محسن باقری نویسنده: محسن باقری 13 شهریور 1399 0 239
Card image cap
آخرین آرک انیمه هفت گناه کبیره در دی ماه 1399 منتشر میشود
هفت گناه کبیره
خبر

آخرین آرک انیمه هفت گناه کبیره در ژانویه سال ۲۰۲۱ و به عبارتی دی ماه ۱۳۹۹ پخش میشود

پخش این مجموعه که بخاطره ویروس کرونا دچار وقفه شده بود در ژانویه ۲۰۲۱ با به نمایش گذاشتن آخرین اتفاقات پیرامون این هفت همرزم دوست داشتنی خاتمه پیدا میکند

نام آخرین آرک این مجموعه هفت گناه کبیره:قضاوت اژدها ست