کیان (ارمایل) نویسنده: کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 0 409
Card image cap
اینتون
ناروتو
اطلاعات

سبک یین( به معنای یین یا تاریکی یا سایه)

 اینتون یا سبک یین یکی از ماهیت های طبیعی چاکراست.مانند یانگ هیچ ربطی به پنج ماهیت اصلی  طبیعی چاکرا{آب,آتش باد,رعد,زمین(خاک)} ندارد.یعنی ماهیت چاکرای یین و یانگ حضوری مستقل از این پنج ماهیت چاکرا را در هر شینوبی دارند.مبنای وجود این ماهیت چاکرا در هر شینوبی استفاده کاربر از آن است. یا اینکه در دیتابوک ها ذکر شده باشد که کاربر این ماهیت چاکرا را داراست.

گفته شده در اجرای سبک یین کاربر از انرژی روحانی و یا تخیلات خود بهره میبرد و با آنها میتواند از هیچ  با کمک وهم و خیال چیزی خلق کند.موضوع قابل تامل این است که وجود حیات به چیزی که خلق شده امکان پذیر نیست.یعنی سبک یین به تنهایی پاسخگوی حیات بخشیدن به چیزی را ندارد و برای حیات بخشی به چیز خلق شده توسط سبک یین,کاربر باید از سبک یانگ استفاده کند که در مقاله مربوط به سبک یانگ توضیح خواهیم داد.

از آنجایی که نیروی روحانی و شارینگان از هاگورمو اوتسوتسوکی به ایندرا اوتسوتسوکی رسید و نوادگان ایندرا,قبیله اوچیها هستند پس تمامی افراد قبیله اوچیها ماهیت چاکرای یین را دارند.

تا قبل از میزوکاگه دوم به این ماهیت چاکرا هیچ اشاره مستقیمی به آن نشده بود و متاسفانه به دلیل هوش پایین ناروتو در پردازش اطلاعات در زمان  تمرینش با کاکاشی و یاماتو توضیح آن  به بعدا موکول شد(و هیچ وقت هم کامل توضیح نداده شد).

میزوکاگه رسما اعلام کرد که از سبک یین در گنجوتسو استفاده میشود.پس تقریبا تمامی گنجوتسو ها (چه شنیداری چه بصری و ...) زیر مجموعه سبک یین قرار میگیرند.

قبیله نارا از تکنیک سایه(کاگه مانه,کاگه یوسه و ...) استفاده میکنند.این هیدن جوتسو چون گنجوتسو و تایجوتسو نیست پس زیر مجموعه نینجوتسو است.از پنج ماهیت چاکرا نیز بدیهی است که در آن استفاده نمی شود.دارای حیات نیز نیست که بگوییم از ماهیت چاکرای یانگ در آن استفاده شده باشد پس تنها گزینه همان ماهیت چاکرای یین است.از رنگ و کنترل شدن آن توسط تخیلات و انرژی روحانی برای اجرای آن نیز میتوانستیم این موضوع را استنتاج کنیم.البته که هر گردی گردو نیست و هر جوتسویی که به رنگ سیاه باشد حتما دارای ماهیت چاکرای یین نیست شاید چاکرای سنجوتسو باعث سیاه شدن ان جوتسو شده باشد.

قبیله یامانکا از تکنیک جا به جایی ذهن(شین تِن شین نوجوتسو) استفاده میکنند و استفاده آنها از این ماهیت چاکرا کاملا واضح است چون صرفا در خیال خود قربانی صورت میگیرد و کاربر صرفا ذهن خود را جا به جا کرده است و از انرژی روحانی در آن استفاده میشود.(۲)

قبیله کوراما نیز که از گنجوتسوی سطح بالا استفاده میکردند از این ماهیت چاکرا بهره میبردند.

سوال پیش می آید که آیا هر کاربری که گنجوتسوی قوی تری دارد(از آن استفاده میکند) و یا اینکه از جوتسوهای مرتبط با ماهیت چاکرای یین استفاده میکند ماهیت چاکرای یین قوی تری دارد؟! پاسخ منفی است.همانطور که قبلا هم گفتیم کاربر سبک یین بودن هر فرد صرفا با جوتسوهایی که استفاده کرده مشخص میشود.کسی که کاربر گنجوتسوی بهتری است یین قوی تر ندارد.بلکه بهتر از ماهیت چاکرای یین خود بهره میبرد.مانند کاربری که از ماهیت چاکرای رعد استفاده میکند.مثلا نمیتوانیم بگوییم کاکاشی هاتاکه از ساسکه اوچیها ماهیت چاکرای رعد ضعیف تری دارد.صرفا میتوانیم بگوییم ساسکه اوچیها از ماهیت رعد خود بهتر استفاده میکند.

داشتن تخیلات به این معنی  نیست که کاربر ماهیت چاکرای یین دارد همانطور که داشتن زندگی و حیات به این معنی نیست که کاربر ماهیت چاکرای یانگ دارد.استفاده از سبک مربوطه آنها در جوتسو تنها مدرک برای فهمیدن این موضوع است.

موضوع دیگری که قابل تامل است رابطه شارینگان و ماهیت چاکرای یین است.آیا هر کاربری که شارینگان دارد قطعا ماهیت چاکرای یین دارد؟پاسخ مثبت است.به دلیل اینکه تمامی توانایی های شارینگان بر پایه تخیلات و انرژی روحانی است.توانایی های چشم درون و چشم هیپنوتیزم گواهی بر این موضوع هستند.سوسانو نیز که حاصل رهاسازی چاکرا بعد از منگکیوشارینگان است در این زیر مجموعه میتواند قرار بگیرد چرا که کاربر با تخیلات خود موجودی خلق میکند که به نوعی حاصل اراده ی او چاکرایش است.در حالت کلی میتوان گفت در اکثر دوجوتسوهای شارینگان از سبک یین استفاده میشود.درباره بعضی از آنها نیز نظر مشخصی وجود ندارد.آماتراسو دوجوتسویی است که با منگکیوشارینگان استفاده میشود ولی به رنگ سیاه است.و ذکر شده که نهایت توانایی سبک آتش است.حالا اینکه آیا چنین جوتسویی از ماهیت چاکرای یین نیز بهره میبرد نامشخص است.

میناتو نامیکازه نیز برای مهر کردن قسمت یین نه دم از سبک یین استفاده کرد.(۳)

مادارا اوچیها از جوتسویی به اسم :هنر دانایی سبک یین ارسال صاعقه(سنپو اینتون رایها) استفاده کرد.میتوان گفت یکی از خالص ترین جوتسو های سبک یین است.مادارا با کمک چاکرای سنجوتسو و تخیل خود از ماهیت چاکرای یین استفاده میکند و آن را به رعدی سیاه رنگ تبدیل میکند.یکی از خارق العاده ترین جوتسوهایی که میتواند در خانواده سبک رعد قرار بگیرد.(۴)البته در انیمه این جوتسو به رنگ بنفش نشان داده شد.(۵)

در نینجوتسوهای پزشکی طبق گفته یاماتو  از ماهیت چاکرای یین و یانگ استفاده میشود.(۶)

ساکورا هارونو و سوناده سنجو به همراه میتو اوزوماکی کاربران بیاکاگو(مهر صد درمان) هستند.این جوتسو در رده بندی فویینجوتسو قرار میگیرد.چون صرفا حاصل تجمع چاکراست نمیتوان گفت از ماهیت چاکرای یین در آن استفاده می شود ولی جوتسوهایی که به کمک آن باعث شفابخشی کاربر میشود با کمک ماهیت چاکرای یین(و صد البته یانگ) صورت میگیرد

۱-مانگا چپتر ۵۴۰

۲-مانکا چپتر ۷۲

۳-مانگا چپتر ۶۳۱

۴-مانگا چپتر ۶۷۴

۵-انیمه ناروتوشیپودن ق۴۲۱

۶-مانگا چپتر ۳۱۶