آخرین اخبار و مقالات
کیان (ارمایل) 12 اسفند 1399 0 446
یکی از کارکتر هایی که به گفته خودش از اول زندگی هیچ کس نبود.
کیان (ارمایل) 09 اسفند 1399 0 468
به جوتسویی که در آن شینوبی چاکرایش را رها میکند و از طریق آن جا به جا میشود.
کیان (ارمایل) 07 اسفند 1399 0 373
به کسی که بتواند چاکرا را به صورت پیشرفته حس کند،سنسور تایپ میگویند.
کیان (ارمایل) 04 اسفند 1399 0 518
گیرنده های سیاه, میله های سیاهی هستند که معمولا با استفاده از رینگان ایجاد می شوند.
کیان (ارمایل) 03 اسفند 1399 0 327
به جوتسو هایی که به کمک مهر نفرین انجام میشوند.
کیان (ارمایل) 02 اسفند 1399 0 325
به جوتسوهایی که کاربر با اجرای مراسماتی هدف را با آسیب رساندن به خود قربانی میکند.
کیان (ارمایل) 01 اسفند 1399 2 847
برادر هوکاگه اول, هوکاگه دوم دهکده مخفی برگ و قوی ترین کاگه ی زمان خود...
کیان (ارمایل) 30 بهمن 1399 0 476
سبک یین-یانگ یکی از ماهیت های چاکراست...
کیان (ارمایل) 30 بهمن 1399 2 1124
یکی از خارق العاده ترین توانایی های دنیای ناروتوست...
کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 3 581
به جوتسوهایی که کاربر با کمک انرژی طبیعت آنها را اجرا میکند.
کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 0 316
سبک جوشش یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 0 385
سبک یانگ یکی از ماهیت های طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 29 بهمن 1399 0 408
سبک یین یکی از ماهیت های طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 28 بهمن 1399 2 384
سبک طوفان یکی از ککی گنکای های ترکیبی ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 27 بهمن 1399 0 312
سبک بخار یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 26 بهمن 1399 0 392
سبک فولاد یکی از ککی گنکای های نادر است...
کیان (ارمایل) 25 بهمن 1399 0 501
به ترکیب خیلی پیشرفته ماهیت چاکرا به صورت خونی ککی توتا به وجود می آید...
کیان (ارمایل) 25 بهمن 1399 0 310
سبک انفجار یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 24 بهمن 1399 0 324
سبک یخ یکی از ککی گنکای های ترکیب ماهیت طبیعی چاکراست...
کیان (ارمایل) 24 بهمن 1399 4 942
اوبیتو اوچیها شینوبی که به گفته خود هیچ کس خاصی نبود...