جدیدترین نقد و بررسی‌ها

آخرین اخبار و مقالات
کیان (ارمایل) 03 مهر 1400 5 842
به تکنیک هایی که شینوبی از آنها در نبرد با کمک چاکرا استفاده می کند.
کیان (ارمایل) 15 تیر 1400 0 324
در این مجموعه مقالات به جنگ های جهانی میپردازیم.
کیان (ارمایل) 13 تیر 1400 6 341
در این مجموعه مقالات به جنگ های جهانی میپردازیم
کیان (ارمایل) 12 تیر 1400 4 413
در این مجموعه مقالات به جنگ های شینوبی میپردازیم.
کیان (ارمایل) 18 خرداد 1400 0 616
یکی از دوجوتسوهای ایتاچی اوچیها است
کیان (ارمایل) 18 خرداد 1400 0 815
سوسانو یکی از دوجوتسوهای قبیله اوچیهاست.
کیان (ارمایل) 18 خرداد 1400 2 730
یکی از دوجوتسوهای قبیله اوچیهاست.
کیان (ارمایل) 11 اردیبهشت 1400 0 372
از اعضای گروه آکاتسوکی و نوکنین دهکده مخفی سنگ
کیان (ارمایل) 28 فروردین 1400 0 410
دوجوتسوی قبیله اوچیهاست.
کیان (ارمایل) 20 فروردین 1400 0 631
به نینجوتسوهایی که کاربر به وسیله آن توان بهبود آسیب ها را دارد.
کیان (ارمایل) 16 فروردین 1400 0 511
دوجوتسوی قبیله اوچیها...
کیان (ارمایل) 14 فروردین 1400 1 473
کتسوریوگان یکی از دوجوتسوهای دنیای ناروتوست...
کیان (ارمایل) 13 فروردین 1400 0 435
از اعضای گروه آکاتسوکی و نوکنین دهکده مخفی آب داغ
کیان (ارمایل) 08 فروردین 1400 0 1097
ساکورا هارونو شینوبی دهکده مخفی برگ و شاگرد هوکاگه پنجم و ششم
کیان (ارمایل) 08 فروردین 1400 0 1140
ادامه بخش اول
کیان (ارمایل) 01 فروردین 1400 0 909
به کاربری که از نظر خونی تمامی ماهیت های چاکرا را داشته باشد ککی مورا میگویند.
کیان (ارمایل) 28 اسفند 1399 0 433
یکی از هفت شمشیر زن مه.از اعضای آکاتسوکی و از نوکنین های دهکده مخفی مه
کیان (ارمایل) 20 اسفند 1399 0 442
به مهر هایی که توسط اروچیمارو روی کاربر ها اعمال میشوند.
کیان (ارمایل) 14 اسفند 1399 2 834
دوجوتسوی تغییر شکل یافته بیاکوگان است...
کیان (ارمایل) 12 اسفند 1399 0 377
یکی از کارکتر هایی که به گفته خودش از اول زندگی هیچ کس نبود.