کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 13 تیر 1400 6 341
Card image cap
جنگ جهانی دوم شینوبی
ناروتو
اطلاعات

جنگ جهانی دوم شینوبی

۴ کشور درگیر این جنگ شدند.دهکده مخفی برگ،سنگ،شن و باران.دلیل وقوع این جنگ گفته نشده است.رهبرانی که در جنگ  به هر نحوی حضور داشتند عبارتند از:

هوکاگه سوم:هیروزن ساروتوبی در خلال این جنگ،رهبری دهکده مخفی برگ را به عهده داشت و تا آخر این جنگ هوکاگه ماند.البته لازم به ذکر است که سوناده سنجو که بعد ها هوکاگه پنجم شد نیز در این جنگ حضور داشت اما در آن زمان خیلی جوان بود.همچنین میناتو نامیکازه هوکاگه چهارم هم در آن زمان کودک بوده و اصلا به جنگ نرفت.

سوچیکاگه سوم:اوهنوکی  در این جنگ رهبر دهکده مخفی سنگ بود و تا آخر این جنگ سوچیکاگه ماند.(۲)

 کازه کاگه دوم و سوم:کازه کاگه دوم قطعا تا قبل از جنگ جهانی دوم رهبر دهکده مخفی شن بوده اما اینکه حین و بعد از آن همچنان زنده و یا رهبر بوده باشد معلوم نیست.کازه کاگه سوم به احتمال بسیار بالا تا قبل از پایان جنگ رهبری دهکده مخفی شن را به عهده گرفت و تا پایان آن زنده ماند.

هانزو:هانزو رهبر دهکده مخفی باران از شروع تا پایان جنگ جهانی سوم رهبر این دهکده بود.

اتفاقات مهم:

در این جنگ هانزو پس از غلبه بر جیرایا،اروچیمارو و سوناده آن ها را سانین های افسانه ای نامید.(۳)سوناده توانست مهارت های بالایش در نینجوتسوهای پزشکی را نشان داده و سم هایی که چیو،مادر بزرگ ساسوری ساخته بود را با پادزهر خنثی کند.در این جنگ،معشوقه سوناده،دان کاتو مُرد.پدر و مادر ساسوری توسط پدر کاکاشی هاتاکه،ساکومو هاتاکه کشته شدند.(۴)

پدر و مادر ناگاتو اوزوماکی توسط شینوبی های دهکده مخفی برگ به قتل رسیدند.او به همراه یاهیکو و کونان،شاگرد جیرایا شدند.

گفته نشده چه زمانی کشورها به صلح رسیدند.حتی دقیقا ذکر نشده فاصله این جنگ تا جنگ جهانی سوم چند سال بوده است.

با توجه به صلح ۲۰ ساله که در مقاله قبلی ذکر کردیم،گمان میرود حدود ۳۰ تا ۴۰ سال قبل از حمله نه دم به دهکده مخفی برگ این جنگ صورت گرفته باشد.

۱-پایه اصلی، داده های کلی فندوم به همراه چپترهای ۲۵۳،۴۳۶،۴۴۵،۳۷۲

۲-برای اولین بار هنگامی جیرایا متوجه رینگان در چشم های ناگاتو شد که او یکی از شینوبی های دهکده سنگ را کشته بود.

۳-مسلما هانزو در زمانی که جیرایا،اروچیمارو و سوناده درقوی ترین حالت خود بودند با آنها مبارزه نکرد.جیرایا در زمان مبارزه با پین،نمی توانست کامل وارد حالت دانایی(سِنین مود) شود با اینکه حدود ۵۰ سال سن داشت.طبیعتا هنگامی که جوان تر بود مهارتش در این حیطه کمتر بود.پس جیرایا در در قوی ترین حالت خود نبود.

سوناده برای اولین بار قدرت نهایی بیاکاگو نو جوتسو(忍法創造再生  نینپو سُزُسای سِی بیاکاگو نوجوتسو به معنی هنر نینجایی: تولد آفرینش-جوتسوی صد درمان) را در برابر مادارا اوچیها به نمایش گذاشت.اگر سوناده در جوانی مهر صد درمان را داشت میتوانست برادرش ناواکی و معشوقه اش دان را نجات دهد.لازم به ذکر است که هنگامی که از این مهر جلوی اروچیماور استفاده کرد(創造再生سُزُسای سِی به معنی تولد آفرینش) برای اروچیمارو هم این جوتسو ناشناخته بود.او بعد از جنگ جهانی دوم این جوتسوهارا اختراع کرد،پس سوناده در قوی ترین حالت خود نبود.

مهارت های اروچیمارو در آن زمان مبهم است.حتی مهارت های کامل او در حال حاضر نیز کاملا شناخته شده نیست.اما تنها با احتساب ادوتنسه میتوان به صراحت گفت،اروچیمارو اصلا در قوی ترین حالت خود نبوده است چرا که بعد از جنگ جهانی سوم او،برای اولین بار جوتسوی ادوتنسه را وارد یک فاز دیگری کرد و با هیروزن جنگید. لازم به ذکر است که اکنون او بدن اصلی اش یک زتسوی تقویت شده با سلول هاشیراما سنجوست،بدیهی است از دوران جوانی اش جلوتر افتاده است.به علاوه در آن زمان اروچیمارو به ککی گنکای افرادی مانند کیمیمارو،ساکون و یکون ،جوگو و ... دسترسی نداشت اما اکنون دارد.دوباره عنوان میکنیم قطعا اروچیمارو در قوی ترین حالت خود نبود.

۴-گفته شده که ساکومو هاتاکه هم سطح با سانین های افسانه ای بوده است. متاسفانه توانایی او مبهم و ناشناخته است.موضوع مهم این است که بنابر دلایل فوق،ساکومو هم سطح سانین ها در جوانی بوده و نه در زمانی که آنها به قوی ترین حالت خود رسیده اند.این فکت درباره ساکومو در زمان جنگ جهانی سوم گفته شد(در ولوم ۲۷ قبل از شروع انیمه ناروتو شیپودن!).همانطور که گفتیم،سانین ها تا زمانی که زنده بودند(هستند) از آن سطح خود خیلی فاصله گرفتند.