کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 14 اسفند 1399 2 1001
Card image cap
تنسیگان
ناروتو
اطلاعات

قبل از توضیح درباره تنسیگان در ابتدا درباره انیمه سینمایی دِلَست باید بگوییم که در ابتدا انیمه اکران شد و سپس بعد از آن ناول مروبط به انیمه با جزئیات نسبتا بیشتر،منتشر شد.

تا الان دو تنسیگان نشان داده شده. اولین تنسیگان مانند شی گردی است که انرژی عظیمی از خودش آزاد میکند و چاکرای بسیار زیادی را همراه خود دارد و حاصل ترکیب و ادغام بیاکوگان های قبیله فرعی است که از هامورا اوتسوتسوکی مشتق شد.

دومین تنسیگان مربوط به تونری اوتسوتسوکی است که در این مقاله به آن میپردازیم.

تنسیگان(転生眼)دوجوتسویی که برای اولین بار در انیمه  سینمایی (ناروتو د لست) نشان داده شد.

ذکر شده که برای به دست آوردن این دوجوتسو باید یک اوتسوتسوکی بیاکوگان یک هیوگا را در چشمان خود قرار دهد.(۱)

این ترکیب باعث میشود که چاکرای قبیله هیوگا (که از نوادگان هامورا اوتسوتسوکی هستند) با چاکرای اوتسوتسوکی های حاضر در ماه(آنها نیز از نوادگان هامورا هستند) آمیخته شده و طی مدت زمانی بیاکوگان تبدیل به تنسیگان شود.

مثلا هنگامی که تونری اوتسوتسوکی آخرین نواده اوتسوتسوکی روی ماه(طبق گفته خود در انیمه) بیاکوگان هانابی هیوگا را جای چشمان خود قرار داد بعد از گذشت چند روز به تدریج با آمیختن چاکرای بیاکوگان با چاکرای او،تنسیگان شکل گرفت.

طبق انیمه برای ایجاد تنسیگان کاربر چندین بار به صورت افزایشی درد هایی در چشمانش حس میکند و هنگامی که وارد فاز نهایی میشود بیشترین درد را متحمل شده و بعد تنسیگان به وجود می آید.

شکل تنسیگان تا حدودی مانند نماد قبیله اوتسوتسوکی است و انگار در سطح عنبیه چاکرا و یا نورهایی مدام به مردمک برخورد میکنند.

تنسیگان توانایی های متفاوتی دارد.البته ابعاد دقیق قدرت تنسیگان نشان داده نشد ولی به قدری قوی بود که تونری به گفته خودش میتوانست با آن زمین را نابود کند و از خاکستر به جا مانده در زمین دوباره آن را احیا کند!

در ابتدا به کمک تنسیگان یک غول سنگی بزرگ به سمت ناروتو حمله ور شد و سپس ناروتو (معلوم نیست کامل کوراما از ناروتوجدا شد ویا مقداری از چاکرای او در ناروتو ماند ولی بعد از نابودی تونری وجود کوراما رو در سطح ماه شاهد بودیم)با تونری مقابله کرد.

تونری وارد تنسیگان چاکرا مود شد.در این حالت تونری توانست گوی های حقیقت یاب به وجود آورد و آن ها را کنترل کند و به شی مورد نظرش تبدیل کند. تمام قابلیت های گوی های حقیقت یاب  در این حالت دیده میشود.

سنگ های اطراف ماه را کنترل میکرد و به سمت هدفش روانه میکرد.مانند سایر حالات طریقت تونری توانایی پرواز نیز داشت. میتوانست انرژی عظیمی را از خودش آزاد کند و یا به سمت هدفش مانند لیزر و یا چاکرای شلیک شده خارج کند

چیز خیلی عجیب درباره این موضوع این است که  چرا به این راحتی از بین رفت.

تونری بعد از دریافت یک مشت ناروتو (که با کمک چاکرا ناگاشی بود)  چندین متر پرت شده و بعد از برخورد با سطح ماه، تنسیگان محو میشود!

اصلا معلوم نیست به دلیل استفاده زیاد از چاکرا در تنسیگان چاکرا مود این اتفاق برایش افتاده، ناروتو چاکرایی از او جذب کرده و یا نسبت به ضربات فیزیکی شدید آسیب پذیر است ولی بعد از مشت ناروتو به راحتی تنسیگان او محو شد و بیاکوگان هانابی دوباره پدید آمد.مسلما چاکرای شخص تونری تمام نشده و بیاکوگان نیز به واسطه وجود داشتنش حامل چاکرای هیوگاست.اینکه واقعا چرا این حالت تونری که یکی از باگ ترین حالات موجود در دنیای ناروتوست به این راحتی محو شد واقعا جای سوال دارد.

موضوع قابل بحثی که وجود دارد مقایسه بین سنجوتسوی شش طریقت و تنسیگان چاکرا مود است.

کدام یک در حالت کلی قوی تر است؟!

پاسخ قاطع نمیتوان به این پرسش داد چرا که اول به کاربر سنجوتسوی شش طریقت و تنسیگان چاکرا مود بستگی دارد و دوم تمام توانایی های تنسیگان چاکرا مود نشان داده نشد.

مسئله ای که واقعا قابل بحث است این است که تونری بعد از دریافت یک مشت جدی از ناروتو تنسیگان هایش محو شد و تنسیگان چاکرا مود را به راحتی از دست داد در صورتی که مادارا اوچیها بعد از دریافت ضربه شدیدی از مایت گای که حتی قسمتی از بدنش هم از بین برد همچنان حالت سنجوتسوی شش طریقت را داشت وبعد از ترمیم خود همچنان مبارزه کرد.

در حالت تنسیگان چاکرا مود تونری شعله ای از چاکرا اطراف بدنش را در بر میگیرد و شش عدد ماگاتاما روی یقه او ظاهر میشود و تقریبا مانند حالت شش طریقت ناروتو چاکرا از بدن اون مدام متساعد میشود.

می شود گفت تونری در این حالت با ناروتوی کیوبی+سنجوتسو مود برابر است چرا که شاهد مبارزه آن ها بودیم و دیدیم که ناروتو چگونه با تونری جنگید و از آنجایی که کیوبی+سنجوتسو مود ناروتو از حالت سنجوتسوی شش طریقت یک سطح حداقل پایین تر است میتوان یک نتیجه سطحی گرفت که تنسیگان چاکرا مود تونری از سنجوتسوی شش طریقت ناروتو و مادارا در سطح پایین تری قرار دارد ولی اینکه درباره هامورا این موضوع صدق کند بسیار قابل بحث است.

 

۱-ناول مربوط به این فیلم

۲- رتسو نو شو