کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 18 بهمن 1399 0 323
Card image cap
تایتون
ناروتو
اطلاعات

سبک تندباد یکی از ماهیت های طبیعی چاکراست.( 颱遁به معنی سبک تندباد)

تایتون یا سبک تندباد یکی از ماهیت های طبیعی ترکیبی چاکراست.یکی از پایه های ترکیبی این ماهیت،ماهیت چاکرای باد است ولی ماهیت چاکرای دوم ناشناخته به نظر میرسد البته این سبک از سبک باد قوی تر است و همانطور که نشان داده شد طوفان(گردباد) بزرگی ایجاد میکند.

گمان میرود سبک باد با سبک آب ترکیب شده باشد.گمان دیگر که بسیار محتمل تر است این است که این سبک مانند آماتراسو که فرای سبک آتش است,این سبک نیز فرای سبک باد باشد به همین دلیل قدرت تخریب بیشتری دارد.

تنها کاربر شناخته شده این سبک نوواکی است.(۱)

نوواکی با کمک این سبک یک گردباد عظیمی ایجاد میکند و با پیشرانی این گردباد میتواند آسیب شدیدی به هدف بزند.(۲)

۱و۲-رمان ساسکه رتسودن و آرک نهایی انیمه ناروتوشیپودن که درباره ساسکه اوچیها بود  نشان داده شد.