آخرین اخبار و مقالات
کیان (ارمایل) 17 آذر 1400 2 490
سبک آتش یکی از پنج ماهیت اصلی طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 21 مهر 1400 0 290
فرزند فوگاکو اوچیها،برادر ایتاچی اوچیها،شاگرد هوکاگه ششم یکی از شینوبی های دهکده مخفی برگ
کیان (ارمایل) 21 مهر 1400 0 199
ادامه بخش اول
کیان (ارمایل) 07 مهر 1400 0 225
در این مقاله به مسئله هایی میپردازیم که درک بهتری از پاورلاین ناروتو به شما میدهند.
کیان (ارمایل) 03 مهر 1400 6 1043
به تکنیک هایی که شینوبی از آنها در نبرد با کمک چاکرا استفاده می کند.
کیان (ارمایل) 28 شهریور 1400 0 355
یکی از شینوبی های دهکده مخفی باران و از اعضای آکاتسوکی
کیان (ارمایل) 24 شهریور 1400 1 480
فرزند ساکومو هاتاکه،شاگرد هوکاگه چهارم،هوکاگه ششم دهکده مخفی برگ و استاد هوکاگه هفتم.
کیان (ارمایل) 15 تیر 1400 0 384
در این مجموعه مقالات به جنگ های جهانی میپردازیم.
کیان (ارمایل) 13 تیر 1400 6 419
در این مجموعه مقالات به جنگ های جهانی میپردازیم
کیان (ارمایل) 12 تیر 1400 4 499
در این مجموعه مقالات به جنگ های شینوبی میپردازیم.
کیان (ارمایل) 19 خرداد 1400 0 1144
از اعضای گروه آکاتسوکی و شینوبی دهکده مخفی برگ
کیان (ارمایل) 18 خرداد 1400 0 729
یکی از دوجوتسوهای ایتاچی اوچیها است
کیان (ارمایل) 18 خرداد 1400 0 1003
سوسانو یکی از دوجوتسوهای قبیله اوچیهاست.
کیان (ارمایل) 18 خرداد 1400 2 890
یکی از دوجوتسوهای قبیله اوچیهاست.
کیان (ارمایل) 03 خرداد 1400 0 436
در این مقاله به جا به جایی هایی با سرعت بالا میپردازیم...
کیان (ارمایل) 11 اردیبهشت 1400 0 456
از اعضای گروه آکاتسوکی و نوکنین دهکده مخفی سنگ
کیان (ارمایل) 28 فروردین 1400 0 488
دوجوتسوی قبیله اوچیهاست.
کیان (ارمایل) 20 فروردین 1400 0 751
به نینجوتسوهایی که کاربر به وسیله آن توان بهبود آسیب ها را دارد.
کیان (ارمایل) 16 فروردین 1400 0 630
دوجوتسوی قبیله اوچیها...
کیان (ارمایل) 14 فروردین 1400 2 572
کتسوریوگان یکی از دوجوتسوهای دنیای ناروتوست...