ذکر است بعد از این اتفاقات،اوبیتو تصمیم گرفت رویای مادارا را ادامه دهد.(۴)

در این جنگ رایکاگه سوم ای،سه شبانه روز برای نجات هم رزمانش با ۱۰۰۰۰ شینوبی جنگید.(۵)

ساسوری بعد از کشتن تعداد زیادی شینوبی در صحرا ،به "ساسوریِ ماسه قرمز" معروف شد.(۶)

آئو بعد از به دست آوردن بیاکوگان از افراد قبیله هیوگا(شاخه اصلی) به" قاتل بیاکوگان معروف "شد.این بیاکوگان یکی از ارزشمند ترین غنائم جنگی دهکده مخفی مه است.(۷)

هان جینچیوریکی پنج دم به یکی از معروف ترین کاربر های سبک بخار تبدیل شد.(۸)

رایکاگه سوم ای به همراه برادرش کیلربی جینچیوریکی هشت دم،در مقابل میناتو قرار گرفتند.(۹)

در این جنگ دستور قتل هیروکو،توسط هیروزن صادر شد.(۱۰)

ایتاچی اوچیها در ۴ سالگی به همراه پدرش حضور داشت و وقایعی که در این جنگ مشاهده کرد تاثیر عمیقی بر تصمیماتش در آینده داشت.(۱۱)

یاهیکو به به خاطر توطئه دانزو شیمورا و هانزو رهبر دهکده مخفی باران،کشته شد و این اتفاق ناگاتو اوزوماکی را دگرگون کرد.(۱۲)

نبردی که در آن کابوتو یاکوشی گم شد و خانواده اش را از دست داد در این جنگ جهانی رخ داد.(۱۳)

پادشاهی روران که در سرزمین باد حضور داشت،در این جنگ جهانی از بین رفت(۱۴)

۱-مانگا چپتر ۲۴۳

۲-انیمه ناروتوشیپودن ق ۳۴۹

۳-مانگا چپتر ۶۰۲

۴-مانگا چپتر ۶۰۴.۶۲۹

۵-ناروتو چپتر۵۵۳

۶-مانگا چپتر ۲۵۱

۷-دیتابوک چهارم ص ۱۵

۸-دیتابوک چهارم

۹-مانگا چپتر ۵۴۲

۱۰-انیمه سینمایی ناروتو شیپودن اراده آتش

۱۱-رمان ایتاچی شیندن

۱۲-مانگا چپتر ۴۴۶

۱۳-دیتابوک چهارم صفحه ۱۲۸

۱۴-انیمه سینمایی ناروتو شیپودن برج گمشده