کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 30 بهمن 1399 0 477
Card image cap
این-یُتون
ناروتو
اطلاعات

این-یُتون(陰陽遁   به معنای سبک یین-یانگ یا روشنی-تاریکی)یکی از ماهیت های چاکراست که حاصل ترکیب همزمان ماهیت های یین(اینتون) و یانگ(یوتون یا یُتون) است.(۱)

کاربران این ماهیت چاکرا:کاگویا اوتسوتسوکی،هاگورمو اوتسوتسوکی،آشورا اوتسوتسوکی،ناروتو اوزوماکی،مادارا اوچیها و اوبیتو اوچیها هستند.

به وسیله این ماهیت چاکرا که حاصل ترکیب انرژی روحانی و حیات است کاربر میتواند هر چیزی را خلق کند.البته این موضوع به خود کاربر و توانایی های خود او بستگی دارد.

نکته قابل توجه دیگر این است که بر اساس (جین نو شو) این سبک ریشه در تمام جوتسوها اعم از نینجوتسو،گنجوتسو و تایجوتسو دارد.همچنین گفته شده این ماهیت چاکرا با شش طریقت در ارتباط است و دو چیز مجزا نیستند.

به عنوان مثال هاگورمو به وسیله این سبک توانست ده دم را به نه هیولای دم را تقسیم کند.به عبارتی هاگورمو نه موجود خلق کرد و چاکرای ده دم را بین آنها تقسیم کرد.(۲)

ناروتو توانست برای کاکاشی هاتاکه چشمی به وجود آورد.همچنین توانست به وسیله این سبک گای را نجات دهد(۳)

جوتسوهای شناخته شده دیگر این سبک عموما آنهایی هستند که درزمان سنجوتسوی شش طریقت انجام میشوند و به وسیله این حالت گدوداما( گوی های حقیقت یاب) ها پدید می آیند.(۴)

در گدوداما(گوی حقیقت یاب) ها از ماهیت چاکرای یین-یانگ در ساخت آنها استفاده شده است و کاربر آنها را به هر حالتی که میخواهد در می آورد و یکی از منعطف ترین ابزار های دنیای ناروتو است.

هم کاربرد تدافعی و هم تهاجمی دارد.حتی میتوان با آن کالبد کاربر را به وسیله ماهیت چاکرای یین-یانگ بازسازی کند.

ایزاناگی تنها گنجوتسویی است که هم از ماهیت چاکرای یین و هم یانگ در آن استفاده میشود.(۵)

آیا ایزاناگی از ماهیت چاکرای یین و یانگ بهره میبرد؟!پاسخ خیر است.

در ایزاناگی کاربر ابتدا از یین و سپس از یانگ استفاده میکند در صورتی که معیار اصلی ما برای احتساب جوتسوی سبک یین-یانگ استفاده همزمان از هر دو است.

آیا نینجوتسو های پزشکی از سبک یین-یانگ استفاده میکنند؟!پاسخ خیر است.

در نینجوتسوهای پزشکی کاربر از سبک یین و یانگ همزمان بهره نمیبرد.بسته به نوع استفاده کاربر یا از یین و سپس یانگ و یا از یانگ و سپس یین استفاده میکند ولی به طور همزمان نمیتواند از هر دو بهره ببرد و ماهیت چاکرای یین-یانگ را به وجود آورد که بعد سبک آن را اجرا کند.

فرق بازسازی کالبد مادارا بعد از حمله گای به او و سایر نینجوتسوهای پزشکی در آن است که مادارا از گدوداما استفاده کرد.گدوداما خود ماهیت چاکرای یین-یانگ را دارد.

ناروتو نیز مانند هاگورومو ولی در سطح پیش پا افتاده تر چشمی برای کاکاشی خلق کرد.و یا به گای حیات بخشید.

لازم به ذکر است که قابلیت بازسازی این جوتسو محدودیت هایی دارد مقلا در برابر جوتسوهای ککی مورا ممکن است بازده کامل نداشته باشد.ناروتو نتوانست اوبیتو را از مرگ نجات دهد.

آیا چیباکو تنسه شش طریقت که برای مهر و موم کاگویا استفاده شد جز سبک یین-یانگ است؟

به احتمال زیاد بله چون همزمان از ماهیت چاکرای یین ساسکه و یانگ ناروتو در آن واحد به کاگویا برخورد کرد.

با تشکر از ارشاد.ن.د عزیز(E.N.D) که در نوشتن این مقاله کمک کردند.

۱-مانگا چپتر ۵۱۰

۲-مانگا چپتر ۵۱۰

۳-مانگا چپترهای ۶۷۲.۶۷۴

۴-مانگا چپتر ۶۳۸

۵-مانگا چپتر ۴۷۶