کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 12 تیر 1400 4 413
Card image cap
جنگ جهانی اول شینوبی
ناروتو
اطلاعات

جنگ جهانی اول شینوبی

از جنگ جهانی اول شینوبی اطلاعات جامعی در دست نیست. با کمک از دیتابوک و فنبوکی که ماساشی کیشیموتو نوشته سعی کردیم حفره های اطلاعاتی آن را تا حدی پر کنیم.(۱)

همه ی کشور ها درگیر این جنگ شدند،دلیل وقوع این جنگ گفته نشده است.رهبرانی که در جنگ  به هر نحوی حضور داشتند عبارتند از:

هوکاگه اول،دوم و سوم: در خلال جنگ  هوکاگه اول و دوم هردو مُردند.

درباره هاشیراما سنجو و نحوه مرگ او اطلاعات کافی نداریم ولی قطعا قبل از توبیراما سنجو مرده است.

توبیراما به دست گروه کینکاکو به قتل رسید.تنها هوکاگه زنده از این جنگ،هیروزن ساروتوبی بود.او توسط توبیراما به این مقام گماشته شد.

رایکاگه اول و دوم.رایکاگه اول در زمان جنگ مرد.رایکاگه دوم قطعا تا قبل از جنگ جهانی سوم زنده مانده بود چرا که رایکاگه سوم در آن جنگ شخصا حاضر شد و جنگید.از همین رو رایکاگه دوم را در زمان جنگ جهانی اول و دوم زنده در نظر گرفته شده است.

سوچیکاگه اول و دوم و سوم:سوچیکاگه اول و دوم در حین جنگ مردند.سوچیکاگه اول از همان ابتدا فردی مسن بود که توسط سوچیکاگه دوم،مو همراهی میشد.سوچیکاگه دوم به قتل رسید اما سوچیکاگه سوم اوهنوکی از این جنگ جان سالم به در برد.

میزوکاگه اول دوم و سوم:میزوکاگه اول و دوم نیز در زمان جنگ مردند.میزوکاگه اول نیز از همان ابتدا فردی مسن بود که توسط میزوکاگه سوم،همراهی میشد.میزوکاگه سوم اسمی ندارد(کیشیموتو نامی برایش انتخاب نکرده است).بعد از مرگ میزوکاگه اول،گِنجِتسو هوزوکی میزوکاگه دوم شد و در جنگ به قتل رسید.

میزوکاگه سوم به احتمال بسیار بالا تا پایان جنگ جهانی اول زنده ماند چرا که میزوکاگه چهارم بعد از جنگ جهانی سوم دیده شده و او فردی جوان در انیمه به نظر میرسید که ۳۰ سال سن هم نداشته باشد.

کازه کاگه اول و دوم:اطلاعات کافی از وضعیت حیات کازه کاگه اول(رِتو) در دسترس نیست ولی احتمال میرود در میان جنگ توسط گروهی تروریستی یا به هر دلیلی کشته شده باشد.بین کاگه ها نیز،او فردی بود که مدام برای روند صلح سنگ اندازی میکرد.همانطور که گفتیم احتمالا تا پایان جنگ او مرده باشد.

کازه کاگه دوم (شامون)قطعا زنده بود.اینکه آیا در جنگ جهانی دوم به این مقام رسیده باشد نامعلوم است اما او اولین فردی بود که درباره پدیده جینچیوریکی ها تحقیق کرده بود و داده هایش را در اختیار بقیه قرار داد.

اتفاقات مهم:

در این جنگ،هاشیراما با سایر کاگه ها گفت و گو کرد و پیشنهاد صلح داد تا بتواند تنش حداکثری میان ملت هارا کاهش دهد.او موفق شد مقداری ازدرگیری ها را با دادن هیولای دم دار(بیجو) به سایر ملت ها از بین ببرد.

باقی درگیری ها ادامه داشت تا زمانی که چندتا از کاگه ها به طرق مختلف مردند و سیاست های دهکده ها در روند زمان تغییراتی کرد.

توبیراما به همراه رایکاگه دوم (ای) درباره صلح گفت و گویی کردند.توبیراما قصد داشت از میراث برادرش حفاظت کند. در آن زمان کینکاکو و گینکاکو به صورت خودجوش و بدون هماهنگی با رایکاگه دوم، به توبیراما حمله کردند.توبیراما از آنجا جان سالم به در برد. در ادامه جنگ،بعد ها وقتی با گروه خودش بود، توسط کینکاکو و برادرش به همراه بیست تا از شینوبی های سطح S  دهکده مخفی ابر گرفتار شد و برای نجات شاگردانش جان خود را فدا کرد.(برای درک قدرت شینوبی های سطح S باید بگوییم که ایتاچی اوچیها،ساسوری و دیدارا در این سطح رده بندی شده اند.)

از دیگر اتفاقات مهم،رویارویی سوچیکاگه دوم و سوم با مادارا اوچیها بود.مادارا علی رغم خارج شدن از دهکده مخفی برگ جلوی مو و اوهنوکی را گرفت.

بعد از این جنگ سنگ یاد بودی از کسانی که در این جنگ،جان فشانی کردند در دهکده مخفی برگ بنا شد.صلح مقطعی بین دهکده ها بین جنگ جهانی اول تا دوم ۲۰ سال ادامه داشت.

همانطور که گفتیم صلح فقط بیست سال دوام آورد،اگر جیرایا،اروچیمارو و سوناده سنجو در زمان صلح تعلیم دیده باشند ودر زمان جنگ جهانی دوم نزدیک به بیست سال عمر داشته باشند میتوان گفت،تقریبا  پایان جنگ جهانی اول حدود ۵۰ تا ۶۰ سال قبل از حمله نه دم به دهکده مخفی برگ{توسط اوبیتواوچیها} صورت گرفته است.

توضیح درباره بعضی موضوعات:

در دنیای ناروتو،هر کشور یا سرزمین رهبری دارد که او،سیاست های دولتی را تعیین میکند.به آن رهبر،دایمیو یا لُرد فئودال میگویند.این رهبر بالاترین سطح قدرت سیاسی یک کشور است.به عنوان مثال لرد فئودال سرزمین (کشور)آتش، بودجه سالانه کل مملکت را تعیین میکند همچنین میتواند با ارتباط گرفتن با سایر لرد فئودال ها اتحادی را با سایر سرزمین ها به وجود بیاورد. مثل اتفاقی که در جنگ جهانی چهارم افتاد.

هر سرزمین ممکن است چندین دهکده داشته باشد.بزرگترین دهکده هر سزمین،دهکده های مخفی نامیده میشوند و به نوعی پایتخت آن سرزمین به شمار می آید.مثلا دهکده مخفی برگ بزرگ ترین دهکده سرزمین آتش است.

کاگه فردی است که به دهکده ها فرمانروایی میکند.از نظر بُرِش سیاسی مقام پایین تری نسبت به لرد فئودال دارد.کاگه معمولا ماموریت هایی برای شینوبی های دهکده تعیین میکند،به عنوان مثال گماشتن شینوبی های مناسب برای محافظت از اموال لرد فئودال ها،محافظت از مرز های سرزمین و ... .

برای اولین بار هاشیراما سنجو این عنوان را پدید آورد.سایر دهکده ها از این موضوعات کپی کرده و کاگه های مد نظر خودشان را انتخاب کردند.

معمولا کاگه بعدی،توسط کاگه قبلی انتخاب میشود اما اگر واقعه ای پیش بیاید و این روند به هم بخورد شورایی وجود دارد تا این موضوع را حل کند.در نهایت با مشورت شورا و لرد فئودال،کاگه تعیین میشود.

 ۱-پایه اصلی، داده های کلی فندوم به همراه دیتابوک ها و فن بوک(کای نو شو،رین نو شو و شا نو شو).