کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 14 شهریور 1399 1 392
Card image cap
تایجوتسو
ناروتو
اطلاعات

تایجوتسو ( به معنای: تکنیک های بدنی) یکی از سه حالت اساسی جوتسو هاست و به هر تکنیکی مربوط به هنرهای رزمی یا بهینه سازی توانایی های طبیعی انسان گفته میشود. تایجوتسو به وسیله دستیابی مستقیم به انرژی ای جسمی و روحی کاربر ، با تکیه بر استقامت و قدرت بدنی بدست آمده از طریق تمرین و آموزش، اجرا می شود. معمولا برای استفاده از تایجوتسو به چاکرا نیازی نیست، هرچند میتوان از چاکرا برای تقویت جوتسوهای آن استفاده کرد. معمولاً تایجوتسو نیازی به مهرانگشتی ندارد زیرا نیازی به شکل دادن چاکرا ندارد،کافیست کاربر در یک حالت بدنی مناسب باقی بماند.

جوتسو ها و حرکات تایجوتسو بسیار سریعتر از نینجوتسو یا گنجوتسوست. تایجوتسو به عبارت ساده ، نبرد فیزیکی در فاصله نزدیک است.

تایبجوتسو اگرچه تقریباً توسط تمام شینوبی ها مورد استفاده قرار می گیرد ،ولی فقط تعداد معدودی از آنها از آن به عنوان سبک اصلی مبارزات خود استفاده می کنند مانند مایت گای و راک لی که در بسیاری از تکنیک های تایجوتسو متخصص هستند. نمونه ای از تکنیک های تاجوتسو عبارتند از گرداب برگ و یا هیرودورا.

مشت محکم{جنتل فیست}قبیله هیوگا از چاکرا استفاده گسترده ای می کند و در کنترل آن مهارت زیادی نیاز هست.تایجوتسو گزینه ی مناسبی برای کاربرهاییست که قصد دارند در وقت و چاکرای خود صرفه جویی کنند؛ کسانی که به ویژگی های بدنی خود تکیه می کنند و یا توانایی استفاده از ماهیت های چاکرای خود را ندارند نیز بسیار مناسب است.

میتوان با ترکیب نینجوتسو و تایجوتسو، نینتایجوتسو را خلق کرد که کاربرد زیادی دارد.

سبک منحصر به فرد تاجوتسو کیلر بی همراه با کِنجوتسو، اختلال تایجوتسو{کاکوران تایجوتسو} نامیده می شود و کیلربی برای اجرای آن از حرکات آکروباتیک و شمشیر استفاده میکند.

 

به نظر شما قویترین جوتسوی به کار برده شده در تایجوتسو چیه؟!